Αγιασμός των υδάτων και κατάδυση του Τιμίου Σταυρού στα παγωμένα νερά του Αλιάκμονος

Το απόγευμα του Σαββάτου, 6ης Ιανουαρίου, εορτή της Βαπτίσεως του Κυρίου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων μετέβη στο φράγμα του Αλιάκμονος, όπου τέλεσε τον καθαγιασμό των υδάτων και τη ρίψη του Τιμίου Σταυρού, παρουσία τοπικών πολιτικών αρχών και πλήθους πιστών.

Ο Σεβασμιώτατος κ. Παντελεήμων στο τέλος ανέφερε μεταξύ άλλων: Ἐάν πρίν ἀπό λίγες ἡμέρες ἡ Γέννηση τοῦ Κυρίου μας «ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ τό φῶς τῆς γνώσεως», καί ἐάν τό φῶς τοῦ ἀστέρος φώτισε τούς «τοῖς ἄστροις λατρεύοντας» καί τούς ὁδήγησε νά προσκυνήσουν «τόν Ἥλιο τῆς δικαιοσύνης», σήμερα, ἑορτή τῆς θείας Ἐπιφανείας, ἡμέρα κατά τήν ὁποία ὁ Δεσπότης καταδέχεται νά κλίνει ἐνώπιον τοῦ δούλου τήν κεφαλή του καί νά βαπτισθεῖ ἀπό αὐτόν στά ρεῖθρα τοῦ Ἰορδάνου, ἡ κτίση καταυγάζεται ἀπό τό φῶς καί τή χάρη τῆς τρισηλίου Θεότητος.

Διότι δέν ἐπιφαίνεται μόνο ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος εἶναι τό «Φῶς ἐκ Φωτός, Θεός ἀληθινός», κατά τό Σύμβολο τῆς Πίστεως. Ἐπιφαίνεται καί τό Πανάγιο Πνεῦμα, τό ὁποῖο ἀποτελεῖ τόν φωτισμό τῶν ψυχῶν μας, καί ἀκούεται ἡ φωνή τοῦ οὐρανίου Θεοῦ-Πατρός, ὁ ὁποῖος φωτίζει τόν κόσμο μέ τή διαβεβαίωσή του ὅτι ὁ βαπτιζόμενος δέν εἶναι ἄλλος ἀπό τόν Υἱό του τόν ἀγαπητό, «ἐν ᾧ ηὐδόκησε».

Αὐτή τήν οὐράνια καί θεία φωταγωγία ἑορτάζουμε καί ἐμεῖς, ἀδελφοί μου, σήμερα, μεταφερόμενοι νοερά στά ρεῖθρα τοῦ Ἰορδάνου. Καί δέν τήν ἑορτάζουμε μόνο, ἀλλά ἔχουμε καί τή δυνατότητα νά τήν αἰσθανθοῦμε καί νά τήν βιώσουμε. Διότι τό φῶς τοῦ Θεοῦ δέν ἔλαμψε μόνο τότε στόν κόσμο. Δέν ἔλαμψε μόνο στόν Ἰορδάνη. Δέν ἔλαμψε μόνο γιά τούς λίγους τότε παρόντες. Συνεχίζει νά λάμπει δύο χιλιάδες χρόνια τώρα, «ἐν παντί καιρῷ καί πάσῃ ὥρᾳ». Συνεχίζει νά καταυγάζει τίς ψυχές καί τόν νοῦ τῶν ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι ἔχουν διάθεση νά λάβουν τό φῶς πού προσφέρει ὁ Θεός διά τῆς Ἐκκλησίας του, μέ τόν λόγο καί τά ἱερά μυστήριά της. Συνεχίζει νά καταυγάζει ὅσους πιστεύουν στό ὄνομά του καί ἀγωνίζονται, ἐφαρμόζοντας τίς ἐντολές του καί ζώντας τήν ἐν Χριστῷ ζωή, νά γίνουν «τέκνα Θεοῦ». Συνεχίζει νά καταυγάζει τούς ἀνθρώπους πού ἐπιζητοῦν τόν θεῖο φωτισμό καί καθαίρουν τόν ἑαυτό τους προκειμένου νά τόν δεχθοῦν, ὁπουδήποτε καί ἐάν εὑρίσκονται. Συνεχίζει νά καταυγάζει τούς ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι ἀγωνίζονται νά ἐργάζονται τά ἔργα τοῦ φωτός καί νά ἀποφεύγουν τή σκοτία τῆς ἁμαρτίας καί τῶν πονηρῶν ἔργων. Συνεχίζει νά καταυγάζει ὅσους τό ζητοῦν ἀπό τήν πηγή τοῦ φωτός, τόν Θεό, ἱκετεύοντάς τον, ὅπως ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, νά τούς φωτίσει τό σκότος.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ