Πανηγυρικός Εσπερινός των Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Παύλου και Πέτρου στον Παλαιό Μητροπολιτικό Ναό της Βέροιας. (ΦΩΤΟ)

EsperinosP.MhtropolhVeria2019

EsperinosP.MhtropolhVeria2019

Την Παρασκευή 28 Ιουνίου το απόγευμα στον πανηγυρίζοντα παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Αποστόλων Παύλου και Πέτρου Βεροίας τελέστηκε με λαμπρότητα ο Πανηγυρικός Εσπερινός της εορτής των Αγίων πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, του και ιδρυτού της Εκκλησίας των Βεροιέων.

 

Στον Πανηγυρικό Εσπερινό χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος, εκπρόσωπος της Εκκλησίας της Ελλάδος, ενώ έλαβαν μέρος οι εκπρόσωποι των Ορθοδόξων Πατριαρχείων και Αυτοκεφάλων Εκκλησιών: ο Σεβ. Μητροπολίτης Λαοδικείας κ. Θεοδώρητος, εκπρόσωπος της ΑΘΠ του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ο  Θεοφ. Επίσκοπος Τολιάρας και Νοτίου Μαγαδασκάρης κ. Πρόδρομος, εκπρόσωπος του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, ο Θεοφ. Ἐπίσκοπος Σαφίτα κ. Δημήτριος, εκπρόσωπος του Πατριαρχείου Αντιοχείας, ο Θεοφ. Επίσκοπος Σάχτυ και Μιλέροβο κ. Σίμων, εκπρόσωπος του Πατριαρχείου Ρωσσίας, Πανιερ. Επίσκοπος Ναϊσού κ. Αρσένιος, εκπρόσωπος του Πατριαρχείου Σερβίας, ο Θεοφ. Ἐπίσκοπος Τουλτσέας κ. Βησσαρίων, εκπρόσωπος του Πατριαρχείου Ρουμανίας, ο Σεβ. Μητροπολίτης Ρούσσης κ. Ναούμ, εκπρόσωπος του Πατριαρχείου Βουλγαρίας, ο Σεβ. Μητροπολίτης Ζουκδίδι καί Τσαΐσι κ. Γεράσιμος, εκπρόσωπος του Πατριαρχείου Γεωργίας,  ο Πανιερ. Μητροπολίτης Λεμεσού κ. Αθανάσιος, εκπρόσωπος της Εκκλησίας της Κύπρου, ο Θεοφ. Επίσκοπος Σούπρασλ κ. Ανδρέας, εκπρόσωπος της Εκκλησίας της Πολωνίας και ο Ποιμενάρχης μας Σεβ. Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ.Παντελεήμων.

 

Το θείο λόγο κήρυξε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λεμεσού κ. Αθανάσιος τον οποίο προσεφώνησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων

 

Στην διάρκεια του Εσπερινού τέθηκε σε προσκύνηση η Τιμία Κάρα του Απ. Ανδρέου από την Ιερά Μητρόπολη Πατρών που φιλοξενείται αυτές τις ημέρες στην Ιερά Μητρόπολη μας καθώς και το λείψανο του Απ. Παύλου.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 Η προσφώνηση του Μητροπολίτου Βεροίας:

«Ὁ τόν Παῦλον εὐφημεῖν ἀνιστά­με­νος ζητείτω στομάτων πλῆθος, ὅσος ἀστέρων χορός».

Μέ αὐτούς τούς λόγους ὁ χρυσορ­ρήμων ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσό­στο­μος ἐκφράζει τή δυσκολία του νά ἐγκωμιάσει τόν προσφιλῆ του ἀπό­στολο, τόν πρωτοκορυφαῖο Παῦλο, τό σκεῦος τῆς ἐκλογῆς, τόν διά­κονο τοῦ Χριστοῦ καί τοῦ εὐαγ­γελίου. Χρειάζονται πλῆθος στόματα, λέει, γιά νά καταρτισθεῖ ἐπάξιος αἶνος γιά τό «στόμα τοῦ Χριστοῦ». Χρειάζονται ἀναρίθμη­τα στόματα, σάν ἀστέρια τοῦ οὐ­ρανοῦ, γιά νά ἐγκωμιάσουν κατάλ­ληλα αὐτόν πού δέχθηκε τήν κλή­ση ἐξ οὐρανοῦ, αὐτόν πού «ἀνῆλθε μέχρι τρίτου οὐρανοῦ καί ἤκουσε ἄρρητα ρήματα», τόν μέγα Παῦλο, τόν ἱδρυτή τῆς τοπικῆς μας Ἐκ­κλησίας, τόν ὁποῖο τιμᾶ καί φέτος πανδήμως ὁ κλῆρος καί ὁ λαός τῆς Βεροίας καί τῆς Ἠμαθίας, στόν περίλαμπρο αὐτόν ἱστορικό ναό, τόν ἀφιε­ρωμένο στή χάρη του. 

Τόν τιμᾶ μαζί μέ τόν ἄλλο πρω­τοκορυφαῖο, τόν ἀπόστολο Πέτρο, καί τόν αὐτάδελφό του, τόν πρω­τό­κλητο ἀπόστολο Ἀνδρέα, τοῦ ὁποίου ἔχουμε τή μεγάλη εὐλογία καί τιμή νά ἔχουμε ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν, τή σεπτή καί χαριτόβρυτη κάρα, δί­πλα στό ἱερό λείψανο τοῦ δικοῦ μας ἀποστόλου, τοῦ ἀποστόλου Παύλου, χάρη στήν ἀδελφική ἀγά­πη τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητρο­πο­λίτου Πατρῶν κυρίου Χρυσοστό­μου, μέ τήν εὐλογία τοῦ ὁποίου ἦλθε αὐτές τίς ἡμέρες στή Βέροια.

Tόν τιμᾶ, ἔχοντας ὡς προεξάρ­χο­ντες τῆς πανηγύρεως, τούς Σεβα­σμιωτάτους ἐκπροσώπους τῶν πρε­σβυγενῶν καί νεωτέρων Πα­τρι­­αρ­χείων καί τῶν κατά τόπους Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν καί τῶν προκαθημένων τους, οἱ ὁποῖοι ἠγα­θύνθησαν καί φέτος νά τιμή­σουν τά Παύλεια, τῶν ὁποίων ἑορ­τάζουμε τά 25 ἔτη ἀπό τήν κα­θιέρωσή τους, ἀλλά καί τίς λα­τρευ­τικές ἐκδηλώσεις πρός τιμήν τοῦ πρωτοκορυφαίου ἀποστόλου Παύ­λου, ὁ ὁποῖος τίμησε τήν πόλη τῆς Βεροίας μέ τήν ἐπίσκεψη καί τό κή­ρυγμά του, ἀλλά καί τίς ἀναρίθμη­τες δωρεές τίς ὁποῖες ἐπιδαψιλεύει στήν Ἐκκλησία μας. 

Σᾶς εὐχαριστοῦμε ἀπό καρδίας, Σεβασμιώτατοι καί Θεοφιλέστατοι, γιά τήν τιμητική σας παρουσία καί τή συμμετοχή σας στίς ἑορταστικές καί λατρευτικές ἐκδηλώσεις τῶν Παυλείων, καί ἰδιαιτέρως εὐχαρι­στοῦμε τόν χοροστατοῦντα Σεβα­σμιώτατο Μητροπολίτη Μεσση­νίας κύριο Χρυσόστομο, ἀλλά καί τούς ἐλλογιμωτάτους καθηγητές καί καθηγήτριες, μέλη τῆς Ὀρ­γα­νωτικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Συνε­δρίου μας, πού παρίστανται καί στόν πα­νηγυρικό Ἑσπερινό πρός τιμήν τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ἀποστό­λου Παύλου.

Καί ἐπειδή, ὅπως γράφει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, «ὅσοι πιστοί, τοσαῦτα τά κατορθώματα τοῦ Παύλου», καί ὁ καθένας ἀπό ἐμᾶς εἶναι συγχρεώστης τοῦ ἐπαί­νου τοῦ πρωτοκορυφαίου ἀποστό­λου, γι᾽ αὐτό καί ὁ κάθε ἕνας ἀπό ἐμᾶς, ὁ κάθε Βεροιεύς, τό κάθε πιστό μέλος τῆς τοπικῆς μας Ἐκ­κλησίας, ἀποδίδει μέ τόν δικό του τρόπο μέσα ἀπό τίς ἐκδηλώσεις τῶν Παυλείων, τόν δίκαιο ἔπαινο καί τόν ὀφειλόμενο ὕμνο στόν μεγάλο ἀπόστολο.

Ἔχετε, λοιπόν, τά στόματα τοῦ κλήρου καί τοῦ λαοῦ τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, ἔχετε τά στόματα τῶν παρισταμένων, Σεβασμιώτατε Ἅγιε Λεμεσοῦ, γιά νά καταρτίσετε τόν ἔπαινο τοῦ οὐρανοβάμονος ἀποστόλου Παύλου. Ἔχετε ὅλους ἐμᾶς προθύμους νά ἀκούσουμε τόν λόγο σας γιά τόν ἀπόστολο τῶν Ἐθνῶν καί διδάσκαλο τῶν Βε­ροι­έων, ὅπως ἄκουσαν καί οἱ πατέρες μας τόν λόγο τοῦ ἀποστόλου Παύ­λου καί τόν δέχθηκαν «μετά πάσης προθυμίας». Τό βῆμα ἀνήκει σέ σᾶς καί σᾶς εὐχαριστοῦμε ἀπό καρδίας γιά ὅσα ἡ ἀγάπη σας ἔχει νά πεῖ καί γιά τόν ἀπόστολο Παῦλο ἀλλά καί γιά νά ὠφελήσει ὅλους ἐμᾶς.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ