Βιντεοσκοπημένο μήνυμα του Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Παντελεήμονος για την προσφορά αγάπης της Ιεράς Μητροπόλεως. Ποιμαντορική Εγκύκλιος.

PROSFORAAGAPHS

 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ 

ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

 

Ἀρ. Πρωτ.: 722

Βέροια, 13 Δεκεμβρίου 2021

 

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΡΑΝΟΥ ΑΓΑΠΗΣ 

 

† ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καὶ Μητροπολίτης 

τῆς Ἱερᾶς καὶ Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας 

πρὸς τὸν ἱερὸν κλῆρον καὶ τὸν εὐσεβῆ λαὸν 

τῆς καθ’ ἡμᾶς θεοσώστου Ἐπαρχίας.

 

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, 

 

Κάθε χρόνο τίς ἡμέρες αὐτές ἡ Ἱερά μας Μητρόπολη διενεργοῦσε τόν Ἔρανο τῆς Ἀγάπης, μέ σκοπό νά ἐνισχύσει μέ τή δική σας συμμετοχή καί συμπαράσταση τούς ἀδελφούς μας πού ἔχουν ἀνάγκη, ὥστε νά γιορτάσουμε τή μεγάλη ἑορτή τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ πρός τόν ἄνθρωπο προσφέροντας τήν ἀγάπη μας στούς ἀδελφούς μας.

Οἱ ὑγειονομικές συνθῆκες πού ἐπικρατοῦν δυστυχῶς στήν πατρίδα μας ἐξαιτίας τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ καθιστοῦν καί φέτος δύσκολη τή διεξαγωγή τοῦ Ἐράνου τῆς Ἀγάπης. Ὅμως οἱ ἀνάγκες τῶν ἀδελφῶν μας ὑφίστανται, ἰδιαιτέρως κάτω ἀπό τίς παροῦσες συνθῆκες, καί χωρίς τή δική σας βοήθεια εἶναι ἀδύνατο ἡ Ἐκκλησία μας νά τούς ἐνισχύσει καί νά τούς ἀνακουφίσει. 

Γι᾽ αὐτό καί ἀπευθύνομαι στήν ἀγάπη σας καί σᾶς προτρέπω καί σᾶς παρακαλῶ θερμά νά ἐνιχύσετε τό Γενικό Φιλόπτωχο Ταμεῖο τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως καί τά Φιλόπτωχα Ταμεῖα τῶν ἐνοριῶν σας μέ ὅλη σας τήν ἀγάπη. Ἄν βρεῖτε στήν πόρτα σας τόν φάκελο τῆς Προσφορᾶς Ἀγάπης, μήν παραλείψετε νά τόν παραδώσετε στήν ἐνορία σας, προσφέροντας ὅ,τι προαιρεῖσθε καί ὅ,τι μπορεῖτε γιά νά στηρίξουμε τούς ἐνδεεῖς ἀδελφούς μας.

Ἄν δέν βρεῖτε τόν φάκελο τοῦ Προσφορᾶς Ἀγάπης, ζητεῖστε τον ἀπό τήν ἐνορία σας ἤ κάνετε τήν προσφορά σας ἐκεῖ. Ἡ ἀγάπη πού προσφέρετε, ἐνισχύοντας χρηματικά τό φιλανθρωπικό ἔργο τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, γιά νά βοηθήσει ὅσους ἔχουν ἀνάγκη, εἶναι ἀγάπη πού προσφέρετε στόν Χριστό, πού γιά χάρη μας ἔγινε ἄνθρωπος. Εἶναι ἡ ἀγάπη πού ζητᾶ ὁ ἴδιος ὁ Χριστός νά τούς προσφέρουμε, διαβεβαιώνοντάς μας ὅτι τήν προσφέρουμε σέ Ἐκεῖνον.

Ὅμως, ἀδελφοί μου, μήν ξεχνᾶτε ὅτι οἱ ἀνάγκες τῶν ἀδελφῶν μας δέν ὑφίστανται μόνο αὐτές τίς ἑόρτιες ἡμέρες. Ὑπάρχουν ὅλο τόν χρόνο. Σᾶς παρακαλῶ, λοιπόν, πατρικά, νά στηρίξετε τό φιλανθρωπικό ἔργο τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, μέ τρόφιμα, εἴδη πρώτης ἀνάγκης καί ὅ,τι ἄλλο μπορεῖτε, μέ σκοπό νά βοηθήσουμε τούς ἀδελφούς μας, νά τούς κάνουμε νά αἰσθανθοῦν ὅτι στίς δυσκολίες πού ἀντιμετωπίζουν δέν εἶναι μόνοι, ἀλλά ἔχουν μαζί τους ἔμπρακτη τήν ἀγάπη καί τή συμπαράσταση ὅλων μας.

Δεῖξτε τήν ἀγάπη σας, δῶστε καί ἀπό τό ὑστέρημά σας, μέ τή βεβαιότητα ὅτι δανείζετε τόν Θεό, στόν ὁποῖο ὅλοι ὀφείλουμε ὅσα ἔχουμε, καί ὁ ὁποῖος μᾶς ἀνταποδίδει ἀκόμη καί τήν πιό ταπεινή προσφορά μας μέ τή δική του μεγάλη ἀγάπη καί μέ τό πλούσιο ἔλεός του καί τήν εὐλογία του.

Καί αὐτή εὔχομαι ὁλόψυχα νά θερμαίνει καί τίς δικές σας ψυχές τίς ἅγιες ἡμέρες τῶν Χριστουγέννων ἀλλά καί τό νέο ἔτος.

 

Διάπυρος πρὸς Θεὸν εὐχέτης

Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας Παντελεήμων

 

PROSFORAAGAPHS