ΚΕ΄ Παύλεια : «Διακονία και Γιορτή». Εκδήλωση με τη συμμετοχή Σχολείων Ειδικής Αγωγής και Συλλόγων ΑμεΑ στη Ραψωμανίκη. (ΦΩΤΟ)

KEPauleiaEkdhlwshAmea2019

KEPauleiaEkdhlwshAmea2019

Στο πλαίσιο των ΚΕ΄ Παυλείων, την Τρίτη 4 Ιουνίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον Εσπερινό και κήρυξε το θείο λόγο στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Ραψωμανίκης.

Μετά τον εσπερινό στον αύλειο χώρο του Ιερού Ναού τα παιδιά των σχολείων ειδικής αγωγής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και των συλλόγων ΑΜΕΑ του Νομού Ημαθίας τραγουδήσανε, χορέψανε και έκαναν μία παρουσίαση των εργοχείρων τους.

 

Στο τέλος της εκδήλωσης ο Σεβασμιώτατος ευχαρίστησε όλους για την συμμετοχή τους και απένειμε τα αναμνηστικά των ΚΕ΄ Παυλείων στους Διευθυντές των Σχολείων καθώς και στον Προϊστάμενο του Ιερού Ναού π. Νικόλαο Γιοβάνο, ο οποίος και παρουσίασε την εκδήλωση.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου στον Εσπερινό:

Ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας τιμώ­ντας καί φέτος τόν πρωτοκο­ρυ­φαῖο ἀπόστολο Παῦλο, τόν ἱδρυτή τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, ὀρ­γάνωσε καί πάλι τά «Παύλεια», τῶν ὁποίων ἑορτάζουμε 25 χρόνια ἀπό τήν καθιέρωσή τους. 

Μέσα ἀπό τίς φετινές ἐκδηλώ­σεις θελήσαμε νά ἀναδείξουμε τή διακονία τοῦ ἀποστόλου Παύλου καί κατ᾽ ἐπέκταση τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά καί ὅλους τούς συνεργάτες τοῦ ἀποστόλου Παύλου, οἱ ὁποῖοι τοῦ συμπαραστάθηκαν στό τερά­στιο ἔργο τοῦ κηρύγματος τοῦ Εὐαγγελίου, τόν συνόδευσαν στίς ἀποστολικές του περιοδεῖες, τόν στήριξαν μέ ὅλες τους τίς δυνά­μεις, τόν συντρόφευσαν ἀκόμη καί στά χρόνια κατά τά ὁποῖα ἦταν δέσμιος στή Ρώμη. 

Πολλούς ἀπό αὐτούς τούς γνω­ρίζουμε ἀπό τίς Πράξεις τῶν ἀπο­στόλων καί ἀπό τίς ἐπιστολές τοῦ ἴδιου τοῦ ἀποστόλου Παύλου, καί εἶναι ἄνδρες καί γυναῖκες, ἀλλά καί οἰ­κογένειες ἀκόμη ὁλόκληρες, ὅπως ἡ οἰκογένεια τοῦ ἀποστόλου Τιμο­θέου στά Λύστρα ἤ ἡ οἰκογένεια τοῦ Στεφανᾶ στήν Κόρινθο, πού γνώ­ρισαν τόν Χριστό ἀπό τόν ἀπό­στολο Παῦλο καί προσέφεραν καί αὐτοί τή διακονία τους στήν Ἐκκλησία καί στόν πρωτοκορυ­φαῖο ἀπόστολο.

Ἡ ἀναφορά αὐτῶν τῶν συνερ­γατῶν τοῦ ἀποστόλου Παύλου καί ἡ συμμετοχή τους στή διακονία τῆς Ἐκκλησίας μᾶς δείχνει ὅτι ἡ διακονία δέν εἶναι ἕνα ἔργο ἀπο­κλειστικά τῶν κληρικῶν. Εἶναι ἕνα ἔργο στό ὁποῖο ὅλοι μποροῦμε νά συμμετάσχουμε, ἀλλά καί ὅλοι ὀφείλουμε νά συμμετάσχουμε. Για­τί ἡ διακονία τῆς Ἐκκλησίας μᾶς ἀφορᾶ ὅλους, καλύπτει ὅλες τίς ἀνάγκες καί τίς πτυχές τῆς δραστηριότητος τῶν ἀνθρώ­πων καί ἀποτελεῖ συγχρόνως μία ἔκ­φραση τῆς ἀγάπης μας πρός τόν Θεό καί πρός τούς ἀδελφούς μας, τούς ὁποίους διακονοῦμε μέσω τῆς Ἐκκλησίας.

Ἔτσι, λοιπόν, ὅ,τι κάνουμε μέ ἀ­γά­πη μέσα στήν Ἐκκλησία, καί ἡ σημερινή γιορτή στήν ὁποία συμ­με­­τέχουν καί τά παιδιά μας ἀπό τά σχολεῖα Εἰδικῆς Ἀγωγῆς, ἀλλά καί οἱ γονεῖς, οἱ δά­σκαλ­οι καί ὅλοι ὅ­σοι συμπα­ρίστανται στό ἔρ­γο τους, εἶναι μία διακονία, εἶναι μία γιορ­τή. Γιατί ἡ διακονία εἶναι γιορτή, γιατί εἶναι χαρά, γιατί εἶ­ναι προσ­φορά στούς ἀδελφούς μας.

Καί αὐτή τή χαρά τῆς γιορτῆς ἔχουμε τήν εὐκαιρία νά τή ζοῦμε καί ἐμεῖς ἀπόψε, κάτω ἀπό τή σκέπη καί τήν εὐλογία τοῦ ἁγίου ἐνδό­ξου καί πρωτοκορυφαίου ἀπο­στόλου Παύλου, ἀλλά καί τῆς ἁγίας μεγαλομάρτυρος Παρασκευ­ῆς, πού μᾶς φιλοξενεῖ ἐδῶ στόν ναό της καί μᾶς σύναξε ὅλους, καί ἐντός τοῦ ναοῦ καί ἐκτός τοῦ ναοῦ.

Θά ἤθελα, λοιπόν, νά εὐχαριστή­σω ὅλους ὅσους συνέβαλαν στή διοργάνωση τῆς σημερινῆς ἐκδη­λώσεως, πρωτίστως βεβαίως τόν π. Νικόλαο, ἀλλά καί τά παιδιά μας, τά ὁποῖα ἑτοίμασαν ὅλα αὐτά τά ἔργα τά ὁποῖα κάνουν καί τά ὁποῖα καί ἐμεῖς θά δοῦμε ἀπό κοντά καί θά ἐκτιμήσουμε καί θά τούς συγχαροῦμε. Εὔχομαι, λοιπόν, ὅλα τά ἔργα τά ὁποῖα κάνουμε νά εἶναι ἔργα τά ὁποῖα ἀποβλέπουν πρωτίστως στή δόξα τοῦ Θεοῦ καί κατ᾽ ἐπέκταση στή διακονία τῶν ἀδελφῶν μας, ὅποιοι καί ἄν εἶναι αὐτοί, ἀπό τά μικρά μας τά παιδιά μέχρι καί ἐκείνους πού δέν μποροῦν μόνοι τους νά ἐξυπηρετήσουν τόν ἑαυτό τους.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

KEPauleiaEkdhlwshAmea2019 2