«ΣυνΚατeχηση για παιδιά». 2η εκπομπή για το νέο εκκλησιαστικό έτος. 31-10-2020