«ΚΗ’ Παύλεια». Σύναξη Αναγνωστών και Ιεροπαίδων στην Αλεξάνδρεια με τίτλο: «Θεία Λατρεία και ζωή». (ΦΩΤΟ)

AnagnwstesPauleia2022

AnagnwstesPauleia2022

Στο πλαίσιο των ΚΗ’ Παυλείων πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 23ης Ιουνίου στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλεξανδρείας η Σύναξη των Αναγνωστών και των Ιεροπαίδων της Ιεράς Μητροπόλεως μας με τίτλο: «Θεία Λατρεία και ζωή».

 

Με την ευκαιρία αυτή ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων τέλεσε εσπερινή Αρχιερατική Θεία Λειτουργία.

 

Στη Θεία Λειτουργία συμμετείχαν και διακόνησαν πολλοί Αναγνώστες και Ιερόπαιδες, προς τους οποίους ομίλησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων, τονίζοντας τη σημασία της διακονίας τους. 

 

Στο τέλος της θείας Λειτουργίας χειροθέτησε Αναγνώστη τον κ. Πρόδρομο Χαλιαμάντα από την ενορία της Μελίκης και επέδωσε τα Χειροθετήρια στους Αναγνώστες που χειροθετήθηκαν τα δύο τελευταία χρόνια.

 

Η σύναξη ολοκληρώθηκε με δείπνο, το οποίο παρέθεσε η φιλόξενη ενορία της Παναγίας σε όλους τους συμμετέχοντες, κατά το οποίο ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων απένειμε το οφίκιο του Πρωτοπρεσβυτέρου στον π. Κωνσταντίνο Νικολαΐδη, εφημέριο του Ιερού Ναού των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και Οσίου Νικοδήμου Βεροίας.

 

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του προς τους Αναγνώστες και τους Ιερόπαιδες της Ιεράς Μητροπόλεως μας ανέφερε μεταξύ άλλων: Τελέσαμε ἀπόψε, παραμονή τοῦ Γενεσίου τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, τοῦ Βαπτιστοῦ τοῦ Κυρίου μας, ἑσπερινή ἀρχιερατική θεία Λειτουργία, εἰδικά γιά σᾶς, τούς ἀναγνῶστες καί τούς ἱερό­παιδες τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπό­λεως, οἱ ὁποῖοι μέ τήν εὐχή τῆς Ἐκκλησίας μας καί τήν εὐλογία τοῦ Ἐπισκόπου σας διακονεῖτε στό ἱερό Βῆμα καί στό Ἀναλόγιο, διακονεῖτε τούς ἱερεῖς μας στίς διάφορες ἐνορίες τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως.

Συνδυάζουμε, λοιπόν, τήν καθιε­ρω­μένη Σύναξη τῶν ἀναγνωστῶν καί τῶν ἱεροπαίδων μέ τή θεία Λει­τουργία, γιατί πιστεύουμε ἀκράδα­ντα, καί αὐτό εἶναι καί ἡ ἀλήθεια, ὅτι ἡ θεία Λατρεία δέν εἶναι ἀνε­ξάρτητη ἀπό τή ζωή. Ἀντίθετα. εἶναι δύο πραγματικότητες ἀλλη­λένδετες μεταξύ τους. 

Ἡ θεία Λατρεία εἶναι ζωή, γιατί ἔχει στό κέντρο της τήν πηγή τῆς ζωῆς, τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό, καί ὅλοι ἐμεῖς ἀντλοῦμε ζωή ἀπό τή δική του ζωή. Ἀντλοῦμε ζωή ὄχι μόνο προσωρινή ἀλλά καί αἰώνια μέσα ἀπό τό ἱερό μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας, καί συγχρόνως ζοῦμε μέσα στή θεία Λατρεία.

Τί σημαίνει αὐτό; Σημαίνει ὅτι ἡ θεία Λατρεία δέν εἶναι μόνο πα­ρου­σία στόν ναό ἤ στό Ἱερό ἤ στό Ἀναλόγιο, ἀλλά εἶναι βίωμα, εἶναι ἐμπειρία ζωῆς. Ζοῦμε ὅσα συμβαίνουν τήν ὥρα τῆς θείας Λειτουργίας ἤ ὅποιας ἄλλης Ἀκολουθίας καί αἰσθανό­μα­στε ὅτι ὅσα τελοῦνται, τελοῦνται καί γιά μᾶς, μᾶς ἀφοροῦν καί συμ­μετέχουμε καί ἐμεῖς σέ αὐτά. 

Ἡ συμμετοχή στή θεία Λατρεία δέν εἶναι ὅπως ἡ ἐπίσκεψη μας π.χ. σέ ἕναν ἄνθρωπο ἤ σέ ἕνα μουσεῖο, οὔτε εἶναι μία εὐκαιρία νά συνα­ντή­σουμε γνωστούς καί φίλους. Ἀσφαλῶς καί ἡ συνάντηση μέ ἄλλους ἀνθρώπους, μέ φίλους καί γνωστούς σας μέσα στόν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας καί τήν ὥρα τῆς θείας Λατρείας ἔχει καί αὐτή τό νόημα καί τή σημασία της, ὅταν βεβαίως γίνεται μέ τόν τρόπο πού πρέπει. Δηλαδή, ὅταν ζοῦμε ὅλοι μαζί τή θεία Λατρεία καί αἰσθανόμαστε αὐτό πού ζητοῦμε ἀπό τόν Θεό, «τήν ἑνότητα τῆς πίστεως καί τήν κοινωνία τοῦ ἁγίου Πνεύματος», κάτι πού πραγματώνεται κατ᾽ ἐξο­χήν μέσα ἀπό τό μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας. Καί ἄν αὐτό ἰσχύει γιά κάθε πιστό, ἰσχύει πολύ περισσότερο γιά σᾶς, τούς ἀναγνῶστες καί τούς ἱερόπαιδες, πού διακονεῖτε τόν λειτουργό ἱερέα, καί κατά συνέπεια θά πρέπει νά κατανοεῖτε καί νά ζεῖτε ὅσα τελοῦνται στή θεία Λατρεία, γιά νά μπορεῖτε καί νά διακονεῖτε σωστά, ἀλλά καί νά ὠφελεῖσθε ἀπό αὐτή τή διακονία σας.

Σέ αὐτό συμβάλλουν καί οἱ Συνάξεις τίς ὁποῖες διοργανώνει καί πραγματοποιεῖ γιά σᾶς ἡ Ἱερά μας Μητρόπολη, ἀλλά χρειάζεται καί ἐσεῖς νά προετοιμάζεστε γιά τή διακονία σας καί νά ρωτᾶτε τούς ἱερεῖς γιά ὅσα δέν γνωρίζετε ἤ δέν κατανοεῖτε τόσο στή θεία Λατρεία ὅσο καί στή διακονία σας.

Ἡ διακονία τήν ὁποία σᾶς ἔχει ἀναθέσει ἡ Ἐκκλησία μέ τή χειρο­θεσία σας σέ ἀναγνῶστες, εἶναι διακονία μέ ὅλη τή σημασία τῆς λέξεως. Δέν εἶστε ἀναγνῶστες, γιά νά στέκεστε ἁπλῶς στό ἀναλόγιο ἤ γιά νά παρακολουθεῖτε τή θεία Λει­τουργία ἀπό τό ἱερό Βῆμα. Βρί­σκεστε ἐκεῖ γιά νά διακονεῖτε. Καί μπορεῖτε νά διακονήσετε σωστά ὑπό ὁρισμένες προϋποθέσεις.

Χρειάζεται, ὅπως εἶπα, νά κατα­νο­εῖτε τί συμβαίνει καί τί τελεῖται κατά τή θεία Λατρεία. Καί σέ αὐτό θά σᾶς βοηθήσει ἡ προσεκτική καί εὐλαβική παρακολούθησή της ἀλλά καί ἡ προετοιμασία σας ἀπό τό σπίτι σας. Εἶναι καλό καί ἀπα­ραίτητο νά ξέρετε ποιά εἶναι ἡ σειρά καί ἡ τάξη στόν Ἑσπερινό, στόν Ὄρθρο καί στή θεία Λειτουρ­γία καί τί μπορεῖ νά χρειάζεται ὁ ἱερέας τόν ὁποῖο διακονεῖτε κάθε στιγμή τῆς Ἀκολουθίας. 

Αὐτό βέβαια ἐξαρτᾶται καί ἀπό τήν ἡλικία τοῦ καθενός σας. Οἱ μεγαλύτεροι, καί ἰδίως ὅσοι εἶναι φοιτητές στή Θεολογική Σχολή ἤ στήν Ἀνωτάτη Ἐκκλησιαστική Ἀκα­δημία ἤ σέ ἄλλες Σχολές ἤ εἶναι ἀρκετά χρόνια ἀναγνῶστες, ἔχουν μεγαλύτερη εὐθύνη νά γνωρίζουν τί πρέπει νά κάνουν κάθε στιγμή, ἀλλά καί νά καθοδηγοῦν καί τούς νεώτερους. 

Δέν θά πρέπει φυσικά νά ξεχνᾶτε ὅτι τό ἱερό Βῆμα εἶναι χῶρος ἱερός. Ἐκεῖ οἱ ἄγγελοι παρακύπτουν, λένε οἱ Πατέρες. Καί ἡ σιωπή σας καί ἡ προσήλωσή σας σέ ὅσα τελοῦνται θά πρέπει νά θεωρεῖται δεδομένη. Δέν εἶναι χῶρος τό Ἱερό ἤ τό Ἀναλόγιο γιά νά συζητᾶτε μεταξύ σας, περιμένοντας τή στιγμή τῆς Μι­κρῆς ἤ τῆς Μεγάλης Εἰσόδου πού θά βγεῖτε στόν ναό. Γνωρίζοντας καί παρακολουθώντας πῶς ἐξελίσ­σεται ἡ θεία Λειτουργία ἤ ὅποια ἄλλη ἀκολουθία, θά πρέπει νά ξέρε­τε τί χρειάζεται σέ κάθε στιγμή ὁ ἱερέας καί νά τό προετοιμάζεται, εἴτε αὐτό εἶναι τό θυμίαμα εἴτε τό ζέον εἴτε ἀκόμη τό μικρόφωνο καί τό ἀναλόγιο, καί αὐτή τή γνώση καί τήν ἐμπειρία νά τήν μεταδί­δεται καί στά μικρότερα παιδιά πού θά σᾶς διαδεχθοῦν. 

Δέν σᾶς χειροθέτησε ὁ Ἐπίσκοπος ἀναγνῶστες γιά νά ἀκολουθεῖτε ἁπλῶς στή Μικρή ἤ τή Μεγάλη Εἴσο­δο. Σᾶς χειροθέτησε γιά νά διακονεῖτε καί νά ἐξυπηρετεῖτε τόν ἱερέα ἤ τόν ἐπίσκοπο σέ ὅ,τι χρειάζεται. Γι᾽ αὐτό καί θά πρέπει νά γνωρίζετε, ἀλλά καί νά βρίσκε­στε σέ ἐγρήγορση γιά νά ἑτοιμά­σετε ὅ,τι χρειάζεται κάθε στιγμή.

Ἡ προετοιμασία καί ἡ προσοχή φυσικά εἶναι ἀπαραίτητες καί γιά τούς ἀναγνῶστες πού διακονοῦν στό Ἀναλόγιο. Καί σεῖς θά πρέπει νά γνωρίζετε τί κάνετε καί πῶς τό κάνετε, νά ἔχετε διαβάσει πρίν ἀπό τίς ἀκολουθίες τοῦ Ἑσπερινοῦ ἤ τοῦ Ὄρθρου καί τή θεία Λειτουργία τούς ψαλμούς, τά ἀναγνώσματα, καί κυρίως τόν Ἀπόστολο, ὥστε νά τά διαβάζετε σωστά καί κατανοη­τά, χωρίς λάθη, γιά νά καταλαβαί­νουν καί οἱ ἐκκλησιαζόμενοι πιστοί τό νόημα τῶν λόγων.

Προϋπόθεση γιά ὅλα ὅσα ἀνέφερα ἐνδεικτικά, ἀλλά καί γενικότερα γιά μία σωστή διακονία εἶναι νά συνειδητοποιήσετε πόσο σπουδαία εἶναι ἡ θεία λατρεία γιά τή ζωή σας καί γιά τή ζωή τοῦ κάθε πιστοῦ. Δέν ἀμφιβάλλω ὅτι ὅλοι ἀγαπᾶτε τήν Ἐκκλησία καί τό ἔχετε ἀποδεί­ξει, ὥστε οἱ ἱερεῖς τῶν ἐνοριῶν σας νά σᾶς προτείνουν γιά νά σᾶς χει­ροθετήσω ἀναγνῶστες. Ὅμως ἡ ἀγάπη σας γιά τήν Ἐκκλησία καί γιά τή θεία λατρεία, ὅπως καί ἡ ἀγάπη ὅλων μας, εἶναι κάτι τό ὁποῖο μπορεῖ καί πρέπει νά αὐξά­νεται. Καί αὐξάνεται, ὅταν δέν παρακολουθοῦμε ἁπλῶς τή θεία Λατρεία, ἀλλά ὅταν συμμετέχουμε σέ αὐτήν μέ προ­σοχή καί προσευχή. 

Ἡ θεία Λατρεία, ὅπως ἀσφαλῶς γνωρίζετε, εἶναι μία εὐκαιρία συνα­ντήσεως τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεό καί μάλιστα μέσα στόν οἶκο τοῦ Θεοῦ, πού εἶναι ἡ Ἐκκλη­σία. Καί ἄν θεωροῦμε μεγάλη τιμή νά μᾶς προσκαλέσει ἕνα σημαῖνον πρόσωπο στό σπίτι του, εἶναι πολύ μεγαλύτερη τιμή τό ὅτι ὁ Θεός δέν μᾶς καλεῖ μόνο μία φορά, ἀλλά μᾶς ἀπευθύνει διαρκῆ πρόσκληση νά τόν ἐπισκεπτόμαστε στό σπίτι του καί νά τόν συναντοῦμε, ὅποτε θέ­λουμε. 

Ὅμως, ὅπως, ὅταν πηγαίνουμε κάπου προσκεκλημένοι, δέν ἀδια­φο­ροῦμε γιά τόν οἰκοδεσπότη, ἀλλά προσέχουμε γιά νά δείξουμε τήν τιμή καί τόν σεβα­σμό μας στό πρόσωπό του καί γιά νά ἀπολαύ­σουμε ὅ,τι μᾶς προσφέρει, τό ἴδιο θά πρέπει νά κάνουμε καί ὅταν συμμετέχουμε στή θεία Λατρεία. Ἐσεῖς μάλιστα πού ἔχετε τό μεγάλο προνόμιο καί τή μεγάλη εὐλογία νά συμμετέχετε στή θεία Λατρεία μέσα ἀπό τό ἱερό Βῆμα ἤ ἀπό τό ἱερό Ἀναλόγιο, θά πρέπει νά προ­σπαθεῖτε νά ζεῖτε τήν κάθε στιγμή τῆς θείας Λατρείας μέ προσοχή καί ἀφοσίωση, χωρίς ἄσκοπες συζητή­σεις ἤ ἀταξίες, πού δυστυχῶς κά­ποιες φορές παρατηροῦνται, μέ ἀποτέλεσμα καί οἱ λειτουργοί ἱερεῖς νά ἐνοχλοῦνται καί ἐσεῖς νά μήν ἀποκομίζετε τή χάρη τήν ὁποία προσ­φέρει ὁ Θεός σέ ὅσους μετέ­χουν πραγματικά καί οὐσιαστικά στή θεία Λατρεία προσευχόμενοι. 

Ἀντίθετα, ὅταν ζοῦμε τή θεία Λατρεία, τότε ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ καί ἡ πνευματική ὠφέλεια πού ἀποκο­μίζουμε μᾶς βοηθᾶ καί στήν πνευ­ματική μας πρόοδο ἀλλά καί στήν καθημερινότητά μας, σέ ὅ,τι ἄλλο κάνουμε στή ζωή μας. 

Βεβαίως, προϋπόθεση γι᾽ αὐτό, ὅπως καί γιά νά ζεῖτε τή θεία Λα­τρεία, εἶναι νά εἶστε προσεκτικοί καί στή ζωή σας. Προσεκτικοί στίς συνα­ναστροφές σας, στίς πράξεις σας, στά λόγια σας, στίς σκέψεις σας. Διότι δέν θά πρέπει νά ξεχνᾶτε ὅτι καί σεῖς διακονεῖτε τόν Θεό καί ἑπομένως ἡ ζωή σας καί ἡ συμπε­ριφορά σας θά πρέπει νά συμβαδί­ζει μέ τό θέλημά του. Δέν εἶναι δυνατόν νά ζεῖτε ἀπρόσεκτα στή ζωή σας, νά μιλᾶτε μέ ἀπρέπεια, νά κάνετε ἄσχημες παρέες, νά ἀδιαφορεῖτε γιά τόν Χριστό καί γιά τή ζωή πού μᾶς ζητᾶ νά ζοῦμε καί στή συνέχεια, χωρίς συναίσθηση, νά πηγαίνετε στό ἱερό γιά νά τόν διακονήσετε. Σεῖς θά πρέπει νά εἶστε ὑπόδειγμα καί γιά τούς φίλους σας, δίδοντας συγχρό­νως τή μαρτυρία τοῦ Χριστοῦ καί ὄχι ἀφορμή γιά νά σχολιάζουν καί νά κατακρίνουν, καί ἐξαιτίας τῆς δικῆς σας συμπεριφορᾶς, τήν Ἐκ­κλη­σία.

Ἄν ὅμως ἡ ζωή σας εἶναι προσε­κτική, εἶναι συνεπής, εἶναι μυστη­ριακή, τότε καί θά ζεῖτε τή θεία Λατρεία ἀλλά καί θά διακονεῖτε σωστά, ἀνταποκρινόμενοι στήν εὐλογία πού σᾶς ἔδωσε ἡ Ἐκκλησία καί τήν τιμή πού σᾶς ἔκανε, χειρο­θετώντας σας ἀναγνῶστες. Διότι ἡ διακονία πού σᾶς ἔχει ἐμπιστευθεῖ ἡ Ἐκκλησία καί ὁ Ἐπίσκοπός σας εἶναι σπουδαία καί σημαντική, ὅπως εἶπα. Μπορεῖτε νά χαίρεστε αὐτή τήν τιμή, ὄχι βέβαια γιά νά ὑπερηφανεύεστε καί νά θεωρεῖτε τόν ἑαυτό σας ἀνώτερο ἀπό τούς συνομιλήκους σας, ἀλλά γιά νά αἰσθάνεσθε εὐγνωμοσύνη πρός τόν Θεό καί νά ἀγωνίζεσθε νά ἀντα­ποκριθεῖτε στήν τιμή καί στή διακονία σας καί νά αὐξήσετε τή χάρη πού ἔχετε λάβει.

Καί καθώς ἡ Ἐκκλησία μας ἑορ­τάζει ἀπό σήμερα τόν ἅγιο Ἰωάννη τόν Πρόδρομο, αὐτόν ὁ ὁποῖος εἶναι «ὁ μείζων ἐν γεννητοῖς γυναικῶν», ὁ μεγαλύτερος καί ἀνώτερος δηλαδή ἀπό ὅλους τούς ἀνθρώπους, ὅπως εἶπε ὁ Χριστός, εἶναι αὐτός πού ἀξιώθηκε νά διακονήσει τόν ἴδιο τόν Χριστό καί τό ἔργο τῆς θείας οἰκονομίας γιά τή σωτηρία τῶν ἀνθρώπων, αὐτός πού ἀξιώ­θηκε νά ἑτοιμάσει «τήν ὁδόν τοῦ Κυρίου», καί ὁ ἴδιος ὁ Χριστός νά σκύ­ψει ἐνώπιόν του καί νά βαπτισθεῖ, θά πρέπει νά θυμᾶστε πόσο ταπεινός ἦταν καί μέ πόσο δισταγμό καί συναίσθηση τῆς δια­φορᾶς του ἀπό τόν Χριστό, ὑπή­κουσε στήν ἐντολή τοῦ Χριστοῦ νά τόν βαπτίσει, παρότι ἤξερε ὅτι ἔπρεπε νά τό κάνει καί αὐτή ἦταν ἡ ἀποστολή του. 

Τό παράδειγμα, λοιπόν, τοῦ Τι­μίου Προδρόμου, ὁ ὁποῖος ἄν καί πέρασε ὅλη του τή ζωή τόσο ἀσκη­τικά, δίσταζε ἐνώπιον τοῦ Χριστοῦ, ἄς γίνει παράδειγμα καί γιά σᾶς καί γιά ὅλους μας. Ὄχι βέβαια γιά νά πᾶτε καί ἐσεῖς στήν ἔρημο, ἀλλά γιά νά προσπαθεῖτε νά διατηρεῖτε τόν ἑαυτό σας καθαρό ἀπό τόν κόσμο καί τήν ἁμαρτία καί νά δια­κονεῖτε μέ εὐλάβεια, προσοχή καί μέ φόβο Θεοῦ, ὥστε νά ἔχετε τή χάρη καί τήν εὐλογία τοῦ τιμίου Προδρόμου ἀλλά καί ὅλων τῶν Ἁγίων στούς ναούς τῶν ὁποίων διακονεῖτε.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

AnagnwstesPauleia2022 2