Παράκληση στην Παναγία Σουμελά από τον Σεβ. Μητροπολίτη Βεροίας κ. Παντελεήμονα. (ΦΩΤΟ)

ParaklhshSoumela2018-3.jpg

ParaklhshSoumela2018-3.jpg

Την Πέμπτη 2 Αυγούστου το απόγευμα, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον Εσπερινό και στην Παράκληση της Θεοτόκου και κήρυξε το θείο λόγο στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Σουμελά στο Βέρμιο.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

soumelafromAbove2018-105.jpg

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου :

«Χρυσοπλοκώτατε πύργε, καί δωδεκάτειχε πόλις, λιοστάλακτε θρόνε, καθέδρα το Βασιλέως, κα­τανόητον θαμα, πς γαλου­χες τόν Δεσπό­την».

Στό ερό ατό κατοικητήριο τς Παναγίας Παρθένου, στό θρονί τς Παναγίας το Πόντου, στήν κα­θέδρα τς στορικς καί θαυμα­τουρ­γο  εκόνος τς Παναγίας τς Σουμελ, συγκεντρωθήκαμε καί πόψε γιά νά μνήσουμε τήν «καθέδρα το Βασιλέως» Χριστο· γιά νά μνήσουμε τόν χρυσοπλο­κώτατο πύργο πού μς χάρισε γάπη το Υο της, στε νά εναι τό φυλακτήριο καί τό καταφύγιό μας· γιά νά θαυμάσουμε τό «κα­τανόητον θαμα» πού νσαρκώνει Παναγία μητέρα μας. χι μόνο ατό, δελφοί μου, πού ναφέρει ερός ποιητής το ξαποστει­λα­ρίου πού μόλις ψάλαμε, πς, δη­λαδή, νθρωπος ατή, τρέφει μέ τό μητρικό της γάλα τόν τρέ­φο­ντα τά σύμπαντα Δεσπότη καί Κύριο το κόσμου, λλά καί λα τά λλα, τά πειράριθμα θαύματα πού σχετίζονται μέ τή χάρη της, καί κυρίως τό μέγα θαμα τς πα­ρουσίας της στόν κόσμο, τς πα­ρουσίας της στή ζωή τν τέκνων της πού πικαλονται τό πανίερο νομά της καί προσφεύγουν στή χάρη της.

Γιατί, δελφοί μου, ατό τό θα­μα τς διαρκος παρουσίας τς περαγίας Θεοτόκου στόν κόσμο, τόν ποο καί «ν τ Κοιμήσει» α­τς «ο κατέλιπε», εναι ατό πού μς συγκινε καί μς συγκλο­νίζει. Γιατί Παναγία μας εναι ντως δίπλα μας, δίπλα στά παιδιά της, σέ κάθε στιγμή τς ζως μας. Εναι δίπλα μας στίς ρες τς χα­ρς καί τς δοκιμασίας. Εναι δίπλα μας στίς ρες τς σθενείας καί τς δύνης. Εναι δίπλα μας κόμη καί στίς ρες τς συμφορς καί τς καταστροφς, καί πλώνει προστατευτικά τό χέρι της γιά νά μς προφυλάξει, γιά νά μς στηρί­ξει, γιά νά μς παρηγορήσει, γιά νά μς σφογγίσει τά δάκρυα καί νά μς δώσει τή δύναμη νά συνε­χίσουμε.

Ποιός δέν τήν χει ασθανθε δί­πλα του; Ποιός δέν τήν χει νιώσει βοηθό καί συμπαραστάτη του; Ποι­ός δέν καταφύγει στή χάρη της ζη­τώντας τήν προστασία της καί κ­φράζοντας τήν εγνωμοσύνη του γιά τίς δωρεές της;

Γιά αἰῶνες ο πατέρες μας νη­φό­ριζαν στό μοναστήρι της, στό ρος Μελ, καί εχαν συνδέσει τή ζωή τους καί τήν στορία τους μέ τό ερό κατοικητήριό της, που μέ τή δική της θέληση εχε φθάσει μέ θαυμαστό τρόπο ερή της εκόνα, ργο κατά τήν παράδοση το ε­αγ­γελιστο Λουκ, πό τήν θή­να, γιά νά ποτελε τόν χρυσοπλο­κώ­τατο πύργο πού θά προστάτευε τούς κρίτες το Πόντου.

Γιά αἰῶνες τιμοσαν τήν Παν­α­γία καί τή σεβάσμια εκόνα της στό μοναστήρι της στήν Τραπε­ζού­ντα, καί Παναγία τούς ντα­πέ­διδε τόν σεβασμό καί τήν τιμή τους μέ τήν γάπη καί τή στορ­γή της.

Καί ταν ο συνθκες μεταβλή­θη­καν τραγικά καί δυνηρά γιά τόν Ποντιακό λληνισμό, ταν να­γκάσθηκαν νά ξερριζωθον πό τόν τόπο τους καί νά ρθουν πρόσφυγες στήν λλάδα, δέν θέ­λησαν νά φήσουν πίσω τους τήν Παναγία μητέρα τους. Θέλησαν νά τήν χουν κοντά τους, προστά­τιδα καί συνοδοιπόρο στή νέα ζωή τους.

Καί Παναγία μας νταπο­κρίθηκε στήν γάπη τους καί πραγματο­ποί­ησε τήν πιθυμία τους.

λθε καί γκαταστάθηκε δ, στίς πλαγιές το Βερμίου, που τά εσεβ τέκνα της τς τοίμασαν τή νέα καθέδρα της, τό νέο κα­τοι­κητήριό της, γιά νά διατηρονται στούς αἰῶνες σβυστες ο μνμες, στορία καί ο παραδόσεις το Ποντιακο λληνισμο, γιά νά δια­τηρεται νεξίτηλη εσέβεια τν Ποντίων πρός τήν Παναγία μητέρα τους. Γιατό ργάζονται, γιατό κοπιάζουν καί τό Συμβούλιο το Σωματείου λλά καί τό Συμβούλιο το Προσκυνήματος, γιά νά δώσουν τή δυνατότητα σέ λους τούς προσκυνητές λλά καί σέ λους κείνους πού χουν τή ρίζα τους στά γιασμένα χώματα το Πόντου, νά χαίρονται ατή τή σχέση καί τήν πικοινωνία μέ τήν παράδοση καί μέ τήν Παναγία μας.

λθε μως Παναγία μας δ γιά νά προσφέρει καί πάλι στούς πανταχο τς γς Ποντίους να σημεο ναφορς, πως ταν γιά αἰῶνες τό μοναστήρι της στόν Πόντο· γιά νά προσφέρει στούς Ποντίους καί τούς φιλοποντίους τήν νοικτή μητρική γκαλιά της καί νά δέχεται τόν σπασμό τς γάπης καί το σεβασμο τους καί νά νταποδίδει τή χάρη καί τήν ελογία της σέ σους προστρέχουν μέ πίστη καί μπιστοσύνη στή δύ­ναμή της καί νά κούει μέ κατα­νόηση καί συμπάθεια λα τά ατή­ματά τους, μεριμνώντας γιά τήν κπλήρωσή τους.

νώπιον ατς τς στορικς καί θαυματουργο εκόνος τς Πανα­γίας τς Σουμελ ψάλαμε καί μες πόψε τόν Παρακλητικό της κανόνα καί τήν παρακαλέσαμε γιά ,τι πασχολε τόν καθένα μας λλά καί γιά ,τι πασχολε καί πον τόν λληνισμό. Τήν παρα­κα­λέ­σαμε γιά τούς δελφούς μας Ποντίους σέ λο τόν κόσμο, πού χουν πάντοτε στραμμένο τό βλέμ­μα τς ψυχς τους πρός τό ερό ατό κατοικητήριό της· γιά τούς δελφούς μας πού δοκιμάσθηκαν καί δοκιμάζονται πό τίς κατα­στρο­φικές πυρκαγιές πού πληξαν πρόσφατα τήν πατρίδα μας καί σκόρπισαν τόν θάνατο καί τήν δύνη σέ χιλιάδες συνανθρώπους μας. Τήν παρακαλέσαμε γιά τούς νέους μας πού ζον σέ να κόσμο γεμάτο βεβαιότητα καί μφιβο­λία γιά τό αριο καί κινδυνεύουν νά παρασυρθον σέ πικίνδυνες τραπούς. Τήν παρακαλέσαμε γιά τήν πατρίδα μας πού χει νάγκη τς κραταις της προστασίας καί γιά λους κείνους πού καταφεύ­γουν στή χάρη της καί μπιστεύο­νται στήν γάπη της τά μύχια ατήματα τν καρδιν τους.

Καί χουμε τή βεβαιότητα, δελ­φοί μου, τι Παναγία μας δέν θά πορρίψει τά ατήματά μας, λλά θά σπεύσει ς «προστασία τν χρι­στιανν καταίσχυντη» νά ντα­ποκριθε σέ ατά μέ τή μητρι­κή της γάπη.

να μόνο ζητ πό μς: νά μέ­νουμε πάντοτε νωμένοι κοντά της. Νά χουμε μπιστοσύνη σέ α­τήν καί νά πακούουμε στό θέ­λημα καί τίς ντολές το Υο της. Νά κάνουμε πράξη στή ζωή μας καί ς τομα καί ς κοινωνία καί ς θνος τήν προτροπή της πρός τούς νθρώπους στόν γάμο τότε τς Καν. Τί τούς επε; νά πακούουν στόν Υό της: «Ατο κούετε». Ατή εναι παρακαταθήκη τς Παναγίας μας, στε νά χουμε πλούσια τή χάρη καί τήν ελογία της.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ParaklhshSoumela2018-2.jpg