ΚΘ’ Παύλεια: Με μεγάλη επιτυχία η εκδήλωση «Αλέξανδρος ο Μέγας, ο Μακεδών, ο Ρουμλουκιώτης» στην Αλεξάνδρεια

Στο πλαίσιο των «ΚΘ’ Παυλείων», το βράδυ του Σαββάτου 24ης Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αλεξάνδρειας η πολιτιστική εκδήλωση με θέμα «Αλέξανδρος ο Μέγας, ο Μακεδών, ο Ρουμλουκιώτης».

Την εκδήλωση προλόγισε και παρουσίασε ο Αρχιερατικός Επίτροπος Αλεξανδρείας Αρχιμ. Διονύσιος Ανθόπουλος και χαιρετισμό απηύθυνε ο Ποιμενάρχης μας, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων.

Κεντρικός ομιλητής ήταν ο εκπαιδευτικός κ. Θεόδωρος Αρβανιτίδης, ο οποίος μίλησε για το πρόσωπο του Μεγάλου Αλεξάνδρου και τη σύνδεση του με την πόλη της Αλεξάνδρειας και την ευρύτερη περιοχή του Ρουμλουκιού, ενώ στη συνέχεια παρουσιάστηκαν παραδοσιακοί χοροί από τον Λαογραφικό Όμιλο Ντόπιων Αλεξάνδρειας και Περιχώρων «Το Ρουμλούκι» και την Εστία Ρουμλουκιωτών.

Στο τέλος της εκδήλωσης, την οποία τίμησε με την παρουσία του ο Γέρων Γεράσιμος Αγιοπαυλίτης που εκπροσωπεί την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν προσεχώς προς τιμήν του Αγίου Γερασίμου του Υμνογράφου – Μικραγιαννανίτου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων προσέφερε τα αναμνηστικά των «ΚΘ’ Παυλείων» στους συντελεστές, ενώ σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε ο Δήμαρχος Αλεξανδρείας κ. Παναγιώτης Γκυρίνης.

Κατά τον χαιρετισμό του, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων, ανέφερε μεταξύ άλλων: Ἄν κάθε χρόνο ἡ Ἀλεξάνδρεια τιμᾶ μέ ποικίλες πολιτιστικές καί καλλιτεχνικές ἐκδηλώσεις τόν ἀπόστολο Παῦλο, τόν μέγα ἀπό­στο­λο καί διδάσκαλο τῆς Ἠμαθίας καί ἱδρυτή τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλη­σίας, συμμετέχοντας στά Παύλεια τά ὁποῖα διοργανώνει ἡ Ἱερά μας Μητρόπολη, φέτος ἔχει περισσό­τερους λόγους νά συμμετέχει. Διότι, ὅπως εἶναι γνωστό, τό θέμα τῶν φετινῶν ΚΘ´ Παυλείων εἶναι «Ἡ ἑλληνιστική κληρονομιά τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου καί τό κήρυγμα τοῦ Ἀποστόλου Παύλου».

Ἀπόψε, λοιπόν, θά ἔχουμε τή χαρά νά παρακολουθήσουμε μέ πολύ μεγάλο ἐνδιαφέρον τό πρό­γραμμα πού ἑτοίμασαν ὁ Λαογρα­φικός Ὅμιλος Ντόπιων Ἀλεξαν­δρείας καί περιχώρων καί ἡ Ἑστία Ρουμλουκιωτῶν Ἀλεξανδρείας γιά νά τιμήσουν τόν μεγάλο βασιλιᾶ, στρατηλάτη καί ἐκπολιτιστή, τόν Ἀλεξάνδρο τόν Μέγα, τόν Μακε­δόνα, τόν Ρουμλουκιώτη, ὅπως εἶναι καί ὁ τίτλος τῆς ἀποψινῆς ἐκδηλώσεως.

Καί εἶναι δίκαιη καί ἡ τιμή καί ὁ ἔπαινός μας, γιατί στόν Μέγα Ἀλέ­ξανδρο ὀφείλουμε πάρα πολλά, ὄχι μόνο ὡς Μακεδόνες, ὄχι μόνο ὡς Ἕλληνες ἀλλά καί ὡς Χριστιανοί. Ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος ξεκίνησε ἀπό ἐδῶ, ἀπό τόν τόπο αὐτόν, καί ἔφτασε στά βάθη τῆς Ἀνατολῆς, μεταφέροντας τόν ἑλληνικό πολι­τισμό καί τήν ἑλληνική γλώσσα. Διότι, ὅπως μαρτυροῦν οἱ ἱστορι­κοί, ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος δέν ξεκίνησε τήν ἐκστρατεία του γιά νά ὑποτάξει τούς λαούς ἤ νά νική­σει τούς Πέρσες, ἀπό τούς ὁποίους εἶχαν ὑποφέρει πολλές φορές οἱ Ἕλληνες, ἀλλά καί γιά νά μετα­δώσει τόν ἑλληνικό πολιτισμό, τά γράμματα καί τίς ἐπιστῆμες, πρω­το­πόρος τῶν ὁποίων ὑπῆρξε ὁ δάσκαλός του, ὁ ἐπίσης Μακεδόνας μέγας φιλόσοφος Ἀριστοτέλης.

Γι᾽ αὐτό καί μαζί μέ τούς στρατιῶ­τες πού τόν ἀκολουθοῦσαν, τόν ἀκολουθοῦσαν καί ἐπιστήμονες, μηχανικοί καί γεωγράφοι, καί μέ αὐτό τόν τρόπο μετέδωσε ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος τόν ἑλλη­νικό πολιτι­σμό καί τήν ἑλληνική γλώσσα στήν Ἀνατολή, καί ἔτσι ἔγινε ὄργανο τοῦ Θεοῦ, πού προετοίμασε καί διευ­κόλυνε τή διάδοση τοῦ Χρι­στια­νισμοῦ στόν κόσμο. Διότι τήν ἑλληνική γλώσσα χρη­σι­μοποίησε ὁ ἀπόστολος Παῦλος γιά τό κήρυγμά του καί μέ τήν ἑλληνική γλώσσα μετέφερε τό μή­νυμα τοῦ Εὐαγγελίου στόν κόσμο.

Ἔτσι φέτος μαζί μέ τόν πρωτοκο­ρυφαῖο ἀπόστολο Παῦλο τιμοῦμε καί τόν Μέγα Ἀλέξανδρο, πού τίμη­σε τόν Ἑλληνισμό καί τή Μακε­δονία μας, ἀλλά τίμησε καί ἰδιαίτερα τήν περιοχή μας, ἐφόσον οἱ γυναῖκες ἐδῶ τῆς Ἀλεξάνδρειας, τοῦ Ρουμλουκιοῦ, εἶχαν καί ἔχουν τό προνό­μιο νά φοροῦν ὡς κάλυμμα κεφα­λῆς ὄχι ἕνα μαντήλι σάν τίς ἄλλες γυναῖκες, ἀλλά ἕνα κάλυμμα πού μοιάζει μέ τήν περικεφαλαία τῶν στρατιωτῶν τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάν­δρου.

Συγχαίρω, λοιπόν, ἀπό καρδίας τούς διοργανωτές τῆς ἀποψινῆς ἐκδηλώσεως καί σᾶς καλῶ ὅλους νά τήν ἀπολαύσουμε.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ