Βεροίας Παντελεήμων: «Ο Όσιος Ευμένιος και το διορατικό χάρισμα». (ΒΙΝΤΕΟ)

VeriasEpiskopikos30 6

VeriasEpiskopikos30 6

Την Πέμπτη 30 Ιουνίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων πραγματοποίησε διαδικτυακή ομιλία στη σειρά των εκπομπών «Επισκοπικός Λόγος» και ανέπτυξε το θέμα: «Ο Όσιος Ευμένιος Σαριδάκης και το διο­ρατικό χάρισμα».

 

Ο διαδικτυακός «Επισκοπικός Λόγος» αποτελεί μία ευκαιρία πνευματικής ωφέλειας και παρηγορίας στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε και μεταδίδεται κάθε Πέμπτη στις 7:00 μ.μ. στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, στην αντίστοιχη σελίδα στο Facebook, στο κανάλι στο Youtube καθώς και στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως μας «Παύλειος Λόγος 90.2 FM».

 

Ο Σεβασμιώτατος στην διαδικτυακή ομιλία του ανέφερε μεταξύ πολλών άλλων: Ὁ ἄνθρωπος τοῦ 21ου αἰῶνος, ἄν καί πολλές φορές δηλώνει ἄπι­στος, ἄθεος, ἀγνωστικιστής, συχνά ἀναζητᾶ θαύματα, ἑλκύεται ἀπό αὐτά καί ἐντυπωσιάζεται.

Τό μεγαλύτερο ὅμως θαῦμα τοῦ Θεοῦ στόν σύγχρονο κόσμο καί στόν ἄνθρωπο τοῦ 21ου αἰῶνος εἶναι οἱ ἅγιοι πού ἀναδεικνύονται στίς ἡμέρες μας. Ἅγιοι πού ἔζησαν ἀνάμεσά μας, ἅγιοι τούς ὁποίους κάποιοι ἀπό ἐμᾶς γνώρισαν, ἄκου­σαν, ἔζησαν κοντά τους, πῆραν τήν εὐχή τους ἤ ζήτησαν τή συμβουλή του, ἅγιοι στούς ὁποίους ὁ Θεός ἔδωσε τή χάρη τοῦ Παναγίου Πνεύ­ματος, ἔδωσε χαρίσματα πνευμα­τικά «εἰς οἰκοδομήν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ». Ἅγιοι πού μέ τή ζωή τους, μέ τήν ἀναστροφή τους στόν κόσμο, μέ τά χαρίσματα καί τά θαύματά τους δίνουν μία σιωπηλή ἀλλά εὔγλωττη ἀπάντηση ὅτι ἡ ἁγιότητα δέν ἐξέλιπε ἀπό τόν κόσμο, ὅτι ἡ πίστη στόν Θεό καί ἡ ἐν Χριστῷ ζωή δέν εἶναι μόνο γιά λίγους, ἀλλά εἶναι γιά ὅλους. Εἶναι γιά τόν κάθε πιστό, γιά τόν καθένα ἀπό ἐμᾶς, ἐάν θελήσει νά ζήσει σύμφωνα μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἐάν θελήσει νά τηρήσει τίς ἐντολές του, διότι ὁ σπόρος τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, ὅταν πέφτει σέ γῆ ἀγαθή, βλαστάνει πάντοτε, καί αὐξάνεται κατά τό μέτρο τῆς προσπαθείας τοῦ καθενός μας καί κατά τό μέτρο τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, καί δίδει καρπόν τριάκοντα καί ἑξήκοντα καί ἑκα­τόν πρός δόξαν Θεοῦ.

Αὐτό συνέβη καί στήν περίπτωση τοῦ νέου ὁσίου τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ ὁσίου Γέροντος Εὐμενίου Σαρι­δάκη. Ὁ ὅσιος Εὐμένιος Σαριδάκης εἶναι ἕνας νέος ὅσιος, τόν ὁποῖο τό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο κα­τέ­ταξε μέ Πατριαρχική καί Συνοδι­κή Πράξη πολύ πρόσφατα, στίς 14 Ἀπριλίου, στή χορεία τῶν ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας.

Πολλές εἶναι οἱ μαρτυρίες ἀνθρώ­πων πού γνώρισαν τόν ὅσιο Εὐμέ­νιο καί διαπίστωσαν τά χαρί­σματα τά ὁποῖα τοῦ εἶχε δώσει ὁ Θεός. Ὁ ὅσιος Εὐμένιος διακρινόταν γιά τή μεγάλη ταπείνωσή του, καί κυ­ρίως γιά τήν ταπείνωση καί τήν ὑπακοή του στούς πνευματικούς του πατέρες. Αὐτές οἱ δύο ἀρετές ἀποτελοῦν, ὅπως γνωρίζουμε, προ­ϋ­πόθεση γιά νά λάβει ὁ ἄνθρω­πος τή χάρη τοῦ Θεοῦ.

Ὅσοι τόν γνώρισαν καί βρέθηκαν κοντά του ὁμολογοῦν τήν πραό­τητα καί τή γλυκύτητά του, τήν ἁγνότητα καί τήν καθαρότητα ὄχι μόνο τῆς ζωῆς του, ἀλλά καί τοῦ νοῦ καί τῶν λόγων του, καί κυρίως τή μεγάλη ταπείνωση καί ἁπλό­τητά του. 

Ὁ ὅσιος Εὐμένιος δέν εἶχε μόνο τό φυσικό χάρισμα τῆς ταπεινοφρο­σύνης, τῆς ἁπλότητος καί τῆς σιω­πῆς, ἀλλά ἦταν φανερό ὅτι αὐτές οἱ ἀρετές ἦταν πνευματικά ἀπο­κτή­ματά του, τά ὁποῖα καλλιέρ­γη­σε ἐνσυνείδητα μέ τόν ἀγώνα του. Καί ἐπειδή οἱ ἀρετές αὐτές, ὅπως καί ἄλλες πού δέν γνωρίζουμε, ἦταν ἀποτέλεσμα προσπαθείας καί ἀγῶνος, γι᾽ αὐτό εἶχαν ὡς ἀντα­μοιβή καί τή χάρη τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖ­ος τοῦ ἔδωσε τό προορατικό καί τό διορατικό χάρισμα. Αὐτό τό προορατικό χάρισμα «γινόταν», ὅπως ἔγραψαν, «τό κλειδί γιά ν᾽ ἀνοίγουν οἱ ἐξομολογούμενοι τίς καρδιές τους καί νά τοῦ ἐμπιστεύ­ονται τά μυστικά τους καί τά προ­βλήματά τους».