Προκήρυξη Υποτροφιών του Ιδρύματος «Μητροπολιτικόν Κέντρον Πολιτισμού ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ» Νάουσας.

Panagianaoussa

Panagianaoussa

Ιερά Μητρόπολις Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας 

 Ιερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Ναούσης

 

Μητροπολιτικόν Κέντρον Πολιτισμοῦ

ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ

 

Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021

εορτή Συνάξεως Παναγίας Παντανάσσης

Αριθμ. Πρωτ. 3

 

Προκήρυξη Υποτροφιών

         Το  Ίδρυμα «Μητροπολιτικόν Κέντρον Πολιτισμού ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ» προκηρύσσει για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022 τις κάτωθι υποτροφίες για νεοεισαχθέντες προπτυχιακούς φοιτητές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κατοίκους Νάουσας.

 

Κατηγορία Α΄ – Υποτροφίες Αριστείας 

 • Χορηγούνται υποτροφίες επιβράβευσης και έπαινοι στους νεοεισαχθέντες προπτυχιακούς φοιτητές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που εισήλθαν στις Σχολές τους με πρωτιά (οι 5 πρώτοι σε κάθε Σχολή).
 • Χορηγούνται έπαινοι και τιμητικές διακρίσεις στους αριστούχους αποφοίτους των Λυκείων της Νάουσας.

Δικαιολογητικά: 

 1. Απολυτήριο Λυκείου Νάουσας
 2. Βεβαίωση εγγραφής σε Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (εφόσον υπάρχει πρωτιά θα πρέπει να προσκομιστεί σχετικό έγγραφο που να πιστοποιεί την σειρά εισαγωγής – έως την 5ηθέση)
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
 4. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας
 5. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν ηλεκτρονικά στο emailτου Ιδρύματος: pantanassa.naousas@gmail.comπροκειμένου να τους αποσταλεί η σχετική Αίτηση για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Υποτροφιών και να πληροφορηθούν για την κατάθεση των δικαιολογητικών

 

Κατηγορία Β΄ – Υποτροφίες Οικονομικής Ενίσχυσης

 • Χορηγούνται υποτροφίες Οικονομικής Ενίσχυσης στους νεοεισαχθέντες προπτυχιακούς φοιτητές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με οικονομικές δυσκολίες.

Δικαιολογητικά: 

 1. Απολυτήριο Λυκείου Νάουσας
 2. Βεβαίωση εγγραφής σε Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
 4. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας
 5. Εκκαθαριστικό Εφορείας του προηγουμένου οικονομικού έτους που να φαίνεται το οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος
 6. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν ηλεκτρονικά στο emailτου Ιδρύματος: pantanassa.naousas@gmail.comπροκειμένου να τους αποσταλεί η σχετική Αίτηση για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Υποτροφιών και να πληροφορηθούν για την κατάθεση των δικαιολογητικών

 

Κατηγορία Γ΄ – Έπαινοι και Τιμητικές διακρίσεις

 • Χορηγούνται έπαινοι και τιμητικές διακρίσεις σε όλους τους νεοεισαχθέντες προπτυχιακούς φοιτητές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που θα δηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής στο Πρόγραμμα Υποτροφιών του Ιδρύματος.

Δικαιολογητικά: 

 1. Απολυτήριο Λυκείου Νάουσας
 2. Βεβαίωση εγγραφής σε Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
 4. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας
 5. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν ηλεκτρονικά στο emailτου Ιδρύματος: pantanassa.naousas@gmail.comπροκειμένου να τους αποσταλεί η σχετική Αίτηση για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Υποτροφιών και να πληροφορηθούν για την κατάθεση των δικαιολογητικών

 

Πέρας κατάθεσης αιτήσεων για όλες τις κατηγορίες Υποτροφιών:

Κυριακή 7 Νοεμβρίου 2021

 

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο emailτου Ιδρύματος: pantanassa.naousas@gmail.comκαι τηλεφωνικά στο τηλ. 6972815410 (π. Αρσένιος).

 

        Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος

«Μητροπολιτικόν Κέντρον Πολιτισμού ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ»

 

Ο Μητροπολίτης

† Ὁ Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας Παντελεήμων