Μήνυμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Παντελεήμονος για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Mhtr.Verias 2

Mhtr.Verias 2

Ἀγαπητά μου παιδιά, 

 

Πρώτη ἡμέρα τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους καί ὅλοι μαζί παρακαλέσαμε τόν Θεό καί τήν Παναγία Μητέρα μας νά χαρίσουν τόσο στούς μαθητές καί τίς μαθήτριες τῶν σχολείων μας ὅσο καί στούς ἐκπαιδευτικούς μας μία καρποφόρα καί εὐλογημένη σχολική χρονιά.

Ἡ ἐπιστροφή στίς σχολικές αἴθουσες εἶμαι βέβαιος ὅτι σᾶς γεμίζει ὅλους μέ χαρά καί αἰσιοδοξία. Οἱ προσδοκίες σας εἶναι πολλές καί οἱ ἐλπίδες σας ἀκόμη περισσότερες. Καί αὐτές θά σᾶς βοηθήσουν στήν προσπάθεια πού θά κάνετε ὅλο τόν χρόνο γιά νά προχωρήσετε στή γνώση, γιά νά ἐπιτύχετε τούς στόχους σας, γιά νά ζήσετε καί νά ἀπολαύσετε τίς ἐμπειρίες τῆς σχολικῆς ζωῆς καί τῆς συντροφικότητας πού σᾶς προσφέρει.

Ἀξιοποιεῖστε τες ὅμως καί γιά νά δημιουργήσετε μέ τή βοήθεια καί τῶν δασκάλων καί τῶν καθηγητῶν σας ἕνα ἀσφαλές περιβάλλον γιά ὅλους σας, μέ σεβασμό στόν κάθε συμμαθητή καί συμμαθήτριά σας, μέ σεβασμό στή διαφορετικότητα, μακριά ἀπό ὅλα ἐκεῖνα πού μπορεῖ νά θέσουν ἐσᾶς ἤ κάποιους συμμαθητές καί συμμαθήτριές σας σέ ὁποιοδήποτε κίνδυνο. Τό σχολεῖο εἶναι ἕνας χῶρος παιδείας καί μορφώσεως ὄχι μόνο τοῦ νοῦ ἀλλά καί τῆς προσωπικότητός σας, καί ἡ κάθε σχολική χρονιά εἶναι μία ἐπένδυση πού θά σᾶς συνοδεύει στό μέλλον καί στή ζωή σας.

Ἀξιοποιεῖστε τήν κάθε εὐκαιρία πού σᾶς προσφέρει τό σχολεῖο. Ἀξιοποιεῖστε τόν κόπο καί τή διάθεση τῶν διδασκάλων καί τῶν καθηγητῶν σας νά σᾶς μεταδώσουν τή γνώση ἀλλά καί τίς ἀρχές καί τίς ἀξίες πού θά διαμορφώσουν τήν προσωπικότητά σας. Μήν ξεχνᾶτε ὅτι πολλά παιδιά στήν ἡλικία σας δέν ἔχουν τή δυνατότητα νά φοιτοῦν στό σχολεῖο, ἄν καί πολύ θά ἤθελαν νά τήν ἔχουν, καί αἰσθανθεῖτε εὐγνωμοσύνη γι᾽ αὐτό πού σᾶς προσφέρει τό σχολεῖο καί ἡ οἰκογένειά σας.

Τό ἔτος πού διανύουμε, τό 2022, εἶναι ἔτος μνήμης γιά τά 100 χρόνια ἀπό τή Μικρασιατική Καταστροφή, ἑνός γεγονότος πού ἀποτελεῖ γιά ὅλους μας, καί γιά σᾶς τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες τῶν σχολείων, εὐκαιρία νά θυμηθοῦμε τήν ἱστορία μας, νά γνωρίσουμε τούς τόπους ὅπου ἔζησαν καί μεγαλούργησαν οἱ πρόγονοί μας, νά διδαχθοῦμε ἀπό τά ἱστορικά γεγονότα, ἀπό τόν πόνο τῆς προσφυγιᾶς ἀλλά καί ἀπό τόν ὑπέροχο πολιτισμό πού μετέφεραν στήν Ἑλλάδα.

Στή νέα σχολική χρονιά πού ἀρχίζει σήμερα εὔχομαι πατρικά καί μέ πολλή ἀγάπη νά σᾶς συνοδεύει ἡ χάρη καί ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ σέ ὅλες τίς δραστηριότητές σας. Καί θά σᾶς συνοδεύει, ἐάν προσεύχεσθε καί τήν ζητᾶτε καί σεῖς καθημερινά ἀπό τόν Θεό.

Οἱ εὐχές καί οἱ προσευχές τοῦ Ἐπισκόπου σας, ὁ ὁποῖος εὑρίσκεται πάντοτε κοντά σας καί σᾶς παρακολουθεῖ μέ πολλή ἀγάπη καί στοργή, θά σᾶς συνοδεύουν καί φέτος.

Καλή καί εὐλογημένη ἡ νέα σχολική χρονιά!

 

Μέ πολλή πατρική ἀγάπη καί εὐχές

† Ὁ Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας Παντελεήμων