Πανηγύρισε ο πολιούχος της Βεροίας Όσιος Αντώνιος ο νέος. (ΦΩΤΟ)

OsiouAntwniouVeriaIanouarios2019 2

OsiouAntwniouVeriaIanouarios2019 2

Κατά το διήμερο 16 και 17 Ιανουαρίου πανηγύρισε ο Ιερός Ναός του Οσίου Αντωνίου του νέου, πολιούχου Βεροίας.

Την ημέρα της εορτής τελέστηκε λαμπρό πολυαρχιερατικό συλλείτουργο προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καστορίας κ. Σεραφείμ, ο οποίος κήρυξε και τον θείο λόγο. Συλλειτούργησαν οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Μαρωνείας και Κομοτηνής κ. Παντελεήμων, ο οποίος χοροστάτησε στον Όρθρο, Σταγών και Μετεώρων κ. Θεόκλητος και ο Ποιμενάρχης μας Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων.

 

Μετά τη θεία Λειτουργία εψάλησαν τα εγκώμια του Οσίου Αντωνίου και ακολούθησε ιερά λιτανεία του ιερού λειψάνου του Οσίου και της ιεράς Εικόνος της Παναγίας «Γραμμουστιανής», η οποία μεταφέρθηκε με την ευκαιρία της πανηγύρεως από την Ιερά Μητρόπολη Καστορίας.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

OsiouAntwniouVeriaIanouarios2019

Η προσφώνηση του Μητροπολίτου Βεροίας :

«Πιστῶς πανηγυρίζει τῶν φιλε­όρ­των τά συστήματα ἐπί τῇ θείᾳ μνήμῃ σου, θεοφόρε Ἀντώνιε».

Τόν λόγο αὐτό τοῦ ἱεροῦ ὑμνο­γρά­φου ἐπιβεβαιώνουμε καί ἐμεῖς σήμε­ρα, πού προστρέξαμε στόν πε­ρικαλλῆ ναό τοῦ πολιούχου μας ὁσίου Ἀντωνίου τοῦ νέου, τοῦ Βεροιέως, γιά νά τιμήσουμε τή μνή­μη του, γιά νά λάβουμε εὐλο­γία ἀπό τά ἱερά καί χαριτόβρυτα λείψανά του, ἀλλά συγχρόνως καί γιά νά τιμήσουμε τήν Παναγία μας, ἡ ὁποία διά τῆς ἱστορικῆς καί θαυματουργοῦ εἰκόνος της, τῆς Πα­ναγίας τῆς Γραμμουστιανῆς, πού μέ τήν ἄδεια καί τήν εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολί­του Καστορίας κυρίου Σεραφείμ με­ταφέρθηκε ἀπό τό Ἄργος Ὀρε­στικό στή Βέροια, προκειμένου νά συνεορτάσει μαζί μας τή μνήμη τοῦ πολιούχου μας, μᾶς μεταδίδει τήν εὐλογία καί τή χάρη της.

Γι᾽ αὐτό τόν λόγο θέλω νά ἐκ­φρά­σω τίς ὁλοκάρδιες εὐχαριστίες μου καί τήν εὐγνωμοσύνη μου πρός τόν ἐν Χριστό ἀγαπητό ἀδελ­φό, Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Καστορίας κύριο Σεραφείμ, γιά τήν οὐράνια εὐλογία πού μᾶς ἐπε­δα­ψίλευσε διά τῆς ἱερᾶς εἰκόνος. Γιατί ἔδωσε σέ ὅλους μας, ὄχι μό­νο στούς Βλάχους τῆς Βεροίας καί τῆς Ἠμαθίας, οἱ ὁποῖοι εὐλα­βοῦ­νται ἰδιαιτέρως αὐτή τήν ἱερή εἰ­κόνα τῆς Παναγίας τῆς Ὁδηγη­τρί­ας, τῆς Παναγίας τῆς Γραμμου­στια­νῆς, τήν εὐκαιρία νά προσκυ­νή­σουμε τή θαυματουργή εἰκόνα τῆς Μητέρας τοῦ Κυρίου μας καί τοῦ κόσμου, καί νά τήν παρακα­λέ­σουμε νά ἀποτελεῖ γιά ὅλους μας ἀλλά ἰδιαιτέρως γιά τή Μακεδονία μας, μαζί μέ τόν ὅσιο Ἀντώνιο τόν Βεροιέα καί ὅλους τούς ἁγίους καί τούς ὁσίους τῆς ἁγιοτόκου αὐτῆς γῆς, τῆς γῆς τῶν θαυματουργῶν εἰκόνων τῆς Παναγίας μας, τήν πνευ­ματική ἀσπίδα, πού θά ἀπο­τρέ­πει κάθε ἐχθρό καί ἐπίβουλο, καί κάθε σφετεριστή τοῦ ὀνόματος καί τῆς ταυτότητος τῆς Μακεδο­νίας μας.

Σᾶς εὐχαριστοῦμε, λοιπόν, καί πάλιν καί πολλάκις, Σεβασμιώ­τα­τε Ἅγιε Καστορίας. Σᾶς εὐχαρι­στοῦ­με καί διότι προεξάρχετε σή­μερα τῆς πολυαρχιερατικῆς θείας λειτουργίας πρός τιμήν τοῦ πο­λιού­χου μας, ἀλλά καί γιατί σέ λί­γο θά μᾶς ὁμιλήσετε ἐκ τοῦ περισ­σεύματος τῆς ἀγαπώσης καρδίας σας.

Ἐπιτρέψατέ μου ὅμως, κλείνο­ντας τίς ταπεινές αὐτές σκέψεις νά εὐχαριστήσω γιά ἄλλη μία φορά καί τούς Σεβασμιωτάτους Ἀρχιε­ρεῖς πού ἀπό χθές τιμοῦν τήν πα­νήγυρή μας: τόν Σεβασμιώτατο Ἅγιο Μαρωνείας κύριο Παντελε­ή­μονα, πού προεξῆρχε σήμερα στόν Ὄρθρο καί τόν Σεβασμιώτατο Ἅγιο Σταγῶν καί Μετεώρων, ὁ ὁποῖος χοροστάτησε καί μᾶς ὁμί­λησε κατά τόν χθεσινό Ἑσπερινό.

Εὐχαριστῶ καί ὅλους ἐσᾶς, ἀδελ­φοί μου, τόν κλῆρο καί τόν λαό, τούς ἄρχοντες καί ὅλους ὅσους ἤρθατε εἴτε ἀπό κοντά εἴτε ἀπό μακριά, γιά νά τιμήσετε τόν ὅσιο Ἀντώνιο ἀλλά καί τή θαυματουρ­γό εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Γραμ­μουστιανῆς, καί εὔχομαι ταπεινά ἡ χάρη της, διά πρεσβειῶν τοῦ ὁσίου Ἀντωνίου, νά πληροῖ τή ζωή ὅλων σας, καί ἡ Ὁδηγήτρια Παναγία μας νά καθοδηγεῖ τούς ἰθύ­νοντας καί τόν κόσμο ὅλο στό ἀγαθό.

 

 ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

OsiouAntwniouVeriaIanouarios2019 4