Ξεκίνησε το επιμορφωτικό σεμινάριο του Ι.Π.Ε. της Ιεράς Αρχιεπισκοπής στην Ιερά Μητρόπολη Βεροίας. (ΦΩΤΟ)

AgiasmosIPEVeria2022

AgiasmosIPEVeria2022

Με ιδιαίτερη επιτυχία ξεκίνησε την Πέμπτη 24 Μαρτίου το πρωί στον Ιερό Ναό του Οσίου Αντωνίου Πολιούχου Βεροίας, σύμφωνα με όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα για την προστασία από τον Covid-19, το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Οργάνωση και διοίκηση ενορίας – προσφορά προς τον άνθρωπο» που υλοποιείται από το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως (Ι.Π.Ε.) της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης «Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης του Ανθρώπινου Δυναμικού της Εκκλησίας – Ανάπτυξη Ανοιχτών Διαδικτυακών Μαθημάτων» (κωδικός ΟΠΣ 5073422) του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

 

Κατά την εναρκτήρια συνάντηση τον αγιασμό τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, ο οποίος δεν παρέλειψε να εκφράσει τις θερμές ευχαριστίες του πρωτίστως προς τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο Β’, πρόεδρο του Δ.Σ. του Ι.Π.Ε. και εν συνεχεία προς τον αναπληρωτή διευθυντή του Ι.Π.Ε Πανοσ. Αρχιμανδρίτη Θεολόγο Αλεξανδράκη, αλλά και προς τον συντονιστή του προγράμματος Αρχιμανδρίτη Παύλο Σταματά.

 

Στη συνέχεια, τον λόγο έλαβε ο Πανοσ. Αρχιμανδρίτης Θεολόγος Αλεξανδράκης, αναπληρωτής διευθυντής του Ι.Π.Ε., ο οποίος, αφού μετέφερε τις ευχές του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου, ευχαρίστησε τον Σεβασμιώτατο για τη συνεργασία με το Ι.Π.Ε. και τη δυνατότητα που προσφέρει στους κληρικούς, μέσω της διά βίου μάθησης και εκπαίδευσης, να επιμορφωθούν και να ενισχυθούν στην αντιμετώπιση των πρακτικών θεμάτων της ενοριακής ζωής. 

 

Ο π. Θεολόγος ευχαρίστησε επίσης τον συντονιστή του προγράμματος Αρχιμ. π. Παύλο Σταματά, Αρχιερατικό Επίτροπο Αντιγονιδών, για την άριστη συνεργασία και τη βοήθειά του στην οργάνωση του προγράμματος, με τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου. 

 

Στη συνέχεια ο αναπληρωτής διευθυντής του Ι.Π.Ε. μίλησε για το αντικείμενο του προγράμματος «Οργάνωση και διοίκηση ενορίας – προσφορά προς τον άνθρωπο» και ειδικότερα αναφέρθηκε στο περιεχόμενο και τους στόχους του. Παρουσίασε με συνοπτική περιγραφή τις επιμέρους θεματικές ενότητες και τόνισε την μεγάλη σημασία και σπουδαιότητα τους στο πλαίσιο της δράσης του Κληρικού.

 

Το πρόγραμμα παρακολουθεί μεγάλη μερίδα των κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως, ενώ οι επόμενες συναντήσεις πρόκειται να πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως.  

 

Μετά την ολοκλήρωση των επιμορφωτικών συναντήσεων, ο  Πανοσ. Αρχιμανδρίτης Θεολόγος Αλεξανδράκης, αναπληρωτής διευθυντής του Ι.Π.Ε., θα πραγματοποιήσει τον απολογισμό του προγράμματος και την προβλεπόμενη διαδικασία αξιολόγησης.

 

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων στον χαιρετισμό του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ἀπό Θεοῦ ἄρχεσθαι» μᾶς συστή­νει ὁ μέγας πα­τήρ καί Θεολόγος τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας, ὁ ἅγιος Γρηγόριος, ἀρχιεπίσκοπος Κων­στα­ντι­νου­πόλεως, γιά κάθε ἔργο πού ἀρχίζουμε.

Ἔτσι καί ἐμεῖς τελέσαμε τόν Ἁγιασμό γιά τήν ἔναρξη τῶν Ἐπι­μορφωτικῶν Προγραμμάτων Κλη­ρι­κῶν πού πραγματοποιεῖται σέ συνεργασία τοῦ Ἱδρύματος Ποι­μαντικῆς Ἐπιμορφώσεως τῆς Ἱε­ρᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν μέ τήν Ἱερά Μητρόπολή μας καί μέ σκοπό νά κατατοπίσει τόσο τούς παλαιό­τε­ρους ὅσο καί τούς νεώτερους κληρικούς μέ διοικητικά θέματα πού ἀφοροῦν τήν ἐνοριακή τους διακονία.

Κατ᾽ ἀρχήν θά ἤθελα νά εὐχαρι­στήσω θερμά καί νά ἐκφράσω τήν εὐγνωμοσύνη μου πρός τόν Μα­κα­ριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμο καί τούς ὑπευθύνους τοῦ Ἱδρύ­ματος Ποιμαντικῆς Ἐπιμορφώ­σεως, ἰδιαιτέρως πρός τόν πανοσιολογιώτατο ἀρχιμανδρίτη π. Θεολόγο Ἀλεξανδράκη, πού ἐπιτελεῖ μιά σπουδαία διακονία μέ τά ἐπιμορφωτικά αὐτά προγράμματα πού διοργανώνει καί πραγματοποιεῖ σέ ὅλες τίς Ἱερές Μητροπόλεις, καί στή δική μας Ἱερά Μητρόπολη, γι᾽ αὐτή τήν εὐκαιρία πού δίδουν καί στούς κληρικούς τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως νά παρακολουθήσουν τό πρόγραμμα αὐτό πού εἶναι τόσο χρήσιμο γιά ὅλους καί ἔχει νά προσφέρει πολύ­τιμες γνώσεις καί ὁδηγίες γιά πρα­κτικά θέματα πού μᾶς ἀπασχο­λοῦν καθημερινά στή διοίκηση τῆς κάθε ἐνορίας καί τῆς Ἐκκλησίας. 

Ὅπως ὅλοι γνωρίζετε κάθε ἐνο­ρία εἶναι ἐκτός τῶν ἄλλων καί μία διοικητική ὀντότητα, ἡ ὁποία πρέ­πει νά ἐνεργεῖ καί νά δρᾶ σύμφωνα μέ τούς νόμους καί τούς κανόνες τῆς πολιτείας ἀλλά καί τῆς Ἐκ­κλησίας, πού ἀναφέρονται σέ διοι­κητικά θέματα. 

Ὁ κληρικός ἔχει ὑποχρέωση καί καθῆκον ἀπέναντι τόσο στήν Ἐκ­κλη­σία ὅσο καί στό κράτος νά εἶναι συνεπής τηρητής τῶν νόμων καί τῶν διαδικασιῶν, γιατί ἡ συνέπεια καί ἡ ἀκρίβεια πρέπει νά χαρα­κτη­ρίζει κατ᾽ ἐξοχήν ἐμᾶς τούς κληρι­κούς. 

Ἐπειδή, λοιπόν, ὑπάρχουν διαδι­κασίες καί νόμοι πού πρέπει καί νά τούς γνωρίζουμε καί νά τούς τη­ροῦ­με προκειμένου νά μήν κάνου­με λάθη καί νά μήν ἐκτειθέμεθα καί ἐκθέτουμε καί τήν Ἐκκλησία, θά πρέπει νά δώσουμε ὅλοι προ­σοχή σέ ὅσα θά μᾶς παρουσιάσουν καί θά ἀναπτύξουν οἱ ὁμιλητές μας. Καί θά πρέπει νά δώσουμε προ­σοχή, γιατί, κατά τό παρελθόν, καί πολλοί καλοί κληρικοί, πολύ πνευματικοί κληρικοί ὑπέπεσαν δυστυχῶς σέ σφάλματα στή διαχεί­ριση τῆς ἐνορίας τους, ἐπειδή δέν γνώριζαν τί ἔπρεπε νά κάνουν καί δέν ρώτησαν.

Ἄς δώσουμε, λοιπόν, τή δέουσα προσοχή, γιατί ὅλα ὅσα θά εἰπω­θοῦν εἶναι ἀπαραίτητα γιά τή σω­στή διακονία μας. Τό πρόγραμμα αὐτό δίνει σέ ὅλους  τήν εὐκαιρία νά λύσετε τίς ἀπορίες σας καί νά ἐπωφεληθεῖτε καί ἀπό τίς ἐμπει­ρίες καί τίς ἀπορίες τῶν συνεφη­μερίων σας, ὥστε νά ἀνταποκρι­νόμεθα ὅλοι κατά τόν καλύτερο τρόπο τόσο στό πνευματικό ὅσο καί στό διοικητικό ἔργο πού μᾶς ἔχει ἀναθέσει ἡ Ἐκκλησία.

Εὐχαριστώντας γιά μία ἀκόμη φορά τό Ἵδρυμα Ποιμαντικῆς Ἐπι­μορφώσεως τῆς Ἱερᾶς Ἀρχι­ε­πι­σκοπῆς Ἀθηνῶν εὔχομαι νά εἶναι ἀποδοτικό καί ὠφέλιμο γιά ὅσους τό παρακολουθοῦν.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

AgiasmosIPEVeria2022 1