Πολυαρχιερατικός Εσπερινός στην Παναγία Σουμελά στο Βέρμιο. (ΦΩΤΟ)

EsperinosPanagiaSoumela2019 2

EsperinosPanagiaSoumela2019 2

Το απόγευμα της Τετάρτης 14 Αυγούστου ξεκίνησαν στην Καστανιά του Βερμίου οι πανηγυρικές εκδηλώσεις για την εορτή της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου.

 

Στην αρχή πραγματοποιήθηκε στον αύλειο χώρου του Ιερού Προσκυνήματος η υποδοχή των Ιερών Εικόνων του Αγίου Ιωάννου του Βαζελώνος και του Αγίου Γεωργίου του Περιστερεώτα από τα ομώνυμα προσκυνήματα Ελλησπόντου Κοζάνης και Ροδοχωρίου Εδέσσης, οι οποίες θα συνεορτάσουν και φέτος με την Παναγία την Σουμελιώτισσα.

 

Στην συνέχεια τελέστηκε Πολυαρχιερατικός Εσπερινός χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικολάου, ο οποίος κήρυξε και τον θείο λόγο, συγχοροστατούντων των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου κ. Δαμασκηνού, Σερβίων και Κοζάνης κ. Παύλου,  Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρου, Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης κ. Ιωάννου, Ιωαννίνων κ. Μαξίμου, Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσοστόμου, Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερωνύμου και Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος. 

 

Ακολούθησε η λιτάνευση των Ιερών Εικόνων με αθρόα συμμετοχή πιστών οι οποίοι, σύμφωνα με το έθιμο, περίμεναν υπομονετικά και γονατιστοί να περάσει η ιερά εικόνα της Παναγίας από επάνω τους για να λάβουν την ευλογία της.

 

Αύριο το πρωί θα τελεστεί Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο, Ιερά Λιτανεία και μνημόσυνο για τα 100 χρόνια από την γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλου.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

Η προσφώνηση του Σεβ. Μητροπολίτου Βεροίας :

«Συγγενοῦς οἰ­κει­ό­τητος μή ἐπι­λάθῃ, Δέσποινα, τῶν πιστῶς ἑορ­ταζόντων τήν πανα­γίαν σου Κοί­μησιν».

Αὐτήν τήν ὁλόθυμη ἱκεσία ἀπευ­θύναμε καί ἐμεῖς πρός τήν Ὑπε­ραγία Θεοτόκο, τή Δέσποινα τοῦ κόσμου, ὅσοι ἤλθαμε σήμερα ἐδῶ, στό ἱερό κατοικητήριό της, στή νέα Μονή τῆς Παναγίας Σουμελᾶ, τήν ὁποία ἀνήγειρε ἡ εὐλάβεια τῶν πατέρων μας γιά νά ἐγκατα­στή­σει σέ αὐτήν τό σέμνωμα καί τό καύχημα τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλλη­νισμοῦ, τήν ἱστορική καί θαυμα­τουργό εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Σουμελᾶ, γιά νά τιμήσουμε τήν ἔν­δοξη Κοίμησή της καί γιά νά τῆς ἐκφράσουμε τήν εὐγνωμοσύνη μας γιά τή στοργική προστασία πού μᾶς προσφέρει αἰῶνες τώρα, στίς εὔκολες καί στίς δύσκολες στιγμές τῆς ζωῆς μας, στίς χαρ­μό­συνες ἀλλά καί στίς ὀδυ­νηρές στιγ­μές τῆς πορείας τοῦ ἔθνους μας, τῆς πορείας τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Τήν ἐκφράσαμε ἰδιαιτέρως φέτος πού ὅλοι οἱ Ἕλληνες τιμοῦμε τήν ἐπέτειο τῶν ἑκατό χρόνων τῆς Γενοκτονίας τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλ­λη­νισμοῦ καί μνημονεύουμε τά 353.000 θύματά της, ἀνάβοντας ἕνα κερί εὐλα­βεί­ας καί μνήμης ἐνώπιον τῆς χαρι­τοβρύτου εἰκό­νος τῆς Παναγίας τῆς Σουμελᾶ, ὅπως ἔκαναν καί oἱ πατέρες μας στό ἱστορικό μονα­στή­ρι τοῦ Πό­ντου στήν ἑορτή τῆς ἐνδόξου Κοι­μήσεώς της.

Φέτος τιμοῦμε τήν ἑόρτιο αὐτή ἡμέρα μέ τήν παρουσία καί τῶν δύο ἄλλων ἱστορικῶν εἰκόνων τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ, τῆς εἰκόνος τοῦ Τιμίου Προδρόμου τοῦ Βαζελῶνος καί τῆς εἰκόνος τοῦ ἁγίου Γεωργίου Περιστε­ρε­ῶτα, ἡ παρουσία τῶν ὁποίων ὑπο­δηλώνει τήν ἑνότητα ὅλων τῶν Ποντίων πού εἶναι ἀναγκαία γιά τήν ἐπίτευξη τοῦ κοινοῦ σκοποῦ. Διότι, ἐάν θέλουμε νά δικαιω­θοῦ­με, θά πρέπει νά εἴμεθα ἑνωμένοι καί δέν θά πρέπει νά ξεχνοῦμε. Δέν πρέπει νά ξεχνοῦμε, ἐάν θέ­λουμε νά μήν ἐπαναληφθοῦν τέ­τοια τραγικά γεγονότα οὔτε γιά τό ἔθνος μας οὔτε γιά κανένα ἔθνος, ποτέ ξανά. Δέν θά πρέπει νά ξεχνοῦμε, ἀλλά νά μένουμε πάντοτε ἑνωμέ­νοι καί σταθεροί στίς εὐσεβεῖς πα­ραδόσεις τοῦ Γένους μας, στα­θε­­ροί στήν πίστη καί στόν σεβα­σμό μας πρός τήν ἀκοίμητη πρέσ­βει­ρά μας στόν οὐρανό, στήν Ὑπεραγία Θεο­τόκο, τήν ὁποία καί σήμερα ἱκε­τεύ­ουμε ὡς τέκνα της, ὡς μητέ­ρα μας, ὡς συγγενῆ τῆς χοϊκῆς μας φύσεως ἀλλά καί τῆς αἰωνίου προ­ο­πτικῆς μας, ψάλλοντας μαζί μέ τόν ἱερό ὑμνογράφο: «Συγγε­νοῦς οἰκειότητος μή ἐπιλάθῃ, Δέ­σποινα, τῶν πιστῶς ἑορταζόν­των τήν πανα­γίαν σου Κοίμησιν».

Τή φωνή τῆς ἱκεσίας τους ἑνώ­νουν μαζί μας ἀπόψε οἱ Σεβα­σμιώτατοι ἀδελφοί ἀρχιερεῖς, μέ πρῶτον τόν χοροστατοῦντα Σεβα­σμιώτατο Μητροπολίτη Μεσο­γαί­ας καί Λαυρεωτικῆς κύριο Νικό­λαο, ὁ ὁποῖος καί θά μᾶς ὁμιλήσει, ἀλλά καί οἱ Σεβασμιώτατοι Μη­τροπολίτες Διδυμοτείχου Ὀρε­στι­ά­­δος καί Σουφλίου κύριος Δαμα­σκη­νός, Σερβίων καί Κοζάνης κύ­ριος Παῦλος, Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπό­λεως κύριος Ἀθηναγόρας, Λα­γκα­δᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κύριος Ἰω­άννης, Ἰωαννίνων κύριος Μά­ξι­μος, Τρίκκης καί Σταγῶν κύριος Χρυ­σόστομος, Λαρίσης καί Τυρ­νά­βου κύριος Ἱερώνυμος, τούς ὁποίους καί ἀπό καρδίας καί ἐν εὐγνωμοσύνῃ πολλῇ εὐχαριστῶ, διότι μέ τήν παρουσία καί τή συμ­μετοχή τους λαμπρύνουν τίς ἑόρ­τιες ἐκδηλώσεις τοῦ Ἱεροῦ Προ­σκυνήματος τῆς Παναγίας Σουμε­λᾶ ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς ἐνδόξου Κοι­μή­σεως καί τῆς εἰς οὐρανούς Με­τα­στάσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεο­τόκου καί τῆς ἐπετείου τῶν ἑκατό ἐτῶν ἀπό τή Γενοκτονία τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Εὐχαριστῶ γιά μία ἀκόμη φορά τόν χοροστατοῦντα Σεβασμιώ­τα­το Μητροπολίτη Μεσογαίας καί Λαυ­ρεωτικῆς κύριο Νικόλαο, τόν ὁποῖο καί παρακαλῶ νά ἀπευθύνει λόγον Θεομητορικόν πρός τούς εὐλαβεῖς συνεορταστές ἀλλά καί πρός τούς προσκυνοῦντας τήν εἰκόνα τῆς Παναγίας Σουμελᾶ καί τόν Ποντιακό Ἑλληνισμό.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

EsperinosPanagiaSoumela2019