Στην Προστάτιδα των προσφύγων, την Παναγία Σουμελιώτισσα, την Κυριακή 22 Μαΐου το μνημόσυνο για τα θύματα της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού.

PanagiaSoumela22 5 2

PanagiaSoumela22 5 2

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας, καλεῖ ἅπαντα τόν εὐσεβῆ λαό τῆς Μητροπόλεώς μας, τήν Κυριακή 22 Μαΐου στό Ἱερό προσκύνημα τῆς Παναγίας Σουμελᾶ στό Βέρμιο, νά τιμήσει μέ τήν παρουσία του τήν μνήμη τῶν ἀδίκως σφαγιασθέντων Ποντίων ἀδελφῶν μας.

 

«Οἱ Πόντιοι ἐζήτησαν ἄρτον καί ἔλαβον πέτραν, ἐζήτησαν ἰχθύν καί ἔλαβον ὄφιν, ἐζήτησαν τήν ζωήν καί ἔλαβον τόν θάνατον, ἐζήτησαν τήν ἐλευθερίαν καί ἔλαβον τήν δουλείαν». 

 

«Ἡ καρδιά κάθε Ποντίου συνδέεται μέ τόν Πόντο καί δέν νοεῖται Πόντος χωρίς τήν Παναγιά. «Ἐν Ἑλλάδι ὑπῆρχαν οἱ Πόντιοι, ἀλλά δέν ὑπῆρχεν ὁ Πόντος. Mέ τήν εἰκόνα τῆς Παναγίας Σουμελᾶ ἦλθε καί ὁ Πόντος», δήλωσε ὁ μεγάλος πολιτικός Λεωνίδας Ἰασωνίδης γιατί, ὅπου εὑρίσκεται ἡ Παναγιά ἐκεῖ εἶναι καί ὁ Πόντος. 

 

Χρέος ὅλων μας νά τιμήσουμε τίς ψυχές τῶν Ποντίων προγόνων μας ἑνωμένοι, χώρις νά μένουμε στό γράμμα τοῦ νόμου καί τῶν ἀποφάσεων, διότι τό γράμμα κτείνει, τό πνεύμα ζωογονεῖ. Ἄς μήν ἀγνοοῦμε αὐτό τό μοναδικό προνόμιο καί τήν τιμή πού ἔχουμε νά φιλοξενοῦμε στήν Ἱερά Μητρόπολή μας τήν εἰκόνα τῆς Παναγίας Σουμελᾶ.

 

Ἀρχές καί ἐξουσίες, κλῆρος καί λαός ἄς συναχθοῦμε ὅλοι μαζί «ἐν ἑνί σώματι καί μιᾷ καρδίᾳ», στό νέο ὄρος Μελᾶ, στή Νέα Τραπεζούντα, στήν νέα παγκόσμια ἕδρα τοῦ Πόντου, στίς φιλόξενες πλαγιές τοῦ ὄρους Βερμίου, στό μέρος πού ἐδώ καί δεκαετίες εἶναι ἐνθρονισμένη, ἡ Μάνα τοῦ Πόντου, ἡ Προστάτιδα τῶν προσφύγων καί τῶν ξεριζωμένων, ἡ Παναγία ἡ Σουμελιώτισσα.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως