Ξεκίνησαν οι καθιερωμένες ομιλίες των Αγιορειτών πατέρων. (ΦΩΤΟ)

Esper.OrthodoxiasNaousa2020 2

Esper.OrthodoxiasNaousa2020 2

Το Σάββατο 7 Μαρτίου, παραμονή της Κυριακής της Ορθοδοξίας, το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον Εσπερινό στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού Ναούσης.

 

Στο τέλος του εσπερινού ο Οσιολογιώτατος Ιερομόναχος π. Αντίπας Αγιορείτης ανέπτυξε το θέμα: «Περί φόβου Θεού» και με την ομιλία του άνοιξε τον κύκλο των καθιερωμένων εσπερινών ομιλιών των Αγιορειτών πατέρων, οι οποίες πραγματοποιούνται επί σειρά πολλών ετών κατά την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ 

 

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ

Μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ  διήλθαμε ἤδη τήν πρώτη ἑβδομάδα τῆς Ἁγί­ας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καί προετοιμαζόμεθα νά ἑορτά­σου­­με αὔριο, ὅπως ὅρισαν οἱ ἅγιοι καί θεοφόροι Πατέρες, τόν μεγάλο θρίαμβο τῆς Ὀρθοδοξίας, τόν θρί­αμβο τῆς ἀληθοῦς πίστεως καί εὐ­σεβείας, τόν θρίαμβο τῶν ἱερῶν εἰκόνων.

Καί ἀπόψε, Σάββατο τῆς Α´ ἑβδο­μάδος τῶν Νηστειῶν, ἔχουμε τή χαρά καί τήν εὐλογία νά ὑποδεχό­μεθα στήν Ἱερά Μητρόπολή μας καί στήν ἡρωική πόλη τῆς Ναού­σης, τόν σεβαστό καί ἀγαπητό μας ἀρχιμανδρίτη π. Ἀντίπα Ἁγιορείτη, ὁ ὁποῖος θά ἀνοίξει μέ τήν ἀποψινή του ὁμιλία τόν κύκλο τῶν καθιε­ρω­μένων ἀπό πολλῶν ἐτῶν ὁμι­λιῶν τῶν Ἁγιορειτῶν πα­τέρων στήν Ἱερά Μητρόπολή μας κατά τήν περίοδο τῆς Με­γά­λης Τεσσα­ρα­κοστῆς.

Ὁ π. Ἀντίπας εἶναι γνωστός σέ ὅ­λους σας ἀπό τίς προηγούμενες ἐπι­σκέψεις του, καί ἐδῶ στή Νά­ου­σα ἀλλά καί στή Βέροια, καί τίς ὡραῖες καί ψυχωφελεῖς ὁμιλίες του, μέ τίς ὁποῖες μᾶς μεταφέρει τήν πνευματική αὔρα τοῦ Ἁγίου Ὄρους, τά βιώματα καί τίς ἐμπει­ρίες τῶν Ἁγίων Πατέρων, ὥστε νά βοηθηθοῦμε καί ἐμεῖς στόν πνευ­μα­τικό μας ἀγώνα καί στήν προ­σπάθειά μας νά προετοιμασθοῦμε γιά τή μεγάλη ἑορτή τῆς λαμπρο­φόρου Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας.

Ἀπόψε θά ἔχουμε τή χαρά νά τόν ἀκούσουμε νά μᾶς ἀναπτύσσει ἕνα πολύ σημαντικό θέμα, πού ὅμως δέν εἶναι σαφές καί ξεκάθαρο σέ ὅλους μας τί σημαίνει, καί γι᾽ αὐτό παρανοεῖται ἀπό ὁρι­σμέ­νους. Τό θέμα του εἶναι «Περί φό­βου Θε­οῦ». 

Τί εἶναι ὁ φό­βος τοῦ Θεοῦ; Εἶναι ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο τόν προσεγ­γίζουμε. Εἶναι ὁ τρόπος τῆς σχέ­σεώς μας μέ τόν Θεό. 

Πῶς ὅμως ὁρίζουν τόν φόβο τοῦ Θεοῦ ἡ Ἁγία Γραφή καί οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας καί πῶς θέλει ὁ Θεός νά εἶναι ἡ σχέση μας μαζί του;

Ἄς ἀκούσουμε τόν π. Ἀντίπα, ἀφοῦ τόν καλωσορίσουμε καί τόν εὐχαριστήσουμε πάλιν καί πολλάκις, γιατί γιά ἄλλη μία φορά μέ πολλή καλω­σύ­νη καί ἀγάπη ἀνταποκρίθηκε στήν πρόσ­κλη­σή μας καί ἦρθε κο­ντά μας γιά νά μᾶς δώσει τήν χαρά τῆς προσω­πικῆς ἐπικοι­νω­νί­ας μα­ζί του ἀλλά καί τήν χα­ρά νά τόν ἀκούσουμε ἀπόψε ἀλλά καί αὔ­ριο καί νά ὠφε­ληθοῦμε πνευ­­μα­τικά ἀπό ὅσα θά μᾶς πεῖ.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ 

Esper.OrthodoxiasNaousa2020