Κοπή Βασιλόπιτας της Ιερά Μητροπόλεως και απολογισμός του έτους 2023

Το απόγευμα του Σαββάτου, 30ης Δεκεμβρίου, στον Χώρο Τεχνών του Δήμου Βεροίας πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη επίσημη κοπή Βασιλόπιτας της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας, παρουσία τοπικών πολιτικών και στρατιωτικών αρχών, κληρικών και λαϊκών συνεργατών της Ιεράς Μητροπόλεως.

Στην αρχή ο Ποιμενάρχης μας κ. Παντελεήμων ευλόγησε τη Βασιλόπιτα, μοίρασε συμβολικά κομμάτια στους υπευθύνους των διαφόρων δράσεων της τοπικής μας Εκκλησίας και έκανε τον απολογισμό του ποιμαντικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως, με παράλληλη προβολή φωτογραφιών από τις ποικίλες καλλιτεχνικές, επιστημονικές, κηρυκτικές και πολιτιστικές δράσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2023. Στη σύντομη τελετή έψαλλε Βυζαντινός Χορός υπό τη διεύθυνση του κ. Ιορδάνη Ζερδαλή.

Την εκδήλωση, την οποία προλόγισε και παρουσίασε ο Αρχιερατικός Επίτροπος Ειρηνουπόλεως και Γραμματέας της Ιεράς Μητροπόλεως μας Αρχιμ. Αρσένιος Χαλδαιόπουλος, έκλεισε η χορωδία «Μουσική Πολυφωνία» Βεροίας ερμηνεύοντας εορταστικά τραγούδια και κάλαντα υπό τη διεύθυνση του κ. Μιχάλη Κολοκοτρώνη.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων κατά τον απολογισμό του έτους 2023 ανέφερε μεταξύ πολλών άλλων: Λίγα βήματα μᾶς χωρίζουν ἀπό τήν εἴσοδό μας στόν νέο χρόνο, στόν ὁποία ἡ χάρη καί τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ μᾶς κατευθύνει. Εὐγνώμονες καί γι᾽ αὐτήν τή μεγάλη δωρεά τοῦ πανοικτίρμονος Θεοῦ, ἄς τόν εὐχα­ριστήσουμε, πρίν νά εἰσέλθουμε στό νέο ἔτος, γιά ὅσα ἡ ἀγάπη του μᾶς χάρισε ὅλον αὐτόν τόν χρόνο πού κλεόνει, γιά τό 2023.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας δέχθηκε πλούσια τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ τόν χρόνο αὐτό. Καί μάλιστα ἀπό τήν ἀρχή του, καθώς στίς 10 Ἰανουα­ρίου 2023 ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἀποφάσισε, μετά ἀπό αἴτημα τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, συνοδευ­ό­μενο ἀπό τόν ἀπαραίτητο φάκε­λο, νά συγκαταριθμήσει τόν μακα­ριστό Γέροντα Γεράσιμο τόν Μι­κρα­γιαννανίτη, τόν Ὑμνογράφο τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλη­σίας γιά περισσότερα ἀπό πενήντα χρόνια, μεταξύ τῶν ἀπ᾽ αἰῶνος ἁγίων της, νά τιμᾶ τή μνήμη του κατά τήν ἡμέρα τῆς κοιμήσεώς του, στίς 7 Δεκεμβρίου, καί νά ἐπι­καλεῖται τίς πρεσβεῖες του.

Ἡ ἀπόφαση αὐτή ἐξέφραζε τήν κοινή πεποίθηση πολλῶν ἀρχιε­ρέων, κληρικῶν, ἀκαδημαϊκῶν θεο­λόγων, ὁλοκλήρου τῆς Ἁγιο­ρει­τικῆς μοναστικῆς πολιτείας ἀλλά καί τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας, ὅτι ὁ μακαριστός Γέρων Γεράσιμος ἦταν ἅγιος. Τά τεκμήρια μάλιστα τῆς ἁγιότητός του, ὅπως οἱ πάντες διαβεβαιώ­νουν, ἔγιναν ποικιλοτρόπως ἐμφα­νῆ τόσο κατά τόν χρόνο τῆς ζωῆς του ὅσο καί μετά τήν πρός Κύριον ἐκδημία του, παρότι ὁ ἴδιος ἀπό ταπείνωση καί ἀσκητική διάκριση τά ἀπέκρυπτε διά βίου συστημα­τικά.

Ἡ Ἁγιοκατάταξη τοῦ ὁσίου Γερα­σίμου τοῦ Ὑμνογράφου καί Μι­κρα­γιαννανίτου, μέ τόν ὁποῖον συνδέεται πνευματικά ἡ Ἱερά Μη­τρόπολή μας καί ἡ ὁποία τόν εἶχε τιμήσει ἐπανειλημμένα κατά πα­ρελ­θόν τόσο γιά τό ἐντυπωσιακό­τατο σέ ὄγκο καί ποιότητα ὑμνο­γραφικό του ἔργο ὅσο καί γιά τήν ἀσκητική καί ὁσιακή βιοτή του, ὑπῆρξε ἀφορμή μεγίστης χαρᾶς ἀλλά καί δοξολογίας τοῦ Θεοῦ, τόν ὁποῖον ὁ ὅσιος Γεράσιμος δόξασε μέ τή ζωή καί τό ἔργο του.

Ὅπως κάθε χρόνο ἔτσι καί φέτος τά «Παύλεια», εἰκοστά ἔνατα ἤδη, συνδύασαν ποικίλες δράσεις. Τό γενικό θέμα τους ἦταν «Ὁ ἀπό­στολος Παῦλος καί ἡ κληρονομιά τοῦ ἑλληνιστικοῦ κόσμου», καί περιλάμβανε, πέραν τῶν ἐκδηλώ­σεων πού ἀνέφερα, τό Διεθνές Ἐπιστημονικό μας Συνέδριο, τίς Ἡμερίδες τῶν ἱερέων, τῶν πνευ­μα­τικῶν, τῶν πρεσβυτερῶν, τῶν κατηχητῶν καί τῶν κυκλαρχῶν, μουσικές καί καλλιτεχνικές ἐκδη­λώσεις. Ὅλες οἱ παραπάνω ἐκδη­λώσεις,  ὅπως καί οἱ λατρευτικές, πραγματοποιήθηκαν μέ ἀθρόα συμ­μετοχή ἀδελφῶν μας ἀλλά καί πολλῶν ἐπισκεπτῶν καί προσκυ­νητῶν.

Τῶν ΚΘ´ Παυλείων προηγήθηκε ἡ Ε´ Ἰατρική Ἑβδομάδα πρός τιμήν τοῦ ἁγίου Λουκᾶ, ἀρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως, τοῦ ἰατροῦ καί θαυματουργοῦ, μία ἀπό τίς νεώ­τερες πρωτοβουλίες καί δράσεις τίς ὁποῖες ἀνέλαβε ἡ Ἱερά μας Μη­τρό­πολη.

Ὁ κύκλος τῶν διαδικτυακῶν ὁμι­λιῶν «Ἐπισκοπικός Λόγος» πού μεταδίδονται ἀπό τά μέσα κοινω­νικῆς δικτυώσεως τῆς Μητροπό­λεώς μας κάθε Πέμπτη, καί ὑπό τόν τίτλο «Λόγος Οἰκοδομῆς» κάθε Τρί­τη ἀπό τόν ἐκκλησιαστικό τη­λε­ο­πτικό σταθμό 4Ε, συνεχίσθηκαν ἀδιάκοπα καί φέτος. Κατά τό πρῶ­το ἑξάμηνο οἱ ὁμιλίες ἀντλοῦσαν ἀπό τό ἔργο τοῦ ἁγίου Συμεών τοῦ νέου Θεολόγου, ἐνῶ στή συνέχεια, τόν Αὔγουστο, ὁμιλίες εἶχαν ὡς θέμα τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο καί τίς θαυματουργές της εἰκόνες, καί κατά τό νέο ἐκκλησιαστικό ἔτος ἀναλύουν τό ἔργο τοῦ μεγάλου θεολόγου καί ἁγίου τῆς Ἐκκλησίας μας, καί τῆς ἐπαρχίας μας, τοῦ ἁγίου Νικολάου τοῦ Καβάσιλα, «Περί τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς».

Μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ ἑορτάσαμε καί φέτος μέ λαμπρότητα καί κατά­­νυξη τίς μεγάλες ἑορτές τῆς Ἐκκλησίας μας μέ ἀρχιερατικές ἤ πολυαρχιερατικές θεῖες Λειτουρ­γίες. Ἰδιαιτέρως τιμήσαμε τίς ἑορ­τές τῶν πολιούχων τῶν πόλεων τῆς ἐπαρχίας μας, τίς Ἐθνικές ἑορτές καί τά Ἐλευθέρια, ἀλλά καί τή μεγάλη πανήγυρη τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος «Παναγία Σουμε­λᾶ», κατά τήν ἑορτή τῆς Κοι­μή­σεως τῆς Θεοτόκου.

Ὁ ἱερός ναός τοῦ ἁγίου Λουκᾶ, ἀρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως, στήν Ἱερά Μονή Παναγίας Δοβρᾶ ἀπετέλεσε καί φέτος πόλο ἕλξεως ὄχι μόνο γιά τήν ἐπαρχία μας ἀλλά καί γιά πολλούς ἀδελφούς μας ἀπό διάφορα μέρη, οἱ ὁποῖοι ἦλθαν νά προσκυνήσουν τό ἱερό λείψανό του καί νά ζητήσουν τή χάρη του, τόσο κατά τίς πανηγύρεις τοῦ ἁγίου, στίς 29 Μαΐου καί στίς 11 Ἰουνίου, ὅσο καί κάθε Τρίτη ὅλο τόν χρόνο στίς Παρακλήσεις πρός τόν ἅγιο Λουκᾶ πού τελοῦμε, μαζί μέ μία σχετική ὁμιλία. Ἀρκετές φο­ρές εἴχαμε τήν εὐκαιρία νά δια­βάσουμε καί ἐπιστολές ἀδελφῶν μας, στίς ὁποῖες μᾶς περιγράφουν μέ πολλή εὐγνωμοσύνη τό θαῦμα πού ἐπιτέλεσε σέ αὐτούς ὁ ἅγιος Λουκᾶς.

Γνωρίζοντας ὅτι ἐκτός ἀπό τίς πνευματικές ἀνάγκες πολλοί ἀδελ­φοί μας ἔχουν καί ὑλικές ἀνάγκες προσπαθήσαμε νά ἀνταποκριθοῦμε καί σέ αὐτές μέσω τοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπό­λεως καί τῶν ἐνοριακῶν φιλοπτώ­χων ταμείων, τοῦ Κοινωνικοῦ παντο­πωλείου καί τῶν συσσιτίων πού λειτουργοῦν σέ διάφορες ἐνο­ρίες. Γιά τόν ἴδιο λόγο ζητήσαμε καί τή βοήθεια ὅλων τῶν ἀδελφῶν μας μέσω τῆς δράσεως Χριστου­γεννιάτικη προσφορά ἀγάπης.

Ὅπως καί τά προηγούμενα χρό­νια προσπαθήσαμε νά καλύψουμε σημα­ντικές ἀνά­γκες τῶν συναν­θρώπων μας καί ἰδι­αιτέρως τῶν νέων καί τῶν ἡλι­κιω­μένων, ἐνι­σχύοντας μέ ὑπο­τρο­­φίες φοιτητές τῆς ἐπαρχίας μας ἀλ­λά καί τά Γηροκομεῖα πού λει­τουρ­γοῦν στή Βέροια καί τή Νά­ουσα, καθώς καί τά κέντρα γιά ἄτομα μέ εἰδικές ἀνά­γκες.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας ἀπέκτησε τό 2023 ἕναν νέο ἱερέα, μία νέα μεγαλόσχημη μοναχή στήν Ἱερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Ναούσης καί δύο νέους μοναχούς στήν Ἱερά Μονή Παναγίας Δοβρᾶ.

Κατά τό ἔτος 2023 τελέσθηκαν στήν Ἱερά Μητρόπολή μας 435 γάμοι, 1015 βαπτίσεις καί, δυστυ­χῶς, 220 διαζύγια.

Τό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως δέν εἶναι ἔργο βεβαίως ἑνός μόνο ἀνθρώπου, τοῦ Ἐπισκόπου. Τό ἐπαναλαμβάνω κά­θε φορά, ἀλλά εἶναι ἀλήθεια. Διότι μπορεῖ ὁ Ἐπίσκοπος νά ἔχει τήν εὐθύνη καί τόν συντονισμό ὅλου τοῦ ἔργου, ἀλλά χωρίς τούς συνερ­γάτες του, κληρικούς καί λαϊκούς, δέν θά μποροῦσε νά κάνει αὐτό τό ἔργο, τό ὁποῖο δέν εἶναι ἔργο προ­σωπικό, ἀλλά εἶναι ἔργο πρός δό­ξαν Θεοῦ καί σωτηρία τῶν ἀν­θρώπων.

Γι᾽ αὐτό καί θά ἤθελα νά ἐκφράσω πρός ὅλους τούς συνεργάτες μου, ὅσους στηρίζουν καί ἐνισχύουν ποι­κιλοτρόπως τό ἔργο τῆς Ἐκκλη­σίας μας, ὅσους τό διευκολύνουν ἐνθαρρύνοντάς μας, ὅσους μοιρά­ζονται τό ὅραμά μας καί τόν κόπο μας, ὥστε παρά τίς ἀντιξοότητες πού εἶναι φυσικό νά συναντοῦμε στόν κόσμο, συνεχίζουμε «ἀφο­ρῶν­τες εἰς τόν τῆς πίστεως ἀρχη­γόν καί τελειωτήν Ἰησοῦν». Ἄλ­λωστε καί ἡ προσπάθειά μας πρός αὐτό ἀποβλέπει, στό νά τρέχει ὁ λόγος του καί νά φθάνει σέ ὅλους τούς ἀδελφούς μας πού τόν ἔχουν ἀνάγκη γιά νά τούς φωτίσει, γιά νά τούς καθοδηγήσει, γιά νά τούς στηρίξει, γιά νά τούς ἀναπαύσει, «κατά τήν ἑκάστου ἰδίαν χρείαν».

Θερμότατες εὐχαριστίες ὀφείλου­με στίς ἀρχές τῆς πόλεώς μας καί τῆς ἐπαρχίας μας. Στούς βουλευτές μας, στόν Περιφερειάρχη, στόν Δή­μαρχό μας, γιά τήν ἄριστη συνερ­γασία καί τή φιλοξενία του στήν ὡραία αὐτή αἴθουσα, ὄχι μόνο σήμερα ἀλλά καί ὅσες φορές τήν ζητοῦμε, στούς Δημάρχους τῶν ἄλλων πόλεων, στόν Στρατό καί στήν Ἀστυνομία γιά τήν ἀγαστή πάντοτε συνεργασία καί τή βοή­θειά τους.

Τήν πρώτιστη ὅμως εὐχαριστία καί ὁλοκάρδια εὐγνωμοσύνη μας τήν ὀφείλουμε στόν δωρεοδότη Θεό, ὄχι μόνο γιά τόν χρόνο πού μᾶς χάρισε ἀλλά καί τίς ἀναρί­θμητες εὐλογίες του. Χωρίς τή δική του δύναμη καί χάρη θά ἦταν ἀδύνατο νά κάνουμε ὁτιδήποτε.

Τόν εὐχαριστοῦμε, τόν εὐγνωμο­νοῦμε καί τόν ἱκετεύουμε νά πα­ρατείνει τό ἔλεος καί τόν νέο χρό­νο καί νά χαρίσει σέ ὅλους πλούσια τήν εὐλογία του, διά πρεσβειῶν καί τοῦ νέου ἁγίου τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ ὁσίου Γερασίμου τοῦ Μι­κραγιαννανίτου, τοῦ Ὑμνογρά­φου, ὥστε νά συνεχίσουμε καί νά αὐξήσουμε τό ἔργο μας.

Τό νέο ἔτος συμπληρώνονται 30 χρόνια ἀπό τά πρῶτα «Παύλεια», τίς ἐκδηλώσεις πού καθιερώσαμε δειλά στήν ἀρχή ὡς ἔκφραση τιμῆς καί εὐγνωμοσύνης πρός τόν ἀπό­στολο καί διδάσκαλό μας, τόν πρωτοκορυφαῖο ἀπόστολο Παῦλο. Ἤδη μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ καί τήν εὐλογία τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ἀπο­στόλου Παύλου δέν ἔγιναν ἁπλῶς ἕνας θεσμός, ἀλλά ἕνας πανορθό­δοξος θεσμός, καθιστώντας τή Βέροια καί τήν Ἱερά Μητρόπολή μας σημεῖο ἀναφορᾶς καί πόλο ἕλξεως γιά ὅλη τήν Ὀρθοδοξία, γεγονός πού ἄλλαξε τή ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας καί τῆς ἐπαρχίας μας. Δοξάζουμε καί γι᾽ αὐτό τόν Θεό καί τόν μέγα ἀπόστολο Παῦλο καί ἐπικαλούμεθα τή βοήθειά τους γιά νά ἀξιοποιήσουμε καί νά ἀνα­δείξουμε αὐτή τή μεγάλη εὐλογία ὄχι μόνο κατά τά φετινά τριακοστά Παύλεια ἀλλά καί μέ πολλές ἐκδηλώσεις ὅλο τόν χρόνο.

Μέ αὐτές τίς σκέψεις καί ἐπικα­λού­μενος τή χάρη καί τή δωρεά τοῦ Θεοῦ σέ ὅλους σας καί στίς οἰκογένειές σας εὔχομαι ἀπό καρ­δίας Χρόνια πολλά καί εὐλογη­μένα!

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ