Κοπή Βασιλόπιτας του Θεατρικού Εργαστηρίου της Ιεράς Μητροπόλεως μας. (ΦΩΤΟ-BINTEO)

VasilopitaTheatrikouErgasthriouMVerias2019

VasilopitaTheatrikouErgasthriouMVerias2019

Το Σάββατο 19 Ιανουαρίου το μεσημέρι ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων ευλόγησε την Βασιλόπιτα του Θεατρικού Εργαστηρίου της Ιεράς Μητροπόλεως μας, στην έδρα του στο Μητροπολιτικό Κέντρο Πολιτισμού «ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ» στη Νάουσα, παρουσία μεγάλου αριθμού των μελών και συνεργατών του.

 

Στην αρχή πραγματοποιήθηκε προβολή παλαιότερης παραγωγής του Θεατρικού Εργαστηρίου και ακολούθησε γεύμα, ενώ στο τέλος ο Σεβασμιώτατος ευχαρίστησε τα μέλη και τους συνεργάτες του Θεατρικού Εργαστηρίου και ευχήθηκε η νέα χρονιά να είναι παραγωγική με πολλές νέες παραστάσεις.

 

Το «Θεατρικό Εργαστήρι» της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας ιδρύθηκε το 1995 από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας στο πλαίσιο της πνευματικής του μέριμνας για τους νέους και τις νέες της Μητροπόλεώς μας. 

 

Μέχρι σήμερα έχει παρουσιάσει πολλές θεατρικές παραστάσεις, δρώμενα και εκδηλώσεις μέλους και λόγου θρησκευτικού, εθνικού και παιδαγωγικού περιεχομένου όπως : «Απόστολος Παύλος», «Παύλος Μελάς», «Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος», «Γυναίκες της πίστης και του αγώνα», «Το πνεύμα των Χριστουγέννων», «Τρεις Ιεράρχες ήρωες, μάρτυρες, διδάσκαλοι», «Γνωριμία με τον Άγιο Βασίλειο», «Δαβίδ και Σαούλ, Ειρήνη και Πόλεμος», «Ο Ληστής των Χριστουγέννων», «Άγιος Λουκάς, εργάτης στον αμπελώνα του Κυρίου», «Χριστούγεννα στις Κατακόμβες». 

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

Ο χαιρετισμός του Σεβασμιωτάτου :

Μετά τίς πρόσφατες συναντήσεις μας εἴτε στίς πρόβες εἴτε στίς θεα­τρικές παραστάσεις πού ἀνεβάσατε στίς χριστουγεννιάτικες ἐκδηλώ­σεις τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως καί ἐδῶ στή Νάουσα ἀλλά καί στή Βέροια, σήμερα συναντώμεθα σέ μία ἄλλη ἀτμόσφαιρα, μέ μία ἄλλη εὐκαιρία, προκειμένου νά κόψουμε τήν καθιερωμένη «πρω­τοχρονιάτικη» Βασιλόπιτα καί νά εὐχηθοῦμε γιά τόν νέο χρόνο.

Ἐσεῖς, ὡς Θεατρικό Ἐργαστήριο τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, μέ τήν καθοδήγηση τοῦ π. Γερασίμου καί τοῦ π. Ἀρσενίου, καί μέ τή συμπαράσταση ὅλων ὅσων ἐργά­ζο­νται καί συνεργάζονται γιά νά στηθεῖ μία παράσταση, παρου­σιά­ζετε ἐπάνω στή σκηνή μέσα ἀπό τόν θεατρικό λόγο, τήν κίνηση, τή μουσική, τά σκηνικά καί τά κο­στού­μια, τή ζωή κάποιων ἄλλων ἀνθρώπων πού ἔζησαν σέ παλαιό­τερες ἐποχές. 

Καί ὅπως στήν ἀρχαία Ἑλλάδα τό θέατρο δέν ἦταν μόνο ψυχαγωγία μέ τή σημερινή ἔννοια τοῦ ὅρου, ἀλλά ἦταν κυριολεκτικά ἀγωγή ψυχῆς, ἦταν διδασκαλία, μέσα ἀπό τήν ὁποία οἱ ἀρχαῖοι ποιητές, τρα­γικοί ἀλλά καί κωμικοί, δίδασκαν τούς ἀνθρώπους τόσο τούς μύθους τῶν προγόνων τους ὅσο καί τίς με­γάλες ἠθικές ἀξίες, καί τά θέα­τρα ἀποτελοῦσαν ἕνα ἀνοικτό σχο­λεῖο γιά ὅλους τούς ἀνθρώ­πους, ἔτσι καί ἐσεῖς, μέσα ἀπό τά θεατρικά ἔργα πού παρουσιάζετε, μέσα ἀπό τή ζωή καί τήν ἱστορία τῶν ἁγίων καί τῶν ἀνθρώπων πού ἐνσαρκώνετε, προβάλλετε πρό­τυπα πρός μίμηση, διδάσκετε ἀξίες ζωῆς, «ποιεῖτε ἦθος», καί συγχρόνως διδάσκεσθε καί σεῖς οἱ ἴδιοι ἀπό τίς ἀρετές καί τή στάση τῶν ἡρώων πού παρουσιάζετε.

Γι᾽ αὐτό καί μία παράσταση δέν εἶναι ἁπλῶς ἕνας τρόπος γιά νά διανθίσουμε τό πρόγραμμα τῶν ἑορ­ταστικῶν ἐκδηλώσεων τῆς Ἱε­ρᾶς μας Μητροπόλεως. Εἶναι, ἀσφα­λῶς, καί αὐτό, γιατί ὅλοι ἔχουμε τήν ἀνάγκη νά ἀπολαύ­σου­με ἕνα ὡραῖο θέαμα καί νά ταξιδέψουμε μέσα ἀπό αὐτό στό παρελθόν καί στήν ἱστορία.

Εἶναι ὅμως συγχρόνως, καί αὐτό εἶναι πολύ σπουδαῖο γιά μᾶς, ἕνα μέσο γιά νά μεταδώσουμε ἀλή­θειες τῆς πίστεως καί τῆς ἱστορίας μας, νά μεταδώσουμε ἀρχές καί ἀξίες καί ἰδανικά.

Ἔτσι, λοιπόν, μέ τή συμμετοχή σας στό Θεατρικό Ἐργαστήριο τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως γίνεσθε καί σεῖς συνεργοί στό ἔργο τῆς Ἐκ­κλησίας μας στό σύνολό της. Γί­νεσθε ἀκόμη μέ τήν ἐμπειρία πού ἀποκομίζετε καί συνεργοί στό ἔρ­γο τῆς ἐνορίας σας ὁ καθένας καί ἡ κάθε μία ἀπό σᾶς, καθώς μπο­ρεῖτε νά βοηθήσετε οὐσιαστικά τούς ἱερεῖς μας στή διοργάνωση ἐκδηλώσεων στίς ἐνορίες σας, ὥστε νά ὠφεληθοῦν καί νά εὐ­χα­ριστηθοῦν καί ὅσοι δέν ἔχουν τή δυνατότητα νά παρακολουθήσουν καί νά ἀπολαύσουν τίς μεγάλες ἐκ­δηλώσεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπό­λεώς μας. 

Ἴσως, βέβαια, δέν εἴχατε δεῖ ποτέ μέχρι σήμερα τή συμμετοχή σας στό Θεατρικό Ἐργαστήριο ὑπό αὐτή τήν προοπτική. Ἀλλά, κα­θώς φέτος ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας ἔχει ἀφιερώσει τό νέο ἔτος στούς συν­ερ­γάτες τοῦ ἀποστόλου Παύλου, τούς χριστιανούς ἐκείνους πού τόν συνόδευσαν στίς περιοδεῖες του καί διευκόλυναν μέ κάθε τρό­πο τό ἔργο του, καί ἔγιναν ἀπό­στολοι τοῦ Χριστοῦ καί ἐκεῖνοι μαζί του, τιμοῦμε καί τούς συγ­χρόνους συνεργάτες τῆς Ἐκκλη­σίας μας, πού συμμετέχουν καί συμ­βάλλουν στό ἔργο της μέ διά­φορους τρόπους, ὅπως καί ἐσεῖς μέ θεατρικές παραστάσεις πού ἀνε­βά­ζετε.

Θέατρο ὅμως δέν εἶναι μόνο αὐτό πού παρουσιάζετε, μόνο αὐτό πού παρουσιάζει τίς ζωές ἄλλων ἀν­θρώ­πων, παλαιῶν. Ἐκτός ἀπό τό θέατρο αὐτό, ὑπάρχει καί ἕνα ἄλ­λο θέατρο. Καί αὐτό εἶναι ἡ ζωή μας, εἶναι ἡ καθημερινότητά μας καί ἡ ζωή τοῦ κόσμου. Καί ὅλοι καλούμεθα νά παίξουμε ἐπάνω σέ αὐτή τή μεγάλη σκηνή τοῦ κόσμου καί τῆς ζωῆς μας τόν ρόλο μας. 

Αὐτό τό θέατρο ὅμως δέν τό γρά­φει κάποιος ἄλλος, ὅπως γίνεται μέ τά ἔργα πού ἀνεβάζετε. Τό γρά­φει ὁ καθένας ἀπό ἐμᾶς μόνος του. Τό γράφει ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ. 

Καί ὅπως γιά νά ἐπιτύχει ἡ πα­ρά­στασή σας, πρέπει νά ἀκολουθεῖτε τό κείμενο καί τίς ὁδηγίες τοῦ σκηνοθέτη, ἔτσι καί γιά νά ἐπιτύ­χει ἡ «παράσταση» τῆς ζωῆς σας, τῆς ζωῆς ὅλων μας, πρέπει νά προσπαθοῦμε νά ἀκολουθοῦμε τό «κείμενο» τοῦ Θεοῦ, τό Εὐαγγέλιο, τίς ἐντολές του, καί νά ἀφήνουμε τή χάρη του νά μᾶς καθοδηγεῖ στή ζωή μας. 

Καί ἀκόμη, ὅπως προσπαθεῖτε στίς πρόβες καί συχνά παίζετε καί ξαναπαίζετε τήν ἴδια σκηνή, μέχρι νά ἐπιτύχετε τό τέλειο ἀποτέλε­σμα, ἔτσι καί στή ζωή μας πρέπει νά ἀγωνιζόμαστε καί, ὅταν κά­νου­με λάθη καί πέφτουμε, νά ξανα­σηκωνόμαστε καί νά προσπαθοῦμε καί πάλι.

Αὐτό εὔχομαι πατρικά νά ἐπιδιώ­ξετε ὅλοι τή νέα χρονιά καί ὁ Θεός νά σᾶς χαρίζει πλούσια τήν εὐλο­γία του, τόν φωτισμό του καί τίς δωρεές του, καί σεῖς νά μᾶς χαρί­ζετε ὄμορφες παραστάσεις, πού νά μᾶς δίνουν χαρά ἀλλά καί νά μᾶς συγκινοῦν καί νά μᾶς διδάσκουν.

Μέ τήν εὐκαιρία αὐτή θά ἤθελα νά εὐχαριστήσω καί νά συγχαρῶ γιά ἄλλη μία φορά ὅλους σας, καί βεβαίως τόν π. Ἀρσένιο καί τόν π. Γεράσιμο, καί ὅσους συμπαρα­στέ­κο­νται στήν προσπάθεια τοῦ Θεα­τρικοῦ μας Ἐργαστηρίου, γιατί πα­ρά τά μαθήματα καί τίς ποικίλες ὑπο­χρεώσεις σας προσπαθεῖτε νά εἶστε συνεπεῖς, ὥστε νά ἔχουμε πάντοτε αὐτά τά ὡραῖα ἀποτε­λέ­σματα πού ὅλοι χαιρόμαστε καί ἀπολαμβάνουμε.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

VasilopitaTheatrikouErgasthriouMVerias2019 2