Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας!

Θέλοντας νά ὑλοποιήσουμε τήν εὐχή τοῦ ἱδρυτοῦ τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, οὐρανοβάμονος Ἀποστόλου Παύλου, ἀποφασίσαμε νά ἀξιοποιήσουμε τήν εὐκαιρία πού προσφέρει τό διαδίκτυο ἀνοίγοντας αὐτήν τήν ἠλεκτρονική σελίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας.

Μέσα σέ αὐτήν μπορεῖ ὁ ἐπισκέπτης νά βρεῖ τόν ζῶντα καί ζωοποιούντα λόγο τοῦ Θεοῦ, μπορεῖ νά ἐνημερωθεῖ γιά θέματα πνευματικῆς ζωῆς πού ἀπασχολοῦν τόν σύγχρονο ἄνθρωπο, ὅμως ταυτόχρονα μπορεῖ νά ἀγγίζει καί τόν παλμό τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, το παλμό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας πού ἀγωνίζεται καί ἀγωνιᾶ, ὥστε στό μέτρο τῶν ἀσθενῶν δυνάμεων νά κηρύττει στόν κόσμο, ἀκολουθῶντας τό παράδειγμα τοῦ ἱδρυτοῦ της, «Χριστόν ἐσταυρωμένον καί ἀναστάντα» καί νά πληροφορεῖ τήν ἐν Χριστῷ διακονία της.

Εὔχομαι καί προσεύχομαι ἡ ἐπίσκεψη τοῦ κάθε διαδικτυακοῦ ἐπισκέπτη στή σελίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μᾶς νά εἶναι μιά εὐκαιρία ἐπισκέψεως τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ στή ψυχή, ἔτσι ὥστε νά τρέχει ὁ λόγος τοῦ Κυρίου καί νά δοξάζεται καί δι’ ἡμῶν.

 

Ὁ Μητροπολίτης

Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας Παντελεήμων