ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: ΥΠΟΜΟΝΗ ΚΑΙ ΚΑΡΤΕΡΙΑ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΠΑΥΛΟ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΥΠΟΜΟΝΗ ΚΑΙ ΚΑΡΤΕΡΙΑ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΠΑΥΛΟ
(26 – 28 Ἰουνίου 2015)
 INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
PATIENCE AND ENDURANCE IN MODERN TIMES
ACCORDING TO ST. PAUL
(June, 26 – 28, 2015)

 

PROGRAMME
ΠΡΟΝΟΙΑ
ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ
κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ

 

  
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  26 ΙΟΥΝΙΟΥ   FRIDAY, JUNE 26th
09:30 – 10:45  Ἐπίσημη Ἔναρξη  Officialopening
Ὕμνοι Ἀποστόλου Παύλου  ApostlePaulshymns
Χαιρετισμοί  Greetings
Κήρυξη ἐνάρξεως τῶν ἐργασιῶν τοῦ Συνεδρίου ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη
Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμονα.
Opening of the Proceedings of the Congress by His Eminence the Metropolitan Panteleimon
of Veria, Naoussa and Kampania
10:45 – 11:10  Διάλειμμα  Break
Α΄Συνεδρία  1st SESSION
ΠρόεδροςChairman
Καθηγητής Μιλτιάδης Κωνσταντίνου
Κοσμήτωρ Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.
 11:10 – 11:30  ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΛΑΝΗΣ 
 Ὁμ. Καθηγητής – Θεολογική Σχολή Α.Π.Θ.
Ὑπομονή καί καρτερία στήν παύλεια θεολογία (ἐναρκτήρια εἰσήγηση)
Patience and endurance in Pauline theology (opening speach)
11:30 – 11:50  Συζήτηση  Discussion
11:50 – 12:10  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΛΕΖΟΣ
Καθηγητής – Θεολογική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.
Ὑπομονή καί καρτερία στά Εὐαγγέλια καί τήν Ἀποκάλυψη
Patience and endurance in the Gospels and the Revelation
12:10 – 12:30  Συζήτηση  Discussion
12:30 – 12:50  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΪΜΑΚΗΣ
Ὁμ. Καθηγητής – Θεολογική Σχολή Α.Π.Θ.
Ὑπομονή καί καρτερία στήν Παλαιά Διαθήκη
Patience and endurance in the Old Testament
12:50 – 13:10  Συζήτηση  Discussion
Β΄Συνεδρία  2nd SESSION
Πρόεδρος  Chairman
ὉμΚαθηγητήςἈστέριοςἈργυρίου
18:00 – 18:20  ἈνάγνωσηΜηνυμάτων  Messages – Greetings
18:20 – 18:40  ΓΕΩΡΓΙΟΣΙΑΤΡΙΔΗΣ
Ἀν. Καθηγητής Τμ. Οἰκονομικῶν Ἐπιστημῶν Παν. Θεσσαλίας
Ἡ ὑπομονή καί ἡ καρτερία ὡς ἀπάντηση στίς ἐποχές κρίσης
Patience and endurance in response to times of crisis
18:40 – 19:00  ΣυζήτησηDiscussion
19:00 – 19:20  πρωτΣΤΥΛΙΑΝΟΣΜΑΚΡΗΣ
Διδάκτωρ  ΘεολογίαςΑ.Π.Θ
Ὑπομονή καί καρτερία στήν ὑμνογραφία τῆς Ἐκκλησίας
Patience and endurance in the hymnography of the Ecclesia
19:20 – 19:40  ΣυζήτησηDiscussion
19:40 – 20:00 ΧΡΥΣΑΝΘΗΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΤΣΙΟΥΜΗ
ὉμΚαθηγήτρια – ΦιλοσοφικήΣχολήΑ.Π.Θ.
ΜΑΡΙΑ ΚΑΖΑΜΙΑ – ΤΣΕΡΝΟΥ 
Ἀν. Καθηγήτρια – Θεολογική Σχολή Α.Π.Θ.
Ἡ ἀποτύπωση τῆς ὑπομονῆς καί τῆς καρτερίας στήν παλαιοχριστιανική καί βυζαντινή τέχνη
The rendering of patience and perseverance in Early Christian and Byzantine art
20:00 – 20:20  Συζήτηση  Discussion
20:20 – 20:30  ἈπονομήΔιακρίσεων  Conferring of honors
20:30 – 21:00  Διάλειμμα  Break
21:00 – 22:30  «Ἀγάπησα τό μαρτύριο. ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ: Τῶν πασχόντων ἰατρός καί λιμάνι», Μουσική ἐκδήλωση,  SAINTLUKE”,Concert
ΣΑΒΒΑΤΟ27 ΙΟΥΝΙΟΥ  SATURDAY, JUNE 27th
Γ΄Συνεδρία3rd SESSION
Πρόεδρος Chairman
Ὁμ. Καθηγητής Ἰωάννης Καραβιδόπουλος
09:30 – 09:50  Ἀνάγνωση Μηνυμάτων  Messages – Greetings
09:50 – 10:10  ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ
Ὁμ. Καθηγητής – Πανεπιστημίου Στρασβούργου
Ἡ Τουρκοκρατία ὡς περίοδος ἄσκησης ὑπομονῆς καί καρτερίας
The Ottoman occupation  as a time of exercising patience and endurance
10:10 – 10:30  Συζήτηση Discussion
10:30 – 10:50  ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Καθηγητής – Θεολογική Σχολή Α.Π.Θ.
Παύλεια ἐπίδραση στή διδασκαλία τοῦ Ἁγίου Νεοφύτου τοῦ Ἐγκλείστου γιά τήν καρτερία καί τήν ὑπομονή
Pauline effect on the teachings of St. Neophytos the Recluse as to endurance and patience
10:50 – 11:10  Συζήτηση  Discussion
11:10 – 11:40  Διάλειμμα  Break
Δ΄ Συνεδρία 4th SESSION
Πρόεδρος Chairman
Μητροπολίτης Κίτρους καί Κατερίνης κ. Γεώργιος
11:40 – 12:00  Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Διδάκτωρ HST καί Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.
Θετικέςἐπιστῆμεςκαίὑπομονή
Exact Sciences and patience
12:00 – 12:20  Συζήτηση  Discussion
12:20 – 12:40  Πρωτ. ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ
Ἀν Καθηγητής – Θεολογική Σχολή Ε.Κ.Π.Α. / Ψυχίατρος 
Ἡ ὑπομονή ὡς ἀντίδοτο τοῦ ἄγχους.
Patience as an antidote to stress
12:40 – 13:00  Συζήτηση  Discussion
13:00 – 13:20  ἈπονομήΔιακρίσεων  Conferring of honors
Ε΄ Συνεδρία 5th SESSION
Πρόεδρος  Chairman
Μητροπολίτης Βόστρων κ. Τιμόθεος
18:00 – 18:20  ἈνάγνωσηΜηνυμάτωνMessages – Greetings
18:20 – 18:40  ἈρχιμΘΕΟΛΟΓΟΣ ΑΜΠΟΝΗΣ
Ἱεροκῆρυξ – Ἱερά Μονή Πετράκη Ἀθηνῶν 
Ὑπομονή καί καρτερία στόν μοναχισμό καί τό γάμο
Patience and endurance in monasticism and marriage
18:40 – 19:00  ΣυζήτησηDiscussion
19:00 – 19:20  ΜΑΡΙΑΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ
ΔιδάκτωρΘεολογικῆςΣχολῆςΑ.Π.Θ., ΔιδάσκουσαΑ.Ε.Α.Θ.
Ἡ ὑπομονή ὡς ἡ ἀπάντηση τοῦ ἀνθρώπου στή σιωπή τοῦ Θεοῦ
Patience as the response of man to the silence of God
19:20 – 19:40  Συζήτηση Discussion
19:40 – 20:00  Μοναχή ΘΕΟΛΟΓΙΑ
Καθηγουμένη Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Μικροκάστρου
Ὑπομονή καί καρτερία στή ζωή καί τήν διδασκαλία συγχρόνων ἀσκητῶν γερόντων.
Patience and endurance in the life and teachings of contemporary ascetic elders.
20:00 – 20:20  Συζήτηση  Discussion
20:20 – 20:45  ΑπονομήΔιακρίσεων  Conferring of honors
ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ   SUΝDAY, JUNE 28th
07:00 – 10:30  ὌρθροςκαίΘΛειτουργία  Matins and Divine Liturgy
Στ΄Συνεδρία6th SESSION
ΠρόεδροςChairman
Ὁμ. Καθηγητής Ἰωάννης Γαλάνης
11:30 – 11:50  Μητροπολίτης Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ
Οἱ ἀρετές τῆς ὑπομονῆς καί καρτερίας στούς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας
The virtues of patience and endurance in the Fathers of the Church
11:50 – 12:10  Συζήτηση Discussion
12:10 – 12:30  Μητροπολίτης Ἀργολίδος κ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
Ἡ διάσταση τῆς ὑπομονῆς καί τῆς καρτερίας στό μαρτύριο
The dimension of patience and endurance in martyrdom
12:30 – 12:50  Συζήτηση  Discussion
12:50 – 13:00  ἈπονομήΔιακρίσεων  Conferring of honors
13:00 – 13:20  Παρουσίαση τοῦ Τόμου Πρακτικῶν τοῦ Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου τῶν Κ΄Παυλείων (Ἰούνιος 2014) 
Presentation of the Proceedings Volume of the 20th Pavleia (June 2014) International Congress
Λήξη τῶν ἐργασιῶν τοῦ Συνεδρίου ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμονα 
Closing of the proceedings of the Congress by His Eminence the Metropolitan Panteleimon of Veria, Naoussa and Kampania
ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΕΣΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
WORSHIP CELEBRΑTIONS
ΚΥΡΙΑΚΗ28 ΙΟΥΝΙΟΥSUΝDAY, JUNE 28th
19:00 – 21:00  Μέγας Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό
Great Hierarchal Vespers in the Cathedral
ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ  MONDAYJUNE 29th
07:00 – 11:00  Ὄρθρος καί Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό
Matins and Hierarchal Cocelebration of the Divine Liturgy in the Cathedral
19:00 – 21:00  Λιτανείαπρόςτό «Βῆμα» τοῦἈποστόλουΠαύλουκαίπανηγυρικόςἈρχιερατικόςἙσπερινόςμέτήσυμμετοχήτῶνἐκπροσώπωντῶνὈρθοδόξωνΠατριαρχείωνκαίΑὐτοκεφάλωνἘκκλησιῶν
Procession to St Paul’s “Altar” and festal Hierarchal Vespers with the participation of the representativies of the Orthodox Patriarchates and Autocephalous Churches
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ORGANISINGCOMMITEE
† Παντελεήμων, Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας
Κωνσταντῖνος Βοργιαζίδης, Δήμαρχος Βεροίας
Ἀρχιμανδρίτης Ἀθηναγόρας Μπίρδας, Πρωτοσύγκελλος 
Ἀρχιμανδρίτης Δημήτριος Μπακλαγῆς, Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος 
  
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ACADEMICCOMMITEE
Ἰωάννης Καραβιδόπουλος, Ὁμ. Καθηγητής Α.Π.Θ. (Πρόεδρος)
Μητροπολίτης Κίτρους καί Κατερίνης κ. Γεώργιος, Καθηγητής Α.Ε.Α.Θ.
Ἰωάννης Γαλάνης, Ὁμ. Καθηγητής Α.Π.Θ.
Χαράλαμπος Ἀτματζίδης, Ἐπ. Καθηγητής Α.Π.Θ.
Αἰκατερίνη Τσαλαμπούνη, Ἐπ. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ SECRETARY
Ἀρχιμανδρίτης Ἀρσένιος Χαλδαιόπουλος
Ἀρχιμανδρίτης Καλλίνικος Λημνιώτης
Οἰκ. Λάζαρος Μουρατίδης
Δημήτριος Σαραντῆς
Νικόλαος Σούμπουρος
Θεόδωρος Ἀναστασόπουλος