Αγιασμός για την έναρξη των μαθημάτων του Ωδείου και της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Μητροπόλεως μας

Το απόγευμα της Κυριακής, 22 Οκτωβρίου, στο Μητροπολιτικό Κέντρο Πολιτισμού «ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ» στη Νάουσα, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων τέλεσε Αγιασμό με την ευκαιρία της ενάρξεως των μαθημάτων του Ωδείου και της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως μας.

Ακολούθησε ρεσιτάλ κλασικής μουσικής (πιάνου – βιολοντσέλου) από τους κ. Βασιλική Βαμβακά και κ. Μιλτιάδη Κασσάρα

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων απηύθυνε πατρικούς λόγους και ευχές για την έναρξη των μαθημάτων, ενώ δεν παρέλειψε να εκφράσει τις θερμές ευχαριστίες του προς τον Γραμματέα της Ιεράς μας Μητροπόλεως Αρχιμ. Αρσένιο Χαλδαιόπουλο, ο οποίος έχει την επίβλεψη του έργου που συντελείται στο Μητροπολιτικό Κέντρο, προς τον Διευθυντή του Ωδείου κ. Γεώργιο Ορδουλίδη και όλους τους συνεργάτες του, αναφέροντας μεταξύ άλλων: Mέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ, τήν ὁποία ἐπικαλεσθήκαμε στόν Ἁγιασμό πού μόλις τελέσαμε, ἐγκαινιάζου­με καί φέτος τά μαθήματα καί τίς λοιπές δράσεις τοῦ Ὠδείου τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, ἐδῶ στό Μητροπολιτικό Κέντρο Πολιτι­σμοῦ «Παντάνασσα».

Εὐχηθήκαμε καί εὐχόμεθα στόν Θεό νά εὐλογεῖ τίς προσπάθειες καί τῶν διδασκόντων καί τῶν διδασκομένων, τῶν μαθητῶν καί τῶν καθηγητῶν ὅλων τῶν τμημά­των τοῦ Ὠδείου μας, ὥστε νά χαί­ρο­νται μέ τούς καρπούς τῶν κόπων τους καί τήν πρόοδό τους.

Εἶναι ἀλήθεια, βεβαίως, ὅτι στήν περίπτωση τοῦ Ὠδείου τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως δέν ἔχουν μόνο οἱ μαθητές καί οἱ καθηγητές του τήν εὐκαιρία νά χαίρονται γιά τά ἀποτελέσματα τῶν προσπαθειῶν τους, ἀλλά ἔχουμε καί ὅλοι ἐμεῖς τή χαρά νά διαπιστώνουμε καί νά ἀπολαμβάνουμε αὐτούς τούς καρπούς.

Πάντοτε παρακολουθοῦμε μέ πολ­λή ἀγάπη καί πατρική στοργή ὅλες τίς δράσεις τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως καί χαιρόμεθα γιατί μέ αὐτές προσφέρουμε τόσο στά παιδιά καί στούς νέους μας ὅσο καί στούς μεγαλύτερους ἀδελ­φούς μας, ἀλλά ἡ δική σας πρόοδος καί οἱ καρποί τῶν δικῶν σας κόπων μᾶς χαροποιοῦν ἀκόμη περισσό­τερο, γιατί μποροῦμε νά τούς ἀπολαμβάνουμε· νά ἀπολαμβά­νου­με τή μουσική καί τούς παρα­δοσιακούς χορούς πού μᾶς ξε­κου­ράζουν καί μᾶς τέρπουν.

Καί ἔχουμε πολλές τέτοιες εὐ­καιρίες, ἄλλοτε ἰδιαίτερες, θά ἔλε­γα, ὅπως τό ἀποψινό ρεσιτάλ πιά­νου καί βιολοντσέλου, πού θά ἀπο­λαύσουμε σέ λίγο, καί ἄλλοτε στίς ποικίλες ἐκδηλώσεις τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως καί ἰδιαι­τέρως στίς ἐκδηλώσεις τῶν Παυ­λείων, καί ἀκόμη πολλούς ἀπό τούς μαθητές τοῦ Ὠδείου μας ὡς μέλη τῆς ὀρχήστρας καί τῆς χο­ρω­δίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας ἤ στά ἀναλόγια τῶν ἱερῶν μας ναῶν.

Ἡ πρόοδος αὐτή τοῦ Ὠδείου μας ὀφείλεται στήν ἀγάπη ὅλων σας γιά τή μουσική ἀλλά καί στήν ἀγάπη σας γιά τό ἔργο αὐτό τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας.

Πολλά ὀφείλουμε βεβαίως καί στή φροντίδα καί τήν προσπάθεια τῶν καθηγητῶν καί τῶν καθηγη­τριῶν τοῦ Ὠδείου μας, ἀλλά καί πρωτί­στως τοῦ Διευθυντοῦ του κ. Γεωργίου Ὀρδουλίδη, ἄρχοντος Μαΐ­στορος τοῦ Οἰκουμενι­κοῦ μας Πατριαρχείου, ὥστε νά λειτουρ­γοῦν ὅλα ἄψο­γα. Σᾶς εὐχαριστῶ γι᾽ αὐτό ὅλους θερμά καί σᾶς εὐλογῶ ἀπό καρδίας. Θά ἤθελα ὅμως νά εὐχαριστήσω καί τόν π. Ἀρσένιο Χαλδαιόπουλο, ὁ ὁποῖος ἔχει τήν ἐπίβλεψη τοῦ ἔργου πού συντελεῖται στό Μητροπολιτικό Κέντρο μας, ὑπό τήν εὐλογία τῆς Παντάνασσας, καί ὅλους τούς συνεργάτες του.

Καί εὔχομαι πατρικά καί μέ πολ­λή ἀγάπη ἡ χάρη καί ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ νά σᾶς ἐνισχύει ὅλους, μαθητές καί καθηγητές, στό ἔργο σας, στά μαθήματα σας καί στή ζωή σας, καί νά προοδεύετε σέ κάθε καλό.

Θερμότατα ὅμως εὐχαριστῶ τούς δύο ἐκλεκτούς συνεργάτες τοῦ Ὠδείου μας, ταλαντούχους μουσι­κούς καί σολίστες στό πιάνο καί στό βιολοντσέλο, γιά τό ρεσιτάλ πού θά δώσουν μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐνάρξεως τῶν μαθημάτων τοῦ Ὠδείου μας καί τό ὁποῖο θά ἀπο­λαύσουμε στή συνέχεια.

Τούς συγχαίρω καί τούς εὐχαρι­στῶ ἀπό καρδίας.

Ἄς τούς ἀπολαύσουμε!

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ