Κοπή βασιλόπιτας του Ωδείου και της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως μας.(ΦΩΤΟ)

VasilopitaWdeiou2019

VasilopitaWdeiou2019

Την Κυριακή 13 Ιανουαρίου το απόγευμα στο Μητροπολιτικό Κέντρο Πολιτισμού «ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ» στη Νάουσα πραγματοποιήθηκε η κοπή βασιλόπιτας του Ωδείου και της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως μας.

 

Στην αρχή η θεατρική ομάδα του Γυμνασίου Κοπανού με υπεύθυνη καθηγήτρια την κ. Αναστασία Κυριακίδου παρουσίασε το έργο με τίτλο: «Μια ξεχωριστή μέρα του Μπάρμπα – Πανώφ».

 

Στην συνέχεια ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων ευλόγησε την βασιλόπιτα και απηύθυνε πατρικούς λόγους και ευχές. 

 

Στο τέλος ο Διευθυντής του Ωδείου κ. Γεώργιος Ορδουλίδης απηύθυνε χαιρετισμό και μίλησε για το πρόγραμμα της σχολής.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

 Ο χαιρετισμός του Σεβασμιωτάτου :

Μέ πολλή χαρά καί ασιοδοξία γκαινιάσαμε σήμερα τίς κδη­λώ­σεις τοΜητροπολιτικοΚέντρου Πολιτισμο«Παντάνασσα» μέ τήν κοπή τς καθιερωμένης βασιλό­πι­τας τοδείου τς ερς μας Μητροπόλεως καί μέ τήν ραία ατή κδήλωση πού τοίμασε τό δεο καί Σχολή Βυζαντινς Μουσικς τς ερς Μητροπό­λεώς μας, λλά καί μέ τή συμμε­το­χή τς θεατρικς μάδος τοΓυ­μνασίου Κοπανο, πού ε­χαμε τήν εκαιρία νά πολαύ­σου­με γιά πρώτη φορά δ, στό Μη­τροπο­λι­τικό Κέντρο Πολιτι­σμο«Παντά­νασσα». 

Θά θελα, λοιπόν, νά σς συγ­χαρλους θερμότατα, λους σους συμμετείχατε στήν ορτα­στι­­κή ατή κδήλωση, μικρό­τε­ρους καί μεγαλύτερους, τούς μα­θητές καί τίς μαθήτριες τοδείου καί τς Σχολς Βυζα­ντι­νς Μουσικς, τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες τοΓυμνασίου Κο­πανο, πού ποτελον τή θεα­τρική μάδα, κα­θώς καί λους τούς πευθύνους, τούς καθηγητές τοδείου μας καί τούς καθη­γητές τοΓυμνασίου Κο­πανογιά τήν ραία τμό­σφαιρα πού δη­μι­ούργησαν πόψε σέ ατή τήν α­θουσα μέ τίς φωνές τους, μέ τή μου­σική καί τόν λόγο πού μς πα­ρουσίασαν.

ποψινή κδήλωση δέν πο­τε­λεμόνο μία μορφη ναρξη γιά τίς κδηλώσεις τοΜητροπο­λιτι­κομας Κέντρου Πολιτισμολ­λά καί μιά χαρούμενη καί ασιό­δοξη φετηρία γιά τή νέα χρονιά, πού εχομαι νά εναι γεμάτη πό τή χάρη καί τήν ελογία τοΘεοπό τή χάρη καί τήν ελογία τον γίοις πατρός μν Βασιλείου, ρχιεπισκόπου Καισαρείας τς Καπ­­παδοκίας, τοορανοφάντο­ρος τοΜεγάλου, νά εναι γεμάτη πό χαρά γιά λους σας λλά καί γιά τόν τόπο μας καί γιά τήν πα­τρί­δα μας. 

Καί θά εναι γεμάτη χαρά, ν λοι μας, μαζί μέ τίς λλες προ­σπάθειες καί τούς λλους γνες πού κάνουμε γιά τήν πρόοδο καί πιτυχία στή ζωή μας, τήν προ­σ­πά­­θεια καί τόν γώνα πού κάνετε καί σες γιά νά προοδεύσετε στίς σπουδές καί τά μαθήματά σας, προσπαθομε καί γωνιζόμασθε νά ζομε κοντά στόν Χριστό. 

Γιατί, ταν ζομε κοντά στόν Χρι­στό, σες δυσκολίες καί μπό­δια καί ν ντιμετωπίζουμε, χου­με πάντοτε τή χαρά μέσα στήν ψυχή μας, πως μς χει πο­σχε­θεδιος Χριστός, τι τή δική του χαρά δέν θά μπορέσει νά τήν φαιρέσει κανείς ποτέ πό τήν ψυ­χή μας.

Ατή τή χαρά εχομαι πατρικά νά χετε καί σες τή νέα χρονιά, μαζί μέ τή χάρη καί τόν φωτισμό τοΘεοκαί τίς πλούσιες δωρεές του.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ