Πλήθος προσκυνητών στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σκήτης Βεροίας. (ΦΩΤΟ)

TimiouProdromouVeroiaSkhth2018-4.jpg

TimiouProdromouVeroiaSkhth2018-4.jpg

Την Τετάρτη 29 Αυγούστου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σκήτης Βεροίας επί τη μνήμη της Αποτομής της Τιμίας Κεφαλής, του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και Βαπτιστού.

Στο τέλος ο Σεβασμιώτατος ευλόγησε την καθιερωμένη φασολάδα, η οποία μοιράστηκε σε όλους τους προσκυνητές.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου στην Θεία Λειτουργία :

«Περίλυπος γενόμενος βασι­λεύς διά τούς ρκους καί τούς συνα­νακειμένους οκ θέλησεν θετσαι ατήν».

Λίγες μέρες πρίν νά κλείσει λει­τουργικός κύκλος το κκλη­σια­στικο τους γία μας κκλησία πιτελε σήμερα τή μνήμη τς πο­­τομς τς τιμίας κεφαλς το γίου νδόξου προφήτου, προ­δρό­μου καί βαπτιστο ωάννου. Tιμ κενον πού τοίμασε τήν δόν το Κυρίου, κηρύσσοντας τή μετά­νοια στούς νθρώπους. Τιμ τόν σκητή πού πρξε πόδειγμα κα­θαρότητος βίου καί γιότητος καί γι ατό ξιώθηκε νά βαπτίσει τόν Χριστό, γγίζοντας μέ τό χοϊκό χέ­ρι του «τήν κήρατη κορυ­φή το Δεσπότου», καί νά γκωμιασθε πό τόν Χριστό ς « μείζων ν γεν­­νητος γυναικν».

Καί σήμερα ατός πού πρξε «τν προφητν σφραγίς» καί « πί­γειος γγελος», πως τόν νο­μά­ζει ερός μνογράφος, γί­νε­ται «πορνι­κς ρχήσεως πα­θλον», γί­νεται τό βραβεο μις νόμου πι­θυμίας καί μις νόμου σχέ­σεως.

ρώδης γνωρίζει τι τίμιος Πρόδρομος εναι «ν­­δρας δίκαιος καί συνετός», λ­λά ναγκάζεται νά ποκύψει στήν κακία καί στό μί­σος τς ρω­διάδος πού δέν νέ­χεται τήν κρι­τική το γίου ω­άν­νου γιά τήν θέμιτη σχέση της. Προτιμ νά μήν κτεθε στά μά­τια τν συνδαιτυμόνων του καί νά μήν θετήσει τήν πό­σχεσή του, παρά νά συμμορφωθε στήν πόδειξη το τιμίου Προδρό­μου. Προτιμ νά θετήσει τόν νόμο το Θεο, παρά νά θετήσει τόν ρκο του νώπιον τν νθρώπων. Προ­τιμ νά ποκεφα­λί­σει τόν γιο ω­άννη, γιά νά τόν κάνει νά σιω­πή­σει, παρά νά κού­σει τήν προ­τροπή του καί νά λλάξει τή ζωή του.

Καί νομίζει πώς θανατώνοντάς τον θά παύσει νά τόν λέγχει λήθεια πού διακηρύσσει τίμιος Πρόδρομος, θά παύ­σει νά τόν λέγ­­χει νόμος το Θεο τόν ποο καταπάτησε.

« Βαπτιστής πετέμνετο, καί ρώδης ταράττετο», ψάλλει ε­ρός μνογράφος. Γιατί κόμη καί ταν λήθεια καί τό δίκαιο δέν κούεται, ταν νόμος το Θεο παραβιάζεται καί καταπατεται, συ­νεχίζουν νά φίστανται καί νά λέγχουν τούς νθρώπους καί νά τύπτουν τή συνεί­δησή τους.

Ατό συνέβη καί στήν περίπτωση το ρώδου. Μπορε νά διέταξε τόν ποκεφαλισμό το τιμίου Προ­­δρόμου, λλά δέν μπόρεσε νά κάνει τή φωνή του νά σιγήσει. Γιατί φωνή το τιμίου Προ­δρό­μου, φωνή το γίου ωάννου, κούεται καί πό τήν ποτετμη­μέ­νη κεφαλή του καί συνεχίζει νά λέγχει τήν μαρτία καί νά καλε σέ μετάνοια.

Καί δέν καλοσε σέ μετάνοια, δελφοί μου, μό­νο τόν ρώδη καί τούς νθρώ­πους τς ποχς του, λλά καλε καί μς.

Μς καλε νά ξετάσουμε τή ζωή μας καί νά δομε κατά πόσον εναι σύμφωνη μέ τόν νόμο το Θεο.

Μς καλε νά ξετάσουμε κατά πόσον καί μες ζομε φαρ­μό­ζο­ντας τίς ντολές το Θεο, ο ποες πρ­ξαν γιά τόν διο πα­ρά­βατος κα­νό­νας καί πλανής δη­­γός τς ζω­ς του.

Μς καλε νά ναρμονίσουμε τή ζωή μας μέ τό θέλημα το Θεο καί νά ποφύγουμε τούς πειρα­σμούς πού λλοχεύουν στήν κα­θημερινότητά μας καί πιδιώκουν νά μς παρασύρουν καί νά μς πο­μακρύνουν πό τόν Θεό.

Μς καλε νά κλείσουμε τά ατιά μας στίς σειρνες το κόσμου καί νά συνειδητοποιήσουμε πόσο πι­κίνδυνο εναι γιά τήν ψυχή μας καί γιά τή σωτηρία της νά προτι­μομε τήν γάπη το κόσμου καί τν νθρώπων πό τήν γάπη το Θεο.

Μς καλε νά συνειδητοποιή­σου­με πόσο ναγκαο λλά καί πόσο σωτή, δελφοί μου ριο εναι, ντί νά μμένουμε στήν μαρτία, στά πάθη, στίς δυ­ναμίες μας καί στίς δεσμεύσεις πού μς δημιουργον, νά προχω­ρο­με μέ τόλμη στόν δρόμο τς μετανοίας καί νά ζητομε τό λεος το Θεο, ποφασισμένοι νά λ­λά­­ξουμε τή ζωή μας μέ τή χάρη καί τή βοήθειά του.

δελφοί μου, τιμώντας σήμερα τόν τίμιο Πρόδρομο, τόν μέγα κή­ρυ­κα τς μετανοίας, τόν προστάτη καί φορο τς ερς ατς Μονς τς Σκήτης τς Βεροίας, νός τό­που γιασμένου πό τά δάκρυα τς μετανοίας χιλιάδων πατέρων καί δελφν μας, ς τόν παρα­κα­λέσουμε νά ποδείξει καί σέ μς λα κενα πό τά ποα χρειά­ζε­ται νά παλλαγομε προκει­μένου νά ζήσουμε σύμφωνα μέ τό θέ­λη­μα το Θεο. ς τόν παρακαλέ­σου­με νά χειραγωγήσει καί μς καί λό­κληρο τόν κόσμο, πού τα­λαι­­πω­ρεται πό τά ψώνια τς μαρ­τίας, στόν δρόμο τς μετα­νοί­ας, στόν μόνο σφαλ δρόμο πού μπορε νά μς νοίξει τή θύρα το λέους το Θεο καί νά μς δη­γήσει στή σωτηρία.

κούεται καί σήμερα, δελφοί μου, φωνή το τιμίου Προδρόμου, φθάνει νά χουμε τά τα τς ψυχς μας νεωγμένα γιά νά τήν κούσουμε καί νά συμμορφώσουμε τή ζωή μας σύμφωνα μέ τό θέλημα το Θεο. Τότε πράγματι θά τιμήσουμε τόν τίμιο Πρόδρομο γιά τόν ποο ρθαμε λοι δ στήν ερά ατή Μονή λλά καί τήν ερά Σκήτη πό τήν ποία, πως επα, πέρασαν χιλιάδες πατέρες, καί εναι Μονή ποία τιμ τήν παρχία μας μέ τόσους γίους, μέ πρτο τόν προστάτη της, τόν τίμιο Πρόδρομο, λλά καί λους κείνους τούς μεγάλους σκητές, πό τόν γιο Γρηγόριο τόν Παλαμ, τόν γιο ντώνιο τς Βεροίας, τόν γιο Θεοφάνη τς Ναούσης καί τόσους λλους γίους, ο ποοι γκαταβίωσαν δ, πέρασαν πό δ, σκήτευσαν δ· καί λοι ατοί μς φωνάζουν νά κούσουμε τή φωνή το Προδρόμου. μήν.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

TimiouProdromouVeroiaSkhth2018-2.jpg