Τιμούμε τα 200 χρόνια από το ολοκαύτωμα της Ναούσης και τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή.

SmyrnhNaousa2022

SmyrnhNaousa2022

Ἄν τό ἔτος 2021 ὁ οἰκουμενικός Ἑλληνισμός ἑόρτασε τήν ἐπέτειο τῶν 200 χρόνων ἀπό τήν ἔναρξη τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821 καί τοῦ ἀγῶνος τῶν προγόνων μας γιά νά ἀποτινάξουν τόν τουρκικό ζυγό, φέτος τιμᾶ δύο ἄλλες ἐπετείους, δύο ὀδυνηρές ἐπετείους, δύο ὁλοκαυτώματα τά ὁποῖα ἄφησαν ἕνα θλιβερό καί σκοτεινό ἀποτύπωμα ὄχι μόνο στήν ἑλληνική ἀλλά καί στήν παγκόσμια ἱστορία, δύο ὁλοκαυτώματα πού συνδέονται ὅμως καί μέ τή ζωή καί τήν ἱστορία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας. 

Τό ἔτος 2022 συμπληρώνονται 200 χρόνια ἀπό τήν ἐπανάσταση τῶν Ναουσαίων, μέ τήν ὁποία συμμετεῖχαν στήν Ἐπανάσταση γιά τήν ἀπελευθέρωση τοῦ Ἔθνους ἀπό τόν τουρκικό ζυγό, ἀλλά καί τό ὁλοκαύτωμα τῆς ἡρωικῆς πόλεως τῆς Ναούσης, τῆς φοβερῆς δηλαδή καταστροφῆς καί τῆς ἀνελέητης σφαγῆς πού προκάλεσε ἡ ἀπερίγραπτη σκληρότητα τοῦ Λουμπούτ πασᾶ, πού ἀνέδειξε χιλιάδες ἐθνομάρτυρες ἀλλά καί ἁγίους νεομάρτυρες οἱ ὁποῖοι θυσιάσθηκαν «ὑπέρ πίστεως καί πατρίδος». 

Συμπληρώνονται ὅμως καί 100 χρόνια ἀπό τή μεγαλύτερη καταστροφή πού ἔζησε ὁ Ἑλληνισμός στήν ἱστορία του, τή Μικρασιατική καταστροφή, ἀπό τή γενοκτονία καί τό ὁλοκαύτωμα τοῦ Μικρασιατικοῦ Ἑλληνισμοῦ. Θύματα αὐτῆς τῆς καταστροφῆς ἑνάμιση περίπου ἑκατομμύριο Ἕλληνες πού ἄλλοι σφαγιάσθηκαν καί μαρτύρησαν, ὅπως οἱ ἱερομάρτυρες μητροπολίτες Σμύρνης Χρυσόστομος, Κυδωνιῶν Γρηγόριος, Μοσχονησίων Ἀμβρόσιος, Ἰκονίου Προκόπιος καί ὁ ἐπίσκοπος Ζήλων Εὐθύμιος, καί ἄλλοι ξεριζώθηκαν ἀπό τήν ἁγιασμένη γῆ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, ὅπου ἄκμαζε ὁ Ἑλληνισμός γιά 2.500 χρόνια, καί ἔφθασαν πρόσφυγες στήν Ἑλλάδα. Οἱ περισσότεροι ἐγκαταστάθηκαν στή Μακεδονία καί πολλοί στήν Ἠμαθία, πού τούς ὑποδέχθηκε κάτω ἀπό δύσκολες συνθῆκες, γιατί μόλις πρίν ἀπό 10 χρόνια εἶχε καί ἐκείνη ἐλευθερωθεῖ ἀπό τόν Τουρκικό ζυγό, καί συνέβαλαν μέ τήν παρουσία τους στήν ἀνάπτυξη τοῦ τόπου μας.  

Πρόσφυγας ἀπό τή Μικρά Ἀσία ἦταν καί ὁ ἀοίδιμος μητροπολίτης Βεροίας Χρυσόστομος Χατζησταύρου (1924), μετέπειτα μητροπολίτης Φιλίππων καί στή συνέχεια Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν. Πρίν ἀπό τή Μικρασιατική καταστροφή εἶχε διατελέσει ἀρχιδιάκονος τοῦ ἐθνομάρτυρος καί ἱερομάρτυρος μητροπολίτου Σμύρνης Χρυσοστόμου καί βοηθός ἐπίσκοπος μέ τόν τίτλο Τράλλεων (1910), ἐνῶ ἀργότερα ἐξελέγη μητροπολίτης Φιλαδελφείας (1913) καί Ἐφέσου (1919).  

Τά δύο αὐτά ἱστορικά γεγονότα, τό ὁλοκαύτωμα τῆς Ναούσης καί τή Μικρασιατική καταστροφή, πού τιμᾶ ὁλόκληρος ὁ Ἑλληνισμός, τιμᾶ καί ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας φέτος μέ ποικίλες λατρευτικές, ἐπιστημονικές καί καλλιτεχνικές ἐκδηλώσεις στίς ἀντίστοιχες ἐπετείους γιά νά μᾶς θυμίζουν τήν ἱστορία μας, γιά νά μᾶς θυμίζουν τίς θυσίες καί τά μαρτύρια πού ὑπέστησαν καί ὑπέμειναν οἱ πατέρες μας προκειμένου νά χαρίσουν σέ μᾶς τήν ἐλευθερία καί νά διατηρήσουν ἀλώβητη τήν ἐθνική μας ταυτότητα καί τήν πολιτιστική μας κληρονομιά.

 

Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας Παντελεήμων