Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναϊρόμπι και Έξαρχος Κένυας κ. Μακάριος στο Μέγα Απόδειπνο στον Ι. Ν. Αγίου Λουκά του Ιατρού στην Παναγία Δοβρά. (ΦΩΤΟ)

KenyasDovra2019

KenyasDovra2019

Την Τρίτη 12 Μαρτίου το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Λουκά του ιατρού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας, τελέστηκε το Μέγα Απόδειπνο, στο οποίο χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναϊρόμπι και Έξαρχος Κένυας κ. Μακάριος, ενώ παρέστη συμπροσευχόμενος ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων.

 

Στο τέλος του Μεγάλου Αποδείπνου ο Σεβ. Μητροπολίτης Ναϊρόμπι κ. Μακάριος μίλησε για την Ιεραποστολή αλλά και για την πνευματική προετοιμασία της Αγίας και Μεγάλη Τεσσαρακοστής.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

Η προσφώνηση του Σεβ. Μητροπολίτου Βεροίας :

Ἀπόψε εἴχαμε τή μεγάλη χαρά καί τιμή νά χοροστατήσει στό Με­γάλο Ἀπόδειπνο καί στόν Μεγάλο Κανόνα, ἐδῶ στόν ναό τοῦ ἁγίου Λουκᾶ ὁ Σεβα­σμι­ώτατος Μητρο­πο­λίτης Ναϊρό­μπι, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Κέ­νυας, κ. Μακά­ριος, ἕνας ἐπιφανής ἱεράρχης τοῦ Πα­τρι­αρχείου Ἀλε­ξαν­δρείας καί ἐμ­βρι­θής θεολόγος.

Tόν Σεβασμιώτατο τόν γνώρισα γιά πρώτη φορά στό Λονδίνο τό 1969, διάκονος τότε ἐγώ, καί στή συνέχεια τόν συνάντησα στήν Ὀξ­φόρδη, ὅπου ἐκεῖνος ἦταν με­τα­πτυ­χιακός φοι­τητής καί ἐγώ νέ­ος πρεσβύτερος καί καινούργιος φοι­τητής. Ἀπό τότε συν­δε­θή­­καμε στε­νότατα μέ δεσμούς πνευματικῆς φι­λίας ἡ ὁποία διαρ­κεῖ περισσό­τε­ρα ἀπό σαράντα χρόνια.

Ὁ Ἅγιος Ναϊρόμπι, πού εἶναι γνω­στός σέ κάποιους ἀπό σᾶς ἀπό προηγούμενες ἐπισκέψεις του στήν Ἱερά Μητρόπολή μας στό πλαίσιο τῶν Παυλείων, μετά τήν ὁλοκλήρωση τῶν λαμπρῶν σπου­δῶν, ἔθεσε τίς γνώσεις καί τίς ἱκα­νότητές του στή διακονία τῆς Ἐκ­κλησίας. Ἀκολουθώντας τήν ἐπι­θυ­μία τοῦ ἀοιδίμου ἀρχιεπι­σκό­που Κύπρου Μακαρίου Γ´, πῆγε τό 1977 στήν Κένυα καί ἀφοσιώ­θη­κε στήν προετοιμασία γιά τήν ἵδρυση μιᾶς Ἱερατικῆς Σχολῆς, τῆς ὁποίας διο­ρίσθηκε διευθυντής της. 

Τό 1992 εἰσῆλθε στόν ἱερό κλῆ­ρο καί χειροτονήθηκε διάκο­νος, πρε­σβύτερος καί ἐπίσκοπος μέ τόν τί­τλο Ριρούτας. Τό 1998 ἐξε­λέγη Μη­­τροπολίτης Ζιμπά­μπουε καί τό 2001 ἐπέτρεψε καί πάλι στήν Κέ­νυα, ἀπό ὅπου εἶχε ξεκι­νή­σει τήν ἱεραποστολική του δια­κο­νία, ὡς Μητροπολίτης της.

Ὁ Σεβασμιώτατος προσέφερε καί προσφέρει πολλά καί στήν Ἱερα­πο­στολή καί στό Πατριαρχεῖο Ἀλε­ξανδρείας καί στά θεολογικά γράμ­ματα καί εἴμαστε πολύ χα­ρού­­μενοι κάθε φορά πού τόν ἔχου­με κοντά μας καί κάνει καί ἐμᾶς κοινωνούς τῶν γνώσεών του καί τῶν πλουσίων ἐμπειριῶν του ἀπό τή διακονία του στήν Ἀφρική, ἀνα­φερόμενος στίς δυσκολίες ἀλ­λά καί τά θαύματα πού ζεῖ στήν Ἀφρική, ὅπου ἐργάζεται σέ ἐντε­λῶς διαφορετικές συνθῆκες ἀπό ὅ,τι ἐμεῖς ἐδῶ, καί μᾶς συγκινεῖ πάντοτε ἰδιαίτερα.

Γι᾽ αὐτό καί ἡ χαρά μας εἶναι με­γάλη πού σήμερα τόν ἔχουμε ἀνά­μεσά μας, ἐδῶ στόν ἱερό ναό τοῦ ἁγίου μας, τοῦ ἁγίου Λουκᾶ τοῦ ἰατροῦ καί θαυματουργοῦ, ὁ ὁποῖ­ος κά­θε Τρίτη γεμίζει ἀπό τούς πιστούς πού τόν εὐλαβοῦνται καί ἔρχονται γιά νά ψάλλουμε τήν Πα­­­ράκλησή του, καί πού ἀπόψε θά ἔχουμε τήν εὐ­και­ρία νά ἀκού­σου­με τόν δικό του πνευματικό καί ἐπιστηρικτικό λόγο γιά τόν ἀγώνα πού ὅλοι διεξάγουμε κατά τήν περίοδο αὐτή τῆς Ἁγίας καί Με­γά­λης Τεσσα­ρα­κοστῆς, στήν ὁποία εἰσήλθαμε ἀπό χθές.

Σᾶς καλωσορίζουμε, Σεβασμιώ­τα­­τε καί ἀγαπητέ ἐν Χριστῷ ἀδελφέ, μέ πολλή ἀγάπη, σᾶς εὐχαρι­στοῦμε γιά τήν τιμή τῆς ἐπισκέ­ψε­ως καί τῆς παρουσίας σας καί πε­ρι­μένουμε νά ἀκούσουμε ὅσα ἡ ἀγα­πῶσα καρδία σας ἔχει νά μᾶς πεῖ.

Ἐγώ, βέβαια, εἶμαι θαυμαστής σας, θαυμαστής τοῦ ἔργου τό ὁποῖο ἐπιτελεῖτε στήν Ἱεραποστολή. Ἕνα ἔργο πού τό βλέπουμε καί τό ἐγκωμιάζουμε, ἀλλά ἔχει πολύ μεγάλες δυσκολίες. Καί τό βλέπω μέ ἔκσταση, ἀλλά ἐγώ φαίνεται εἶμαι ἀδύναμος καί δέν εἶμαι ἱκανός δυστυχῶς νά τό προσφέρω.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ