Κοπή Βασιλόπιτας για τους καθηγητές του Κοινωνικού Φροντιστηρίου της Ιεράς Μητροπόλεως. (ΦΩΤΟ)

VasilopitaKoinFrontisthriouVeria2020 2

VasilopitaKoinFrontisthriouVeria2020 2

Την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου το μεσημέρι ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων δέχτηκε στους χώρους της Ιεράς Μονής Παναγίας Δοβρά στη Βέροια τους καθηγητές του Κοινωνικού Φροντιστηρίου της Ιεράς Μητροπόλεως μας, στους οποίους παρατέθηκε τράπεζα και έγινε η κοπή της καθιερωμένης βασιλόπιτας.

Στην τράπεζα παρευρέθηκε και ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος κ. Γεώργιος, ο οποίος απηύθυνε πατρικούς λόγους και συνεχάρη τους καθηγητές για την σημαντική προσφορά και διακονία τους, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην Χριστιανική Καταφυγή του Ιερού Ναού του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης, όπου διακόνησε ως καθηγητής στο Κοινωνικό Φροντιστήριο, όταν Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης και Προϊστάμενος του Ιερού Ναού του Αγίου Δημητρίου ήταν ο Σεβ. Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων. 

Ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων, ευχαρίστησε τους καθηγητές για την συμπαράσταση τους στην διακονία της τοπικής εκκλησίας, ενώ ευχαρίστησε τον Σεβ. Μητροπολίτη Κίτρους κ. Γεώργιο για την ευγενή παρουσία του και διένειμε σε όλους από μία εικόνα του Αγίου Νεκταρίου.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

Ο ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Τήν περασμένη Κυριακή εἴχαμε τή χαρά νά συναντηθοῦμε στήν ὡραία ἐκδήλωση πού ἑτοιμάσατε γιά τόν μεγάλο καί ἅγιο Ἱεράρχη καί διδάσκαλο, τόν ἅγιο Νεκτάριο Πενταπόλεως, τόν θαυματουργό, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῶν προστατῶν τῆς Παιδείας μας, τῶν τριῶν μεγίστων Ἱεραρχῶν, μέ τή συμμετοχή καί τήν παρουσία καί τῶν μαθητῶν τοῦ Κοινωνικοῦ Φροντιστηρίου τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως. 

Καί σήμερα μέ πολλή ἀγάπη καί χαρά σᾶς ὑποδέχομαι στό ἑόρτιο αὐτό γεῦμα, ὅλους τούς καθη­γη­τές καί καθηγήτριες τοῦ Κοινω­νικοῦ μας Φροντιστηρίου, τούς συνερ­γάτες αὐτοῦ τοῦ σπουδαίου ἔργου πού ἐπιτελεῖται στήν τοπική μας Ἐκκλησία χάρη στή δική σας ἀγάπη, χάρη στή δική σας προσ­φορά, χάρη στή δική ἀνιδιοτελῆ, ἐθελοντική καί ἐγκάρδια συμμετο­χή, σέ μία, ἄς μοῦ ἐπιτραπεῖ νά πῶ, πιό οἰκογενειακή συνάντηση, μέ τήν εὐκαιρία τοῦ νέου ἔτους.

Ἡ Ἱερά μας Μητρόπολη ἔχει, ὅπως θά γνωρίζετε, πολλές δρά­σεις καί πολλούς τομεῖς ποιμα­ντι­κοῦ καί κοινωνικοῦ ἔργου, καί γιά τά παιδιά καί τούς νέους καί γιά τούς μεγαλυτέρους. 

Ἀλλά δέν θά ἦταν, νομίζω, ὑπερ­βολικό νά πῶ ὅτι τό Κοινωνικό Φροντιστήριο εἶναι ἀπό τούς πιό σημαντικούς καί σπουδαίους το­μεῖς τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ μας ἔρ­γου. 

Εἶναι σημαντικός καί σπουδαῖος πρωτίστως γιατί ἀπευθύνεται στά παιδιά καί τούς νέους μας καί ἀφορᾶ σέ κάτι πού ὅλοι οἱ μαθητές καί οἱ μαθήτριες ἔχουν ἀνάγκη, τήν ὑποστήριξη στή μελέτη καί τά μαθήματά τους.

Εἶναι σημαντικός τομέας, γιατί τά μαθήματα πού προσφέρει τό Κοι­νωνικό Φροντιστήριο προσφέ­ρο­νται δωρεάν, δίνοντας τή δυνα­τότητα ἀκόμη καί στά παιδιά, τῶν ὁποίων οἱ οἰκογένειες δέν ἔχουν τήν οἰκονομική εὐχέρεια, νά ἔχουν ἴσες εὐκαιρίες γιά τήν ἐξέ­λιξή τους.

Εἶναι σημαντικός τομέας ἀκόμη, γιατί τά παιδιά παρακολουθοῦν τά φροντιστήρια μέσα στό ἀσφαλές περιβάλλον τῆς Ἐκκλησίας καί δι­δάσκονται ἀπό ἀνθρώπους οἱ ὁποῖοι ὄχι μόνο δέν πληρώνονται γι᾽ αὐτό πού προσφέρουν, ἀλλά προσ­φέρουν τίς γνώσεις τους ἀπό ἀγάπη γιά τά παιδιά καί γιά τό ἔργο, δαπανοῦν τόν χρόνο τους, τήν ἐνέργειά τους, τήν ξεκούρασή τους, κάπως φορές ἴσως καί τά χρήματά τους, γιά νά βοηθήσουν τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες τῶν σχολείων μας, γιά νά τούς συμ­παρασταθοῦν μέ ἀγάπη στήν προσπάθεια πού κάνουν γιά τή μόρ­φωση καί κάποιες φορές νά συζητήσουν μαζί τους γιά θέματα πού τούς ἀπασχολοῦν, ἀλλά καί νά διδάξουν μέ τό παράδειγμά τους.

Ὁ ἀριθμός τῶν παιδιῶν πού πα­ρα­κολουθοῦν τά μαθήματα στό Κοι­νωνικό Φροντιστήριο τῆς Ἱε­ρᾶς μας Μητροπόλεως, ἀλλά καί ἡ ἀνταπόκρισή τους στίς ἐκδηλώ­σεις τίς ὁποῖες μέ τόσο καλή διά­θεση προετοιμάζετε κάθε χρόνο ἀπο­τελεῖ τήν πιό μεγάλη ἀπόδειξη γιά τήν ἐπιτυχία τοῦ ἔργου πού ἐπι­τελεῖτε στό Κοινωνικό Φροντι­στήριο. 

Ὑπάρχει ὅμως καί μία ἄλλη πα­ράμετρος τοῦ ἔργου αὐτοῦ πού δέν εἶναι ἴσως τόσο εὐδιάκριτη καί πα­ράγει ἀποτελέσματα μακροπρόθε­σμα. Εἶναι μία παράμετρος τήν ὁποία καί σεῖς ἴσως δέν ὑπολο­γί­ζετε, ὅταν προσφέρεσθε γιά νά διακονήσετε σ᾽ αὐτό τό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας μας. Δέν μπορεῖτε ὅμως νά φαντα­σθεῖ­τε πόσο με­γά­λο ἀντίκτυπο καί πόσο ἰσχυρό ἀπο­­τύπωμα ἀφήνει στίς ψυχές τῶν παιδιῶν αὐτή ἡ προσφορά σας. 

Γιατί μέσα ἀπό αὐτό τό ἔργο, μέσα ἀπό τή δική σας προσφορά στό Κοινωνικό Φροντιστήριο, τά παι­διά ἀντιλαμβάνονται ἔμπρα­κτα τήν ἀγά­πη καί τό ἐνδιαφέρον τῆς Ἐκκλησίας γιά ὅλες τους τίς ἀνάγκες. Ἀντιλαμβάνονται ἀκόμη τί σημαίνει ὅτι κάποιος προσφέρει ἀπό ἀγάπη ὄχι ἀπό ἀνάγκη αὐτό πού προσφέρετε ἐσεῖς, τί σημαίνει ὅτι κάποιος θυσιάζει τόν ἴδιο τόν ἑαυτό του γιά νά βοηθήσει τόν ἀδελφό του. 

Γιατί ὅλοι ξέρουμε πώς δέν εἶναι εὔκολο πράγμα νά μεταδώσεις στόν ἄλλο τίς γνώσεις σου, νά προ­ετοιμασθεῖς γιά νά προετοι­μάσεις τόν ἄλλο, νά τοῦ δώσεις ἕνα κομμάτι τοῦ ἑαυτοῦ σου γιά νά προαχθεῖ.

Καί αὐτό, νά εἶσθε βέβαιοι, εἶναι μεγάλο δίδαγμα γιά τά παιδιά μας, πού μπορεῖ νά μήν τό συνειδη­το­ποιοῦν ἄμεσα, ἀλλά μένει στήν ψυχή τους καί πιστεύω ὅτι καρπο­φο­ρεῖ «καρπόν ἑκατονταπλασίο­να». Καί ἐπιβεβαιώνεται ἀπό τίς πε­ριπτώσεις παλαιῶν μαθητῶν τοῦ Κοινωνικοῦ Φροντιστηρίου πού ἐπέστρεψαν μετά ἀπό χρόνια γιά νά διδάξουν καί αὐτοί ἤ ἦρθαν στήν Ἐκκλησία γιά νά διακο­νή­σουν μέ ἄλλους τρόπους στό ἔργο της.

Γι᾽ αὐτό καί σᾶς εἴμεθα ἐξαιρετι­κά εὐγνώμονες γιά τή μεγάλη αὐ­τή προσφορά σας στό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας, στή νεότητά μας, πού ὑπερβαίνει καί τά στενά ὅρια τῶν μαθημάτων καί ἐπεκτείνεται καί σέ ἄλλες δράσεις καί ἐκδηλώσεις, πού ὀργανώνετε. 

Σᾶς εἴμεθα εὐγνώμονες γιά τό παράδειγμα τῆς προσφορᾶς καί τῆς ἀγάπης πού δίνετε, χωρίς τήν ὁποία δέν θά ἦταν δυνατό νά πραγ­ματοποιηθεῖ αὐτό τό ἔργο. 

Σᾶς εὐχαριστῶ θερμότατα ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς μου γιά τήν προσ­φορά σας καί εὔχομαι ὁ Θεός νά σᾶς δίνει δύναμη νά συνεχίζετε τό ἔργο σας καί νά προσφέρετε πάντοτε μέ τήν ἴδια ἀγάπη καί τόν ἴδιο ζῆλο. Καί εὔχομαι ἀκόμη ὁλόψ­υχα νά σᾶς χαρίζει καί τόν καινούργιο χρόνο πλούσια τήν εὐ­λογία καί τή χάρη του καί σέ σᾶς καί στίς οἰκογένειές καί νά σᾶς ἐνισχύει στά ἔργα σας.

Καλή καί εὐλογημένη χρονιά!

 

 ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

VasilopitaKoinFrontisthriouVeria2020