ΚΕ΄ Παύλεια: «Συνεργοί των Αποστόλων». Λήξη των κύκλων Αγίας Γραφής στην Ασπροβάλτα. (ΦΩΤΟ)

LhxhKyklwnVeriasAg.Lydia2019 2

LhxhKyklwnVeriasAg.Lydia2019 2

Στο πλαίσιο των ΚΕ΄ Παυλείων, το Σάββατο 1 Ιουνίου το πρωί, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων τέλεσε θεία λειτουργία και κήρυξε το θείο λόγο στο Ιεραποστολικό κέντρο της Αγίας Λυδίας της Φιλιππησίας στην Ασπροβάλτα με αφορμή την λήξη των κύκλων μελέτης της Αγίας Γραφής της Ιεράς Μητροπόλεως.

 

Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας πραγματοποιήθηκε ομιλία από τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη π. Χρυσόστομο Κουλουριώτη, Ιεροκήρυκα του Καθεδρικού Ιερού Ναού του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίας Παρασκευής Μαζίου Μεγάρων, ο οποίος μίλησε για τους συνεργάτες του Απ. Παύλου. 

 

Στο τέλος της εκδήλωσης ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, κ. Παντελεήμων ευχαρίστησε τον π. Χρυσόστομο για την ομιλία του αλλά και την Χριστιανική Αδελφότητα «Λυδία», οι εγκαταστάσεις της οποίας φιλοξένησαν αυτή την εκδήλωση στην οποία συμμετείχαν περισσότερα από 1400 άτομα, μέλη των ενοριακών συνάξεων. Παράλληλα ο Σεβασμιώτατος ευχαρίστησε όλους για την παρουσία τους και απένειμε τα αναμνηστικά των ΚΕ΄ Παυλείων στον ομιλητή και στην προεστώσα της Αδελφότητος Αδελφή Μαρία Κράλλη.

 

Την εκδήλωση παρουσίασε ο Αρχιμ. Πρόδρομος Γκιρτζαλιώτης.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ἡ Ἐκκλησία μας ἀποδίδει σήμε­ρα τήν ἑορτή τῆς Σαμαρείτιδος, τῆς γυναίκας πού μᾶς παρουσίασε τήν περασμένη Κυριακή τό εὐαγ­γελικό ἀνάγνωσμα, καί τήν ὁποία θυμόμαστε ὅλοι νά συναντᾶται μέ τόν Χριστό στό φρέαρ τοῦ Ἰακώβ, ἔξω ἀπό τήν πόλη τῆς Σαμαρείας, καί ὁ Χριστός νά τῆς ζητᾶ νερό. Καί θυμόμαστε ἀκόμη τή συζή­τη­ση πού ἔκανε ὁ Χριστός μέ αὐτή τή γυναίκα καί τίς ἀλήθειες πού τῆς ἀποκάλυψε σχετικά μέ τό πνευ­μα­τικό ὕδωρ τό ὁποῖο προσ­φέ­ρει ὁ ἴδιος στούς ἀνθρώπους, ἀλλά καί τίς ἀπαντήσεις πού τῆς ἔδωσε, ὅταν ἐκείνη τόν ρώτησε γιά τήν ἀληθινή λατρεία τοῦ Θεοῦ.

Καί παρότι θά περίμενε κανείς ὅτι ἡ γυναίκα αὐτή πού εἶχε μία ἀπρόσεκτη καί ἄστατη ζωή, δέν θά κα­ταλάβαινε τί τῆς ἔλεγε ὁ Χρι­στός, ἐκείνη ὄχι μόνο ἀντιλαμ­βά­νεται ὅτι ὁ συνομιλητής της ἦταν κάτι ξεχωριστό, ἀλλά καί ἀφήνει τήν ὑδρία της στό φρέαρ καί σπεύ­δει νά φωνάξει τούς συγγε­νεῖς καί τούς συμπολίτες της γιά νά γνω­ρίσουν τόν Μεσσία τόν ὁποῖο εἶ­χε μόλις συναντήσει ἡ ἴδια. 

Ἔτσι ἡ Σαμαρεῖτις γίνεται ἡ πρώ­τη ἱεραπόστολος, πού στή συνέ­χεια θά κηρύξει τό εὐ­αγγέλιο τοῦ Χριστοῦ καί θά μαρ­τυρήσει γι᾽ αὐ­τό, ὥστε νά τήν τι­μοῦμε ὡς ἰσα­πόστολο καί μεγα­λομάρτυρα Φω­τεινή.

Καί ἄν ἡ ἁγία Φωτεινή εἶναι ἀπό τίς πρῶτες γυναῖκες πού πίστευ­σαν στόν Χριστό καί ἔγιναν συ­νεργοί στό ἔργο τῶν ἀποστόλων γιά τή διάδοση τοῦ Εὐαγγελίου, ἡ ἁγία πορφυροπῶλις Λυδία, ἡ προ­στάτις τῆς ἱεραποστολικῆς αὐ­τῆς Ἀδελφότητος πού μᾶς φιλο­ξενεῖ σήμερα στίς ἐγκατα­στάσεις της, στήν τελευταία συνάντηση τῶν ἐνο­ριακῶν συνάξεων τῆς Ἱε­ρᾶς μας Μητροπόλεως, εἶναι ἡ πρώτη γυναίκα πού πίστευσε στό κήρυγ­μα τοῦ Εὐαγγελίου, ὅταν ὁ πρωτο­κο­ρυφαῖος ἀπόστολος Παῦ­λος ἔφθασε στούς Φιλίππους. Τόν κά­λε­σε στό σπίτι της καί βα­πτί­σθηκε, ὅπως γράφει ὁ εὐαγ­γε­λι­στής Λουκᾶς στίς Πράξεις τῶν ἀποστό­λων, καί ἡ ἴδια καί ἡ οἰκο­γένειά της, καί τόν φιλοξένησε καί τόν ἀνάπαυσε μαζί μέ τόν ἀπόστολο Σιλᾶ ἀπό τόν κόπο τοῦ ταξιδίου καί τίς ταλαιπωρίες τῆς ἱεραποστολῆς.

Τό παράδειγμα αὐτῶν τῶν δύο γυναικῶν, πού ἔγιναν μέ τήν πί­στη τους καί τήν προσφορά τῆς ἀγά­πης τους συνεργοί στό ἔργο τῶν ἀποστόλων, συνεργοί στό ἔρ­γο τοῦ εὐαγγελισμοῦ τῶν ἀν­θρώ­πων, ἀποτελεῖ πρότυπο καί πα­ρά­δειγμα γιά ὅλους μας.

Καί καθώς τά φετινά Παύλεια, τῶν ὁποίων ἑορτάζουμε τό ἀργυρό Ἰωβηλαῖο, τή συμπλήρωση δηλα­δή 25 ἐτῶν ἀπό τήν καθιέρωσή τους στήν Ἱερά Μητρόπολή μας, ἔχουν θέμα τή διακονία τῆς Ἐκ­κλη­­σίας, καί ἡ τοπική μας Ἐκ­κλη­σία μεταξύ ἄλλων προβάλλει καί τιμᾶ καί τούς συνεργούς τοῦ πρω­τοκορυφαίου ἀποστόλου Παύ­λου, θά πρέπει νά θυμόμαστε ὅτι ὅλοι μας μποροῦμε καί πρέπει νά γί­νουμε συνεργοί τῶν ἀποστόλων, νά γίνουμε διάκονοι στό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας καί στόν εὐαγγελισμό τῶν ἀνθρώπων, ὁ καθένας μας ἀνάλο­γα μέ τίς δυνατότητές του. 

Κανείς δέν ἐξαιρεῖται ἀπό αὐτή τήν εὐθύνη καί ἀπό αὐτό τό προνόμιο. Διότι ὅλοι καί ὅλες ἐσεῖς πού συμ­μετείχατε στίς ἐνο­ρια­κές συ­νά­ξεις κατά τή διάρκεια τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους πού λήγει, ἐσεῖς πού ἀκούσατε τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, δέν τόν ἀκούσ,ατε μόνο γιά τόν ἑαυτό σας. 

Ἄν ἐσεῖς τόν ἀκούσατε καί ὠφε­ληθήκατε ἀπό αὐτόν, τότε μέ τή ζωή σας ἀλλά καί μέ τόν λόγο σας πρέπει νά μεταδώσετε τήν ἀλή­θεια πού γνωρίσατε, τίς ἐμπειρίες πού ζήσατε μέσα στήν Ἐκκλησία, στή λειτουργική καί μυστηριακή της ζωή, καί στούς ἀδελφούς μας πού δέν εἶχαν αὐτή τήν εὐκαιρία τήν ὁποία εἴχατε ἐσεῖς.

Τό καλοκαίρι πού ἀρχίζει δέν εἶ­ναι μία περίοδος ἀδρανείας καί ρα­στώνης. Μπορεῖ νά σταματοῦν οἱ συναντήσεις τῶν ἐνοριακῶν συ­νάξεων γιά πρακτικούς λόγους, ἀλλά ὁ ἀγώνας καί ἡ προσπάθειά μας γιά τήν ἐν Χριστῷ ζωή καί γιά τόν εὐαγγελισμό τῶν ἀνθρώπων δέν σταματᾶ ποτέ. Συνεχίζεται καί τό καλοκαίρι. Ἡ Ἐκκλησία μας συ­νεχίζει νά ἐργάζεται γιά τούς ἀν­θρώπους, συνεχίζει τή θεία Λει­τουργία, τίς ἱερές ἀκολουθίες καί τό κήρυγμα καί μᾶς καλεῖ ὅλους νά μήν χαλαρώσουμε, νά μήν ξε­χάσουμε ὅσα ἀκούσαμε ὅλο τόν χρόνο καί γιά ὅσα ἀγωνι­σθή­κα­με, ἀλλά νά συνεχίσουμε τήν προσπά­θειά μας πρωτίστως γιά τόν ἑαυτό μας ἀλλά καί γιά τούς ἀνθρώπους γύρω μας. Ἡ στάση μας, ἡ ζωή μας, ἡ ἐφαρμογή στήν πράξη ὅσων διδαχθήκαμε εἶναι τό καλύτερο κή­ρυγμα πού μποροῦμε νά κά­νου­με πρός τούς ἀδελφούς μας, χω­ρίς νά χρειάζεται νά ποῦμε τί­ποτε. Μᾶς τό λέει καί ὁ ἴδιος ὁ Χριστός: «οὕτω λαμψάτω τό φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τά καλά ἔργα καί δοξάσωσι τόν πατέρα ὑμῶν τόν ἐν τοῖς οὐρανοῖς».

Καί τά καλά ἔργα δέν εἶναι μόνο οἱ ἀγαθοεργίες εἶναι ἡ συνεπής χρι­στιανική ζωή, ἡ ζωή σύμφωνα μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, πού δι­δάσκει εὔγλωττα καί τούς ἄλλους ἀνθρώπους.

Αὐτός εἶναι ὁ ἕνας τρόπος γιά νά γίνουμε καί ἐμεῖς συνεργοί τῶν ἀποστόλων. Ὑπάρχει ὅμως καί ἕνας ἀκόμη: νά γίνουμε συνεργοί τῶν κληρικῶν μας, πού συνεχί­ζουν μέσα στήν Ἐκκλησία τό ἔργο τῶν ἁγίων ἀποστόλων. 

Νά τούς συμπαρασταθοῦμε στήν προσπά­θειά τους, νά γίνουμε ἀρωγοί στό ἔργο τους, νά τούς βοη­θήσουμε στό μέτρο τῶν δυνα­τοτήτων μας, νά τούς στηρίξουμε, ὅταν ἀντιμε­τωπίζουν καί αὐτοί δυσκολίες, ὅπως ἔκαναν καί οἱ συ­νεργοί τοῦ ἀποστόλου Παύλου, νά τούς προσ­φέρουμε τήν ἀγάπη καί τόν σεβα­σμό πού ἀξίζουν γιά τή δια­κονία πού προσφέρουν, νά γί­νου­με δηλαδή συγκυρηναῖοι στήν προσπά­θειά τους, πού δέν τήν κάνουν γιά τόν ἑαυτό τους, δέν τήν κάνουν γιά τόν Ἐπίσκοπο, τήν κάνουν γιά τήν Ἐκκλησία, γιά ὅλους σας καί γιά ὅλους μας. Γιατί Ἐκκλησία δέν εἶναι μόνο οἱ κληρικοί, ἀλλά εἴμα­στε ὅλοι, ἀπό τόν Ἐπίσκοπο μέχρι τόν νεώτερο λαϊκό. Εἴμαστε ὅλοι μέλη τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ καί ἔχουμε ὅλοι τή δυνατότητα ἀλλά καί τό χρέος νά γίνουμε «συνεργοί τῶν ἀποστό­λων», ὅπως ἔγινε καί ἡ ἁγία Λυδία ἡ Φιλιππησία, ἀλλά καί ὅλοι ἐκεῖ­νοι, ἄνδρες καί γυναῖκες, πού μέ τό­ση στοργή καί τόση ἀγάπη μνη­μονεύει ὁ πρωτο­κορυφαῖος ἀπό­στολος Παῦλος.

Αὐτό ἄς εἶναι τό μήνυμα τῆς ση­με­ρινῆς, τελευταίας, πρίν ἀπό τό κα­λοκαίρι, συναντήσεώς μας, ὅλων τῶν μελῶν τῶν ἐνοριακῶν συ­νά­ξεων τῆς Ἱερᾶς μας Μητρο­πό­­λεως, τήν ὁποία πραγματοποι­οῦ­με σήμε­ρα, ἀρχίζοντας μέ τή θεία Λειτουρ­γία, στόν φιλόξενο αὐ­τό χῶρο τῆς Ἱεραποστολικῆς Ἀδελφότητος «Ἡ ἁγία Λυδία». Καί μαζί μέ ὅσα θά ἀκούσουμε στή συνέχεια ἀπό τόν ἐκλεκτό ὁμι­λητή μας, τόν π. Χρυ­σόστομο, κα­θηγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγί­ας Παρασκευῆς Μα­ζίου καί ἱερο­κήρυκα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, ἄς μᾶς ἐνισχύει καί ἄς μᾶς καθοδηγεῖ στό διάστημα πού ἀκολουθεῖ μέχρι νά συναντηθοῦμε καί πάλι μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ στήν ἀρχή τοῦ νέου ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους.

Εὐχαριστῶ ἀπό καρδίας τήν εὐλογημένη αὐτή Ἱεραποστολική Ἀδελφότητα τῆς «Ἁγίας Λυδίας» καί τόν προϊστάμενό της  π. Νικάνορα καί τόν ἐκκλησιαστικό σταθμό 4Ε, ὁ ὁποῖος ἀνήκει στήν ἀδελφότητα «Λυδία», διότι μέ τόν ὑπέροχο αὐτό τηλεοπτικό σταθμό μεταδίδεται σέ ὅλο τόν κόσμο τό μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου, μεταδίδεται παντοῦ ἡ ἐκκλησιαστική ζωή κάθε Μητροπόλεως, ἔτσι σώζονται ψυχές, καί στήν Αὐστραλία καί στήν Ἀμερική, ἀλλά πάνω ἀπό ὅλα δοξάζεται τό ὄνομα τοῦ Κυρίου μας.

Εὐχαριστῶ ἐκ τῶν προτέρων καί τόν π. Χρυσόστομο, πού ἔκανε τόν κόπο νά ἔρθει ἀπό τήν Ἀθήνα, ἀπό τό μοναστήρι του, γιά νά συμμετάσχει στή δική μας συνάντηση καί νά μᾶς ὁμιλήσει καί εὔχομαι διά πρε­σβειῶν τοῦ ἁγίου ἐνδόξου καί πρω­τοκορυφαίου ἀποστόλου Παύ­λου καί τῆς ἁγίας Λυδίας τῆς Φι­λιπ­πησίας, νά γίνουμε ὅλοι συνερ­γοί τῶν ἀποστόλων, «ἵνα ὁ λόγος τοῦ Κυρίου τρέχῃ καί δοξάζηται» ἀλλά καί γιά τή δική μας σωτηρία. Ἀμήν.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

LhxhKyklwnVeriasAg.Lydia2019