Με λαμπρότητα πανηγυρίζει στη Βέροια ο ιδρυτής της τοπικής Εκκλησίας Απόστολος Παύλος. (ΦΩΤΟ)

P.MhtropolhKEPauleiaLeit.2019

P.MhtropolhKEPauleiaLeit.2019

Το Σάββατο 29 Ιουνίου το πρωί στον πανηγυρίζοντα παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Αποστόλων Παύλου και Πέτρου Βεροίας τελέστηκε με λαμπρότητα Διορθόδοξο πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο, προεξάρχοντος του εκπροσώπου της ΑΘΠ του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαοδικείας κ. Θεοδωρήτου.  

 

Στο Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο έλαβαν μέρος ο Θεοφ. Επίσκοπος Τολιάρας και Νοτίου Μαγαδασκάρης κ. Πρόδρομος, εκπρόσωπος του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, ο Θεοφ. Eπίσκοπος Σαφίτα κ. Δημήτριος, εκπρόσωπος του Πατριαρχείου Αντιοχείας, o Πανιερ. Επίσκοπος Ναϊσού κ. Αρσένιος, εκπρόσωπος του Πατριαρχείου Σερβίας, ο Θεοφ. Ἐπίσκοπος Τουλτσέας κ. Βησσαρίων, εκπρόσωπος του Πατριαρχείου Ρουμανίας, ο Σεβ. Μητροπολίτης Ρούσσης κ. Ναούμ, εκπρόσωπος του Πατριαρχείου Βουλγαρίας, ο Σεβ. Μητροπολίτης Ζουκδίδι καί Τσαΐσι κ. Γεράσιμος, εκπρόσωπος του Πατριαρχείου Γεωργίας,  ο Πανιερ. Μητροπολίτης Λεμεσού κ. Αθανάσιος, εκπρόσωπος της Εκκλησίας της Κύπρου, ο Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος, εκπρόσωπος της Εκκλησίας της Ελλάδος, ο Θεοφ. Επίσκοπος Σούπρασλ κ. Ανδρέας, εκπρόσωπος της Εκκλησίας της Πολωνίας και ο Ποιμενάρχης μας Σεβ. Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ.Παντελεήμων.

 

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων τέλεσε τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως του προκατόχου του μακαριστού Παύλου και στη συνέχεια στο Επισκοπείο της Ιεράς Μητροπόλεως επέδωσε το επετειακό παράσημο του Αργυρού Ιωβηλαίου των Παυλείων στους Αρχιερείς, τους οποίους και ευχαρίστησε για την συμμετοχή τους.

 

Στην διάρκεια της Θείας Λειτουργίας τέθηκε σε προσκύνηση η Τιμία Κάρα του Απ. Ανδρέου από την Ιερά Μητρόπολη Πατρών που φιλοξενείται αυτές τις ημέρες με την άδεια και την ευλογία του Σεβ. Μητροπολίτου Πατρών κ. Χρυσοστόμου στην Ιερά Μητρόπολη μας καθώς και το λείψανο του Απ. Παύλου.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

H αντιφώνηση του Σεβ.Μητροπολίτου Βεροίας στην Θεία Λειτουργία:

 

«Ποία τῶν ἡμερῶν οὐ Παύλου πανήγυρις;» ἐρωτᾶ ὁ χρυσοῦς τήν γλῶτταν Ἀντιοχεύς πατήρ, ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος. Καί ἀπαντᾶ ὁ ἴδιος «ἅπας ὁ τοῦ χρόνου κύκλος, Παύλου πανήγυρις».

Αὐτό ἐπιχειρήσαμε νά κάνουμε καί ἐμεῖς φέτος, ἑορτάζοντας τό ἀργυρό ἰωβηλαῖο τῶν Παυλείων, ἑορτάζοντας τήν ἐπέτειο τῆς συμ­πληρώσεως 25 ἐτῶν, ἀπό τόν Ἰούνιο τοῦ ἔτους 1995, ὁπότε ἀποφασί­σαμε νά καθιερώσουμε ἕναν κύκλο ἑορταστικῶν καί λατρευτικῶν ἐκ­δη­λώσεων πρός τιμήν τοῦ ἱδρυτοῦ τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, με­γίστου ἐν ἀποστόλοις ἀποστόλου Παύλου, ὡς ταπεινό καί ἐλάχιστο δεῖγμα σεβασμοῦ καί εὐγνωμοσύ­νης, γιά τή μεγάλη δωρεά τήν ὁποία μᾶς ἔκανε, νά ἔλθει στήν πόλη μας καί νά κηρύξει ἐδῶ τό εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ, τό εὐαγ­γέλιο τῆς σωτηρίας μας, καί νά μᾶς ὁδηγήσει ἀπό τό σκότος τῆς πλά­νης στό φῶς τοῦ Χριστοῦ. 

Γι᾽ αὐτό καί γιά ἐμᾶς ἐδῶ στήν ἀποστολική Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας εἶναι κατ᾽ ἐξοχήν φέτος «ἅπας ὁ τοῦ χρόνου κύκλος, Παύλου πανήγυρις». Καί εἶναι ἀκόμη μεγαλύτερη καί ἀκόμη λαμπρότερη ἑορτή γιά ἐμᾶς ἡ ση­μερινή ἡμέρα τῆς μνήμης του, τήν ὁποία εὐφροσύνως καί ἐν κατα­νύ­ξει πανηγυρίσαμε, ἔχοντας ὄχι μό­νο τήν πνευματική του παρουσία ἀλλά καί τή σωματική, διά τοῦ ἱεροῦ του λειψάνου, τό ὁποῖο ἦλθε πρίν ἀπό 25 χρόνια στή Βέροια. Καί σήμερα εὑρίσκεται ἐδῶ στόν περι­καλ­λῆ αὐτό παλαιό Μητροπολι­τι­κό ναό τῆς Βεροίας, στόν ναό τῶν πρωτοκορυφαίων ἀποστόλων Παύ­λου καί Πέτρου, ὁ ὁποῖος ἀπέχει ἐλάχιστα ἀπό τόν τόπο στόν ὁποῖο κήρυξε ὁ μέγας ἀπόστολος τό εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ, μαζί μέ τόν αὐτάδελφο τοῦ πρωτοκο­ρυ­φαίου ἀποστόλου Πέτρου, τόν πρω­τόκλητο ἀπόστολο Ἀνδρέα, τοῦ ὁποίου ἡ σεπτή καί χαριτό­βρυ­τος κάρα ἦλθε μέ τήν ἄδεια καί εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μη­τρο­πο­λίτου Πατρῶν κυρίου Χρυ­σο­στό­μου, ἀπό τήν Πάτρα μέ τήν εὐκαιρία τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν ΚΕ´ Παυλείων, τόν ὁποῖο ἀπό καρδίας καί εὐγνωμόνως εὐχαριστοῦμε.

«Ἅπας ὁ τοῦ χρόνου κύκλος, Παύλου πανήγυρις», ἀλλά τή ση­με­ρινή πανήγυρις κατέστησε ἀγλα­ό­τερη ἡ παρουσία τῶν Σεβασμιω­τάτων καί Θεοφιλεστάτων ἁγίων Ἀρχιερέων, οἱ ὁποῖοι συνῆλθαν ἐκ τῶν περάτων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκ­κλησίας, ἐκπροσωποῦντες τούς Μακαριωτάτους προκαθημένους τῶν πρεσβυγενῶν καί νεωτέρων πατριαρχείων καί τῶν κατά τόπους Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν, μέ προ­ε­ξάρχοντα τόν ἐκπροσωποῦντα τόν Παναγιώτατο Οἰκουμενικό Πα­τριάρχη μας κ.κ. Βαρθολομαῖο, Μητροπολίτη Λαοδικείας κύριο Θεοδώρητο, ὁ ὁποῖος καί προεξῆρ­χε τῆς πολυαρχιερατικῆς θείας Λει­τουργίας καί μᾶς ὁμίλησε καταλλήλως, ἀλλά καί ἡ παρουσία τῶν ἐλλογιμωτάτων καθηγητῶν, οἱ ὁποῖοι συμμετεῖχαν στό ΚΕ´ Διεθνές Συνέδριο τῶν Παυλείων, πρός τιμήν τοῦ ἁγίου ἐνδόξου καί πρωτοκορυφαίου ἀποστόλου Παύ­λου, τῶν ἀρχόντων, τοῦ εὐσεβοῦς κλήρου, τῶν εὐλαβῶν μοναχῶν καί μοναζου­σῶν, τῶν πολιτικῶν καί στρατιω­τι­κῶν ἀρχῶν τῆς πόλεως καί τῆς περιφερείας μας καί τοῦ πιστοῦ λαοῦ τοῦ Κυρίου, πού συνέρευσε σήμερα, καί ὅλοι μαζί ἀποδώσαμε τό ὀφειλόμενο χρέος ἀγάπης, σε­βα­σμοῦ καί εὐγνωμοσύνης πρός τόν μέγιστο ἀπόστολο τῶν Ἐθνῶν καί δικό μας ἀπόστολο, ὁ ὁποῖος ὄχι μόνο ἦλθε στήν πόλη μας γιά νά καταγγείλει Χριστόν, τόν σω­τήρα τοῦ κόσμου, ἀλλά καί εἶναι πά­ντο­τε παρών στήν Ἐκκλησία πού ὁ ἴδιος ἵδρυσε, γιά νά μᾶς ἐνι­σχύει καί νά μᾶς κατευθύνει, γιά νά μᾶς ἐμπνέει καί νά μᾶς παρη­γορεῖ, γιά νά εὐλογεῖ καί τίς τα­πεινές μας προσπάθειες, εἰκοσι­πέντε χρόνια τώρα, νά τοῦ ἐκ­φράζουμε τήν ἀγά­πη καί τίς εὐ­χαριστίες μας γιά τούς κόπους του ὑπέρ τοῦ Χριστοῦ καί τοῦ εὐαγ­γελίου του, μέ τίς ἐκδη­λώσεις τῶν Παυλείων.

Ἡ εὐγνωμοσύνη μας εἶναι ἀπέρα­ντη γιά ὅσα μᾶς ἀξίωσε νά ζήσουμε αὐτά εἰκοσιπέντε χρόνια τιμώντας τον μέ τίς ἀσθενεῖς μας δυνάμεις. Εἶναι ἀπέραντη, γιατί μᾶς ἀξίωσε νά ἐντρυφήσουμε περισσότερο στήν ἁγία ζωή του, στούς ἀγῶνες καί τά μαρτύριά του, στόν θεῖο λειμῶνα τῶν λόγων του. 

Γι᾽ αὐτό καί δέν θά παύσουμε ποτέ νά τόν τιμοῦμε καί τόν ὑμνοῦμε, ἀλλά καί νά τόν ἱκετεύουμε νά μήν παύσει καί Ἐκεῖνος νά μᾶς μνη­μονεύει καί νά μᾶς νουθετεῖ ὡς τε­κνία του «ἄχρις οὗ μορφωθῇ Χρι­στός ἐν ἡμῖν».

Ἐκφράζοντας πρός ὅλους τίς θερ­μότατες εὐχαριστίες μου, καί ἰδιαι­τέρως πρός τούς Σεβασμιω­τάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἁγίους Ἀρχιε­ρεῖς, πού λάμπρυναν καί τίμησαν μέ τήν παρουσία τους ὅλες αὐτές τίς ἡμέρες τίς ἐκδηλώσεις τῶν ΚΕ´ Παυλείων καί τό Συνέδριό μας πρός τιμήν τοῦ ἱδρυτοῦ τῆς τοπι­κῆς μας Ἐκκλησίας πρωτοκορυ­φαίου ἀποστόλου Παύλου, εὔχομαι ταπεινῶς καί ἀπό καρδίας ἡ χάρη καί ἡ εὐλογία  του, καθώς καί ἡ χάρη καί ἡ εὐλογία τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ πρωτο­κλή­του, νά κατευθύνουν «τάς καρ­δίας ὑμῶν εἰς τήν ἀγάπην τοῦ Θε­οῦ».

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

P.MhtropolhKEPauleiaLeit.2019 2