«ΣυνΚατeχηση για παιδιά». 1η εκπομπή για το νέο εκκλησιαστικό έτος. 17-10-2020