Ολοκληρώθηκαν οι λατρευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις για τον Πολιούχο της Νάουσας Όσιο Θεοφάνη τον θαυματουργό. (ΦΩΤΟ)

AgiouTheofanous2018.jpg

AgiouTheofanous2018.jpg

Το διήμερο 18-19 Αυγούστου η ηρωική πόλη της Νάουσας πανηγύρισε τον πολιούχο της Άγιο Θεοφάνη τον θαυματουργό.

Την Κυριακή 19 Αυγούστου το πρωί στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ναούσης τελέστηκε Αρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντους του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος, ο οποίος κήρυξε και τον θείο λόγο.

Το βράδυ της ίδιας ημέρας στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Ναούσης διοργανώθηκαν από τον δήμο της  Ηρωικής Πόλεως και υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας πολιτιστικές εκδηλώσεις προς τιμήν του Πολιούχου Οσίου Θεοφάνους.

Η εκδήλωση περιελάμβανε μουσική συναυλία με την Ορχήστρα «Ροδόπη», που αποτελείται από καταξιωμένους μουσικούς που παρουσίασαν παραδοσιακό και μικρασιάτικο ρεπερτόριο. Το μουσικό σχήμα συνόδευσαν ο Λαογραφικός Σύλλογος Βλάχων Νάουσας, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χαρίεσσας «Άγιος Δημήτριος» και η Εύξεινος Λέσχη Χαρίεσσας.

Στην αρχή χαιρετισμό απηύθυναν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων και ο Δήμαρχος της Ναούσης κ. Νικόλαος Κουτσουγιάννης.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου στην Θεία Λειτουργία :

«Ε θέλεις τέλειος εναι, παγε πώ­λησόν σου τά πάρχοντα καί δός πτωχος, καί ξεις θησαυρόν ν ορανος, καί δερο κολούθει μοι».

Στήν πρόσκληση το Χριστο νεανίας το σημερινο εαγγελι­κο ναγνώσματος, πού πιθυμε τήν αώνιο ζωή καί πλησιάζει τόν ησο γιά νά τόν ρωτήσει τί πρέ­πει νά κάνει γιά νά τήν κερδίσει, δυσκολεύεται νά νταποκριθε καί τελικά ποτυγχάνει το σκοπο του.

Σέ ντίθεση μως μέ ατόν τόν νέο, λαμπροπρεπς ορταζόμε­νος σήμερα πολιοχος τς Ναού­σης, σιος Θεοφάνης νέος, νταποκρίθηκε θετικά καί μέ προ­θυμία στήν πρόσκληση το Κυ­ρίου. Καί δέν νταποκρίθηκε μία μόνο φορά λλά δύο φορές, μέ πό­λυτη πακοή καί πιστότητα στό θέλημα το Θεο.

πρώτη φορά ταν ταν νέος στήν λικία, ποφάσισε νά γκα­τα­λείψει τόν κόσμο καί λα τά γαθά του καί νά φιερωθε στόν Θεό. φησε πίσω του μέ χαρά τά πάντα καί πγε στό Περιβόλι τς Παναγίας, τό γιώνυμο ρος καί γινε μοναχός στή Μονή το Δο­χει­αρίου. ποτακτικός ριστος, γω­νίσθηκε μέ ζλο καί ταπεί­νω­ση καί νλθε τήν κλίμακα τν ρετν. σο καί ν προσπάθησε νά καλύψει μέ τήν ταπείνωση τήν πνευματική του πρόοδο καί τά ψη τς ρετς καί τς γιότητος στά ποα εχε φθάσει μέ τήν σκηση, τήν γκράτεια, τή νηστεία καί τήν προσευχή, Θεός τά πο­κάλυψε στούς συμμοναστές του, ο ποοι καί τόν ξέλεξαν γούμενό τους.

ν ζωή του ορταζομένου σίου σταματοσε δ, θά μπο­ρού­­σαμε νά πομε τι εχε δη πι­τύχει τόν σκοπό του. Εχε πι­τύχει τήν τελειότητα καί εχε κ­πληρώσει τίς προϋποθέσεις πού καθόρισε Χριστός μιλώντας στόν νέο τς σημερινς εαγγελικς πε­ρι­κοπς γιά νά κερδίσει τήν αώ­νιο ζωή.

μως σιος Θεοφάνης πρό­κειτο νά νταποκριθε μέ τόν διο ζλο καί τήν δια αταπάρνηση μία κόμη φορά στήν πρόσκληση το Χριστο. Καί πρόσκληση το Χριστο λθε ατή τή φορά μέ τήν περιπέτεια στήν ποία νεπλάκη υός τς δελφς του, τόν ποο εχαν ρπάξει ο Τορκοι καί ε­χαν μεταφέρει στήν Κωνσταντι­νού­πολη μέ σκοπό νά τόν ξι­σλα­μίσουν.

Μπροστά στόν μεγάλο ατό κίν­δυνο καί πειρασμό σιος Θεο­φάνης ποφασίζει νά νταπο­κρι­θε καί πάλι στήν πρόσκληση το Χρι­στο.

«Ε θέλεις τέλειος εναι, παγε πώ­λησόν σου τά πάρχοντα καί δός πτωχος, καί ξεις θησαυρόν ν ορανος, καί δερο κολούθει μοι».

σιος Θεοφάνης πιστεύει τι Χριστός τόν καλε ατή τή φορά στόν ρόλο το καλο ποιμένος, πού φήνει τά νενήντα ννέα πρόβατα γιά νά σώσει τό να πού κινδυνεύει. Ατή τή φορά δέν χει λικά γαθά γιά νά γκαταλείψει προκειμένου νά κολουθήσει τόν Χριστό, λλά θυσιάζει ,τι χει, τήν συχία καί τό πρόγραμμα τς μοναστικς του ζως, τήν πνευ­ματική προστασία τν μοναχν του καί τήν προσωπική του σφά­λεια, χωρίς νά διστάσει καθόλου προκειμένου νά σώσει τόν νηψιό του πό τούς Τούρκους.

Καί ταν μέ τή βοήθεια το Θεο κατορθώνει νά τόν λευθερώσει καί πιστρέφει στή Μονή Δοχεια­ρίου, τότε ναγκάζεται νά κάνει μία κόμη θυσία χάρη τς ερήνης τν μοναχν, μία μάδα τν ποί­ων νησυχοσε γιά τά ντί­ποινα τν Τούρκων. τσι γκα­τα­λείπει ριστικά τό γιο ρος, κα­θώς τό σχέδιο το Θεο ταν δια­φορετικό γιατόν. ταν νά ρθει στήν περιοχή μας, ρχικά στή Σκή­τη τς Βεροίας καί στή συνέχεια στή Νάουσα, καί νά τήν γιάσει μέ τή ζωή του, μέ τήν ελογία του, μέ τή χάρη του, μέ τά σεπτά λεί­ψανά του καί κυρίως μέ τήν τιμία καί μυ­ροβλύζουσα κάρα του, τήν ποία ς θησαυρό ερό καί πο­λύ­τιμο κατέχει πόλη τς Ναούσης καί ερός ατός ναός τς Πα­ναγίας.

τσι νεδείχθη τέλειος σιος Θεο­­φάνης, καθώς δέν δίστασε νά θυ­σιά­σει τά πάντα γιά τήν γάπη το Χριστο καί γιά νά τόν κο­λου­­θή­σει μέ αταπάρνηση σέ ­λους τούς δρόμους τούς ποίους κενος το πέδειξε, στε νά κερ­δίσει τήν αώ­νια ζωή καί νά ε­φραίνεται στόν ορανό μετά πά­ντων τν γίων, πρεσβεύοντας γιά λους σους τόν τιμον καί διαιτέρως γιά τήν πόλη τς Ναούσης καί τόν εσεβ λαό της.

σημερινή ορτή καί μνήμη το πολιούχου μας σίου Θεοφάνους μς πενθυμίζει, δελφοί μου, τήν νάγκη νά κατανοή­σουμε τι ο προϋποθέσεις τς αω­νίου ζως πού θεσε Χριστός στόν νέο το σημερινο Εαγ­γελίου σχύουν καί γιά μς.

Καί άν γιά κενον ταν τά χρή­ματα, τά ποα δέν θελε νά πο­χωρισθε, τό μπόδιο νά κολου­θήσει τόν Χριστό καί ατία νά χά­σει τήν αώνια ζωή, γιά τόν κα­θένα πό μς μπορε νά εναι κάτι διαφορετικό, μπορε νά εναι τιδήποτε δέν μς φήνει νά κο­λουθήσουμε τόν Χριστό χι στόν δρόμο πού μες νομίζουμε, λλά στόν δρόμο πού κενος μς κα­λε.

Καί τό μπόδιο στό νά κατα­κτή­σουμε τήν τελειότητα καί τήν αώνιο ζωή, πως βλέπουμε καί στή ζωή το σίου Θεοφάνους, μπορε νά εναι λικά λλά καί πνευματικά πράγματα. Γι ατό, μες θά πρέπει νά εμεθα πάντοτε τοιμοι καί πάντοτε πρόθυμοι νά γκαταλείψουμε ,τι μς ζητ Χριστός προκειμένου νά τόν κο­λουθή­σου­με μέ μπιστοσύνη που μς καλε νά τόν κολουθήσουμε. Γιατί μόνο τσι, δελφοί μου, θά μπορέσουμε νά κερδίσουμε τήν αώνια ζωή, τήν ποία πόσχεται Χριστός σέ σους τόν κολου­θον, χωρίς νά πολογίζουν τίποτε παρά μόνο τή δική του γάπη καί τήν πιθυμία νά εναι μαζί του.

Ατήν εχομαι ταπεινά νά ξιωθομε ­λοι μας καί πρτος γώ νά κερδίσουμε, διά πρε­σβειν το πο­λι­ούχου μας σίου Θεοφάνους το νέου, το θαυματουργο καί προστάτου ατς τς πόλεως. μήν.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

AgiouTheofanous2018-2.jpg