Tην τιμία κάρα του Οσίου Δαβίδ του εν Ευβοία υποδέχθηκε η Αγία Βαρβάρα Βεροίας. (ΦΩΤΟ)

KaraAg.DavidAgVarvaraVeria2018

KaraAg.DavidAgVarvaraVeria2018

Την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου το απόγευμα πραγματοποιήθηκε στον αύλειο χώρο του Ιερού Ναού της Αγίας Βαρβάρας του ομώνυμου Δημοτικού Διαμερίσματος Βεροίας η υποδοχή της τιμίας Κάρας του Οσίου Δαβίδ του εν Ευβοία από την ομώνυμη Ιερά Μονή της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

 

Την τιμία Κάρα που μετέφερε εκ μέρους του Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αρχιμ. Γαβριήλ ένας αδελφός της Ιεράς Μονής υποδέχθηκε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, ο οποίος στη συνέχεια χοροστάτησε σε εόρτιο εσπερινό και κήρυξε τον θείο λόγο.

 

Η τιμία κάρα του Οσίου Δαβίδ θα παραμείνει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας μέχρι την Τετάρτη στις 9:30 π.μ. όπου και θα τίθεται σε προσκύνηση των πιστών, ενώ ο Σεβασμιώτατος ανήμερα της εορτής της Αγίας Βαρβάρας θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό και θα τελέσει Χειροτονία Διακόνου.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου :

Μέ πολλή συγκίνηση ὑποδεχό­με­θα ἀπόψε στόν πανηγυρίζονταἀπό αὔριοἱερό ναό τῆς ἁγίας με­γα­λομάρτυρος Βαρβάραςτή σε­πτή καί χαριτόβρυτη κάρα τοῦ ὁσίου Δαβίδ τοῦ Γέροντοςτοῦ ἐν Εὐβοίᾳτήν ὁποία εἶχε τήν κα­λω­σύνη νά μετα­φέρει καί πάλι στήν Ἱερά Μη­τρόπολή μαςὁ πανοσιο­λο­γιώτα­τος Καθηγούμε­νος τῆς Ἱε­ρᾶς Μο­νῆς τοῦ ὁσίου Δαβίδἀρ­χιμαν­δρίτης πΓαβριήλμέ τήν εὐ­καιρία τῆς πα­νηγύρεως τοῦ ἱεροῦ ναοῦ καί τῆς ἐνορίας σαςπρός προ­σκύ­νηση καί εὐλογία ὅλων τῶν εὐ­σε­βῶν προ­σκυνητῶν καί συμπα­νη­γυ­ριστῶν.

Εἴμεθα εὐγνώμονες γιά τήν εὐ­λο­­­γία αὐτή ἀλλά καί γιά τήν ἀγά­πη σας, τήν ὁποία πολλές φορές ἔχετε ἀποδείξει πρός τήν Ἱερά μας Μη­τρόπολη, μέ τήν ὁποία ἄλλω­στε συνδέεσθε μέ δεσμούς ἰσχυ­ρούς, νά ὑποβληθεῖτε στόν κόπο τοῦ ταξιδίου γιά νά συνο­δεύ­σετε τή τιμία καί θαυ­ματουργή κάρα τοῦ ὁσίου Δαβίδ μέχρις ἐδῶ, ὥστε νά τιμήσουμε καί ἐμεῖς τόν ὅσιο μαζί τήν προστάτιδα τῆς ἐνορίας, τήν ἁγία μεγαλομάρτυρα Βαρβάρα.

Ἡ ἔλευση τῆς χαριτο­βρύ­του κά­ρας τοῦ ὁσίου Δαβίδ μᾶς δί­δει, ἀδελφοί μου, τήν εὐκαιρία νά ἑστιά­σου­με στή σχέση πού ἔχουν οἱ δύο ἅ­γιοι, ὁ ὅσιος Δαβίδ καί ἡ ἁγία Βαρ­βάρα. Διότι, ἄν καί ἔζη­σαν σέ δια­φορετικές ἐποχές, ἄν καί ἔζη­σαν μία ἐντελῶς διαφορε­τική ζωή, ἔχουν κοινά στοι­χεῖα, στοι­χεῖα πού πρέπει νά ἔχει ἡ ζωή κά­θε χριστιανοῦ, πού πρέπει νά ἔχει ἡ ζωή τοῦ καθενός μας.

Καί τά κοινά τους στοιχεῖα εἶναι ἡ ἀγάπη στόν Χριστό καί τό μαρ­τύ­ριο. Διότι μάρτυρες ἦταν καί οἱ δύο ἅγιοι, καί ὑπέμειναν τό μαρ­τύ­ριο τοῦ αἵματος ἡ ἁγία Βαρβάρα, καί τό μαρτύριο τῆς συνειδήσεως ὁ ὅσιος Δαβίδ ἀπό τή μεγάλη ἀγά­πη τους στόν Χριστό. 

Ἴσως τό μαρ­τύριο τοῦ αἵματος νά φαίνεται καί πιό σκληρό καί πιό ὀδυνηρό, γιατί δοκιμάζεται τό σῶμα τοῦ ἀν­θρώπου, βασανίζεται, πονᾶ, ὑπο­­φέρει, κακοποιεῖται καί στό τέ­λος ὑπομένει καί τόν θά­να­το· εἶναι δη­λαδή ὁλοκληρωτική θυ­­σία τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου, τῆς ζωῆς τοῦ μάρτυρος, πού συχνά μπο­ρεῖ νά εἶναι νέος στήν ἡλικία, ὅπως ἦταν ἡ ἁγία Βαρβάρα, χάριν τῆς πί­στε­ως στόν Χριστό καί τῆς ἀγάπης πρός Αὐτόν.

Ὅμως καί τό μαρτύριο τῆς συνει­δήσεως, αὐτό τό ὁποῖο περνοῦν, ὅσοι γίνονται μέ τή θέλησή τους μάρτυρες «ἄνευ μαστίγων καί διωγ­μῶν», ἀλλά μέ τόν συνεχῆ ἀγώ­­να νά ἐπιτύχουν τήν ἐν Χρι­στῷ ζωή, δέν εἶναι εὔκολη ὑπό­θε­ση. Διότι ἡ πάλη τους δέν εἶναι, ὅπως γράφει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, «πρός αἷμα καί σάρκα, ἀλλά πρός τούς κοσμοκράτορες τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου». Δέν εἶναι μέ τά ἄγρια θηρία, τά ὁποῖα ἀντιμε­τώπιζαν οἱ μάρτυρες τοῦ αἵματος στά ρωμαϊκά ἀμφι­θέατρα, ἀλλά πρός τόν νοητό λέο­ντα, τόν διάβο­λο, ὁ ὁποῖος «ὠρυό­μενος περιπα­τεῖ ζητῶν τίνα κατα­πίῃ», ὁ ὁποῖος ἀγωνίζεται μέ τούς πειρασμούς, μέ τά τεχνάσματα πού ἐπινοεῖ, μέ τά πεπυρωμένα βέλη τῶν λογισμῶν νά τραυματίσει καί νά θανατώσει τόν ἀγωνιζόμενο μάρτυρα τῆς συ­νει­δήσεως. 

Καί ἕνας μάρτυρας τῆς συνειδή­σεως ἦταν ὁ ὅσιος Δα­βίδ, ὁ ὁποῖος ἀπό τήν ἀγάπη του πρός τόν Χρι­στό ἐπέ­­λεξε τόν δρό­μο τῆς ἀσκή­σεως, τόν δρόμο τοῦ πνευ­ματικοῦ ἀγῶνος καί τοῦ μαρ­τυρίου τῆς συ­νει­δή­σεως. Καί πά­λεψε ὄχι μία ἡμέ­ρα, ὄχι λίγους μῆ­νες, ἀλλά ὁλό­κληρη τή ζωή του μέ πραγμα­τική αὐτα­πάρ­­νηση καί αὐ­το­­θυσία, ὑπομένοντας δοκιμα­σίες καί πει­ρα­σμούς, μέ τήν ἄσκη­ση, μέ τήν προσευχή, μέ τή νη­στεία, μέ τήν ἀγρυπνία, μέ τήν ἐγκράτεια. Γι᾽ αὐτό ἀξιώθηκε νά λάβει τόν στέ­φα­νο τῆς νίκης καί νά εὐ­φραί­νε­ται στόν οὐρανό μαζί τήν ἁγία με­γα­λο­μάρτυρα Βαρβάρα καί ὅλους τούς ἁγίους.

Ἡ πνευματική αὐτή εὐκαιρία πού μᾶς δίδει αὐτές τίς ἡμέρες ἡ Ἐκ­κλησία μας μέ τήν παρουσία τῆς σεπτῆς καί θαυματουργοῦ κάρας τοῦ ὁσίου Δαβίδ στήν ἐνορία σας, ἔχει ὡς σκοπό νά μᾶς βοηθήσει νά σκεφθοῦμε καί νά συνειδητο­ποι­ή­σουμε ὅτι ἡ ζωή τοῦ πιστοῦ εἶναι συνδεδεμένη μέ τό μαρτύριο. Χω­ρίς μαρτύριο, χωρίς ἑκούσια προσ­φορά τοῦ ἑαυτοῦ μας στόν Χρι­στό καί στήν ἀγάπη του, στό μέ­τρο τῶν δυνατοτήτων τοῦ κα­θενός μας, δέν νοεῖται χριστιανός, δέν νο­εῖται πιστός. Διότι ὁ πό­λε­μος εἶ­ναι δεδομένος. Ἡ φύση ρέ­πει πρός τήν ἁμαρτία καί ὁ ἀντί­δι­κος τῆς ψυ­χῆς μας, ὁ πονηρός, ἐπι­διώκει μέ κάθε τρόπο νά μᾶς παρασύρει μα­κριά ἀπό τόν Χριστό, νά μᾶς πα­ρασύρει στήν κατα­στρο­φή. 

Εἶναι, λοιπόν, ἀνάγκη, ἐάν θέ­λου­­με νά μείνουμε ἑνωμένοι μέ τόν Χριστό καί νά ζοῦμε τήν ἐν Χριστῷ ζωή, νά ἀγωνιζόμεθα κα­θημερινά τόν πνευματικό ἀγώνα μέ τά ὅπλα πού θέτει στή διάθεσή μας ἡ Ἐκκλησία μας, ἔτσι ὥστε ἐνι­σχυ­ό­μενοι καί ἀπό τή χάρη τῶν ἁγίων μας νά κατορ­θώσουμε νά ἐπιτύχουμε καί ἐμεῖς τόν στόχο μας, πού δέν εἶναι ἄλ­λος παρά ἡ αἰ­ώνια ζωή, τήν ὁποία εὔχομαι νά χαρίσει ὁ Θεός διά τῶν πρε­σβειῶν τοῦ ὁσίου Δαβίδ τοῦ ἐν Εὐ­βοίᾳ καί τῆς ἁγίας μεγαλο­μάρτυ­ρος Βαρ­βά­ρας σέ ὅλους μας.

                                                                              

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

KaraAg.DavidAgVarvaraVeria2018 3