Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο επί τη εορτή του Αγίου Αθανασίου του Κουλακιώτου. Εγκαίνια Πνευματικού Κέντρου. (ΦΩΤΟ)

Ag.AthanasiouXalastraLeit2019

Ag.AthanasiouXalastraLeit2019

Το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου το πρωί στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό των Αγίων Νεομαρτύρων Χαλάστρας, τελέστηκε Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο επί τη εορτή του Αγίου Αθανασίου του Κουλακιώτου.

 

Χοροστάτησε στον Όρθρο, προεξήρχε της Θείας Λειτουργίας και κήρυξε το θείο λόγο ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης κ. Παύλος ενώ έλαβαν μέρος ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας και ο οικείος Ιεράρχης Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων.

 

Στο τέλος ο Σεβ. Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων επέδωσε τον χρυσό Σταυρό του Αργυρού Ιωβηλαίου των Παυλείων στους Σεβασμιωτάτους και εξέφρασε τις ευχαριστίες του για την συμμετοχή τους στην Ιερά Πανήγυρη.

 

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας πραγματοποιήθηκε ο Αγιασμός των Εγκαινίων του Πνευματικού Κέντρου των Αγίων Νεομαρτύρων Αθανασίου και Ιωάννου και ακολούθησε εκδήλωση.

 

Την εκδήλωση άνοιξε με την προσφώνησή του ο Προϊστάμενος του Ιερού Ναού Πρωτοπρεσβύτερος π. Δημήτριος Καλόγηρος, ο οποίος και κάλεσε τον Σεβ. Μητροπολίτη Βεροίας κ. Παντελεήμονα να απευθύνει πατρικούς λόγους και ευχές. 

 

Στην συνέχεια ο Αρχιερατικός Επίτροπος Καμπανίας Πανοσιολογιώτατος Αρχιμ. Θεόφιλος Λεμοντζής, μίλησε για τους δύο αγίους και προστάτες της Χαλάστρας και για την αγάπη τους για τον Χριστό και την πατρίδα.

 

Την εκδήλωση πλαισίωσε η Χορωδία «Χριστιανική Ελπίς» υπό την διεύθυνση της κ. Ευαγγελίας Καλυβινού.

 

Στο τέλος ο Σεβ. Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων αφού ευχαρίστησε τον κ.Γρηγόριο Δούμπλα, στην ευγενή  και γεν­ναιό­δω­ρη προσφορά του οποίου και οφείλεται η ολοκλή­ρωση του Πνευμα­τι­κού Κέντρου,του επέδωσε το επετειακό παράσημο του Αργυρού Ιωβηλαίου των Παυλείων, ενώ επίσης ευχαρίστησε και επέδωσε αναμνηστικά στον ομιλητή και στην χορωδία.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

Ο ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Ἡ σημερινή ἡμέρα εἶναι διπλά χαρμόσυνη γιά τήν ἐνορία καί τήν πόλη τῆς Χαλάστρας, πού τιμᾶ τή μνήμη ἑνός ἀπό τούς δύο πο­λιού­χους της, τοῦ ἁγίου νεομάρ­τυρος Ἀθανασίου τοῦ Κουλακιώτου. Εἶναι χαρμόσυνη, διότι αὐτή τήν ἑόρτιο ἡμέρα ἔχουμε τήν ἰδιαίτερη εὐλογία νά ἐγκαινιάζουμε τό Πνευματικό Κέντρο τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Νεομαρτύρων, ἑνός Πνευματικοῦ Κέντρου, τό ὁποῖο ἀπό πολλά χρόνια εἴχαμε σχεδιάσει καί προ­σπα­θούσαμε νά ὁλοκληρώσουμε. Καί σήμερα μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ καί τήν εὐλογία τῶν ἁγίων Νεομαρτύρων Ἀθανα­σίου καί Ἰω­άν­νου τῶν Κουλακιω­τῶν, τῶν πο­λιούχων τῆς Χαλά­στρας, ζήσαμε τή χαρά νά τελέ­σουμε τόν ἁγιασμό καί νά ἐγκαι­νιά­σουμε τή λειτουρ­γία τοῦ Πνευ­ματικοῦ Κέντρου μέ μία ἐκδήλωση ἀφιερωμένη στούς ἁγίους Νεομάρ­τυρες, τούς πο­λι­ού­χους μας, οἱ ὁποῖοι σέ μία ἐξαιρετικά δύσκολη ἐποχή, στήν ἐποχή τῆς Τουρκο­κρα­τίας, αὐτοί ἔδωσαν τήν καλή ὁμο­λογία τῆς πίστεως καί τῆς ἀγάπης στήν πατρίδα, προτιμώντας νά θυ­σιά­σουν τή ζωή τους παρά νά ἀρ­νη­θοῦν τήν πίστη στόν Χριστό καί τήν πατρίδα τους.

Ἡ χαρά μας ὅμως εἶναι διπλῆ, γιατί τήν ἑορτή καί τά ἐγκαίνια τοῦ Πνευματικοῦ μας κέντρου λαμ­πρύνει ἡ πα­ρουσία τῶν δύο Σεβα­σμι­ω­τάτων ἁγίων ἀρχιερέων, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σερ­­βίων καί Κοζάνης κυρίου Παύ­λου, ὁ ὁποῖος προεξῆρχε σήμερα τῆς θείας Λειτουργίας καί μᾶς ὁμίλησε, καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Μη­τρο­πολίτου Νεαπόλεως καί Σταυ­ρουπόλεως κυρίου Βαρνάβα, ὁ ὁποῖος χοροστάτησε χθές καί μᾶς ὁμίλησε, οἱ ὁποῖοι ἀπό χθές συμμετέχουν στίς λατρευτικές ἐκδηλώσεις πρός τι­μήν τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Κου­λα­κιώτου, ἀλλά καί τοῦ συμ­πο­λι­ούχου μας ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Κουλακιώτου, ἀλλά καί ἡ παρου­σία τῶν τοπικῶν ἀρχόντων, οἱ ὁποῖοι συμμετέχουν στή χαρά τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας καί τιμοῦν τούς ἁγίους Νεομάρτυρες.

Ἰδιαίτερη ὅμως εἶναι ἡ χαρά μας, γιατί κατά τή σημαντική αὐτή ἡ­μέρα εὑρίσκεται ἀνάμεσά μας ὁ κύ­ριος Γρηγόριος Δούμπλας, ὁ συμ­­πολίτης μας, στήν εὐγενῆ  καί γεν­ναιό­δω­ρη προσφορά τοῦ ὁ­ποίου ὀφείλου­με τήν ὁλοκλή­ρωση τοῦ Πνευμα­τι­κοῦ αὐτοῦ Κέντρου. 

Καί εἶναι ἀκόμη μεγαλύτερη ἡ χαρά μας, γιατί ὁ κ. Δούμπλας δέν εἶναι ἁπλῶς ἕνας δωρητής, ἕνας εὐ­ερ­γέτης. Εἶναι ἕνας πιστός καί συνειδητός χριστιανός, ἕνας ἄν­θρω­πος τῆς προσευχῆς, στήν ὁποία στήριξε τή ζωή του ἀπό τά νεανικά του χρόνια. 

Καί, ὅπως ὁ ἴδιος ὁμο­λογεῖ, εἶδε τό χέρι τοῦ Θεοῦ νά τόν κατευ­θύ­νει καί νά τόν ὁδηγεῖ ἀπό τίς δύ­σκο­λες καί σκληρές συνθῆ­κες τῆς ζωῆς του στή Χαλάστρα, στή δεκα­ετία τοῦ 1970, στήν Ἀμε­ρική, ὅπου σπούδασε καί ἐργά­σθη­κε σκληρά, πάντοτε ὅμως ἔχοντας τή χάρη τοῦ Θεοῦ, τοῦ ὁποίου τή βοήθεια καί τόν φωτισμό ἐπεκα­λεῖτο. 

Ἔτσι προόδευσε στή ζωή του καί στήν ἐργασία του καί ἀπέκτησε μία εὐλογημένη οἰκογένεια μέ τή σύ­ζυ­γό του, τήν Ἑλληνοαμερι­κα­νίδα κ. Ἀθηνᾶ, καί τά δύο ἀγόρια τους, στίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες τῆς Ἀμε­ρικῆς, ὅπου καί ζεῖ ἀκόμη.

Παρέμεινε ὅμως πάντοτε κοντά στόν Θεό καί στήν Ἐκκλησία. Πα­ρέμεινε ἄνθρωπος τῆς προσευχῆς καί τῆς πίστεως. Ἀξιώθηκε νά γίνει κτίτορας ἑνός ἱεροῦ ναοῦ στήν Κέ­νυα καί, ὅταν οἱ φίλοι του ἀπό τήν Χαλάστρα τοῦ πρότειναν νά συμ­βά­λει οἰκονομικά στήν ἀποπερά­τω­­ση αὐτοῦ τοῦ πνευματικοῦ Κέ­ντρου, ἐκεῖνος τό ἔκανε αἴτημα προ­σευχῆς στόν Θεό. Καί ὅταν ἔλα­βε τήν ἀπάντηση, ἀνταποκρίθηκε γενναιόδωρα στήν προσπάθεια τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας καί σήμερα βρίσκεται ἐδῶ γιά νά χαρεῖ καί ἐκεῖνος μαζί μας τό ἔργο πού ἐγκαινιάσαμε.

Τόν εὐχαριστοῦμε θερμότατα καί τόν συγχαί­ρουμε ἀπό καρδίας γιά τήν ἀγάπη του γιά τήν πατρίδα του, τή Χαλά­στρα, ἡ ὁποία παρέ­μει­ν­ε ζωντανή στήν ψυχή του, παρότι ζεῖ πολλά χρόνια μακριά της, ἀλλά καί γιά τήν πίστη του καί τήν ἀγάπη του στόν Θεό.

Γι᾽ αὐτή τήν ἀγάπη του στή γε­νέ­τειρά του, στόν Θεό, στούς ἁγί­ους Νεομάρτυρες, ἀλλά καί γιά τήν προσ­φορά του στήν ἐνορία καί στήν τοπική μας Ἐκκλησία θά θέ­λα­με νά τόν τιμήσουμε σήμερα, ἀπονέμοντάς του ὡς ἔνδειξη εὐ­γνωμοσύνης καί τιμῆς, μέ τήν εὐ­καιρία τῆς σημερινῆς ἑορτῆς καί τῶν ἐγκαινίων τοῦ Πνευματικοῦ μας Κέντρου, τό χρυσό μετάλλιο τῶν 25ων Παυλείων, δηλαδή τοῦ Ἀποστόλου Παύλου.

Ἐκφράζοντάς του τήν εὐαρέσκεια τῆς Ἐκκλη­σίας, νά εὐχηθῶ ταπεινά ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ διά πρεσβειῶν τῶν ἁγίων Νεομαρτύρων Ἀθανα­σίου καί Ἰω­άννου τῶν Κουλακιω­τῶν νά τόν συνοδεύουν πάντοτε στή ζωή του καί νά προστα­τεύουν καί τόν ἴδιο καί τούς οἰκείους του. 

Θά παρακαλέσω τόν πανοσιολογιώτατο Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο Καμπα­νίας, τόν  π. Θεόφιλο Λε­μο­ν­τζῆ, νά  μᾶς μιλήσει γιά τούς δύο αὐτούς ἁγίους τῆς Χαλάστρας καί γιά τήν ἀγάπη τους γιά τόν Χριστό καί τήν πατρίδα. Ὁ π. Θεόφιλος ἔχει ἀσχοληθεῖ ἰδιαίτερα μέ τούς ἁγίους, ἔχει συγγράψει εἰδικό βιβλίο, καί τό ἔχει γράψει μέ τόσο γλαφυρό τρόπο καί μέ τόση ὀμορφιά, καί λίγη ἀπό αὐτή τήν ὀμορφιά θά μεταδώσει καί στήν ἀγάπη ὅλων μας. Καί στή συνέχεια θά ἀκούσουμε τή χορωδία τῆς Ἀδελφότητος «Χρι­στι­ανικῆς Ἐλπίδος», οἱ ὁποῖες εἶναι πάντοτε πρόθυμες στό κάλεσμα τῆς Μητροπόλεως, ὄχι μόνο τῆς δικῆς μας ἀλλά καί ὅλων τῶν Μητροπόλεων, νά προσφέρουν μέ τό τραγούδι τους μηνύματα γιά τόν Χριστό καί τήν πατρίδα.

Σᾶς εὐχαριστῶ πολύ.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Ag.AthanasiouXalastraLeit2019 2