Βίντεο με αποσπάσματα από την εις πρεσβύτερο χειροτονία του αρχιδιακόνου π. Προδρόμου Γκιρτζαλιώτη (ΒΙΝΤΕΟ)

Βίντεο από την χειροτονία του μέχρι τούδε Αρχιδιακόνου π. Προδρόμου Γκιρτζαλιώτη.

ΒΙΝΤΕΟ: ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΜΒΝΚ