«Ο Χιονάνθρωπος και εγώ». Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του Ωδείου της Ιεράς Μητροπόλεως στην Νάουσα. (φωτο)

XristougennaOdeioNaousa.2017-2.jpg

XristougennaOdeioNaousa.2017-2.jpg

Την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου το απόγευμα στο Μητροπολιτικό Κέντρο Πολιτισμού “ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ” στη Νάουσα, το Ωδείο της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας, στα πλαίσια του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας του Παιδιού, διοργάνωσε Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση για παιδιά όλων των ηλικιών.

Η εκδήλωση ήταν βασισμένη στο παραμύθι με τίτλο “Ο Χιονάνθρωπος” του Ρ. Μπρίγκς σε ελεύθερη απόδοση της κ. Δήµητρας Μητρέντση. Στην εκδήλωση συμμετείχαν καθηγητές και σπουδαστές του Ωδείου της Ιεράς Μητροπόλεως και του Εργαστηρίου Τεχνών «Μουσικό Κουτί».

Την εκδήλωση προλόγισε ο Διευθυντής του Ωδείου της Ιεράς Μητροπόλεως κ. Γεώργιος Ορδουλίδης, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

XristougennaOdeioNaousa.2017.jpg

Ο χαιρετισμός του Σεβασμιωτάτου :

Πλησιάζουμε στή μεγάλη ἑορτή τῶν Χριστουγέννων, μία γιορτή πού παραδοσιακά θεωρεῖται ἡ ἀγα­πημένη ἑορτή τῶν παιδιῶν. Καί εἶναι φυσικό, ἀφοῦ γιορτά­ζου­με τή γέννηση τοῦ Χριστοῦ, γιορ­τάζουμε τό «παιδίον νέον», πού ἦρθε στή γῆ γιά νά μᾶς συστήσει τά παι­διά ὡς πρότυπο ἁπλότητος καί ἀκα­κίας, καί νά τά πάρει κο­ντά του μέ ἀγάπη, γιά νά ἀναδεί­ξει τήν ἀξία καί τά δικαιώματά τους μέσα στήν ἀνθρώπινη κοιν­ω­νία.

Γι᾽ αὐτό καί ἐμεῖς ἀρχίζουμε τίς χρι­στουγεννιάτικες ἐκδηλώσεις στήν Ἱερά Μητρόπολή μας μέ μία ἐκ­δήλωση γιά τά παιδιά, μέ τή σημε­ρι­νή ἐκδήλωση τοῦ Ὠδείου τῆς Ἱε­ρᾶς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναού­σης καί Καμπανίας πού πραγ­ματο­ποι­εῖται μέ τήν εὐκαιρία τῆς Πα­γκό­σμιας Ἡμέρας τοῦ Παιδιοῦ, στόν ὑπέροχο αὐτό χῶρο τοῦ Μη­τρο­πολιτικοῦ Πολιτιστικοῦ Κέ­ντρου «Παντάνασσα».

Καλωσορίζουμε, λοιπόν, μέ πολ­λή ἀγάπη ὅλα τά παιδιά πού ἦρ­θαν ἀπόψε γιά νά ἀκούσουν αὐτό τό μουσικό παραμύθι, «τόν Χιο­νάν­θρωπο», ἀλλά καί ὅλους ὅσους αἰσθάνονται παιδιά καί ἀνταπο­κρί­θηκαν μαζί μέ τά παιδιά στήν πρόσκληση τοῦ Ὠδείου μας.

Ὅπως ὅλα τά παραμύθια, ἔτσι καί «ὁ Χιονάνθρωπος», πού πα­ρου­­σιάζεται ἀπόψε, σέ ἐλεύ­θερη ἀπόδοση τῆς κυρίας Δήμη­τρας Μητρέντση, καί μέ τή συμμετοχή καθηγητῶν καί μαθητῶν τοῦ Ὠ­δείου μας καί τοῦ Ἐργαστηρίου Τεχνῶν Μουσικό Κουτί, ἔχει ἕνα μήνυμα γιά ὅλους μας. Ἰδιαίτερα αὐτό τό παραμύθι, «Ὁ Χιονάν­θρω­πος», στό ὁποῖο ἡ ἀφή­γηση συνο­δεύεται ἀπό μουσική, πού ἀγγίζει τίς ψυ­χές μας εὐκολότερα καί βα­θύ­τερα ἀπό ὅ,τι ὁ λόγος, ἔχει τό δι­κό του μήνυμα.

Ἄς τό ἀπολαύσουμε, λοιπόν, ἀφή­νοντάς το νά μιλήσει στίς ψυ­χές μας γιά τά παιδιά καί τήν ἀγά­πη. Καί ἄς χαρίσουμε τό πιό θερμό μας χειροκρότημα σέ ὅλους τούς συντελεστές τῆς ἀποψινῆς ἐκδη­λώ­σεως, στούς καθηγητές καί τούς μαθητές τοῦ Ὠδείου μας καί τοῦ Ἐργαστηρίου Τεχνῶν Μουσι­κό κουτί, καί ἰδιαιτέρως στήν κυρία Δήμητρα Μητρέντση καί στά παιδιά πού συμμετέχουν, γιά τήν ὡραία καί ἀξιέ­παινη προσπάθειά τους καί τήν ὄμορ­φη ἐκδήλωση πού μᾶς ἑτοί­μασαν.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

XristougennaOdeioNaousa.2017-4.jpg