Πρόγραμμα Επιστημονικού Συνεδρίου «Ὁ Χριστός στό κήρυγμα τοῦ Ἀποστόλου Παύλου».

2000SynedrioProgram 1

2000SynedrioProgram 1

 

2000SynedrioProgram 2

2000SynedrioProgram 3

2000SynedrioProgram 4

2000SynedrioProgram 5

2000SynedrioProgram 6