«ΚΗ’ Παύλεια». Πρώτη τέλεση του Παρακλητικού Κανόνος των Αγίων Ναουσαίων Νεομαρτύρων. (ΦΩΤΟ)

EsperNaousaNeomartyres2022 1

EsperNaousaNeomartyres2022 1

Την Τετάρτη 8 Ιουνίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον Εσπερινό και στην πρώτη τέλεση του Παρακλητικού Κανόνος των Αγίων Ναουσαίων Νεομαρτύρων στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναούσης. 

 

Μετά το πέρας του Εσπερινού, έλαβε χώρα η εκδήλωση βιβλιοπαρουσίασης του Παρακλητικού Κανόνος των Αγίων Ναουσαίων Νεομαρτύρων, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο των ΚΗ´ Παυλείων.

 

Ο Αρχιερατικός Επίτροπος Ναούσης Αρχιμ. Ιωακείμ Δεσπότης καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και κάλεσε τον Ποιμενάρχη μας, να απευθύνει τον χαιρετισμό του. 

 

Στη συνέχεια ο κ. Παύλος Κυριακίδης, θεολόγος και κατηχητής της Ιεράς Μητροπόλεως μας παρουσίασε τον παρακλητικό κανόνα των Αγίων Ναουσαίων Νεομαρτύρων, έργο του Αρχιερατικού Επιτρόπου Βεροίας και Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Σεβασμιωτάτου, Πρωτοπρεσβυτέρου του Οικουμενικού Θρόνου π. Στυλιανού Μακρή, Δρ. Θεολογίας, ο οποίος έψαλλε στην Ακολουθία μαζί με τους υιούς του, Ιωάννη και Γεώργιο Μακρή.

 

Την έκδοση του Παρακλητικού Κανόνος των Αγίων Ναουσαίων Νεομαρτύρων επιμελήθηκε και ανέλαβε το Ίδρυμα Μητροπολιτικό Κέντρο Πολιτισμού ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ Ναούσης.

 

Στο τέλος ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων απένειμε τα αναμνηστικά των «ΚΗ´ Παυλείων» στους συντελεστές της εκδήλωσης εκφράζοντας τις θερμές ευχαριστίες του για τη συμμετοχή τους.

 

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: Ἡ συμπλήρωση 200 ἐτῶν ἀπό τό Ὁλοκαύτωμα τῆς Ναούσης καί τό μαρτύριο τῶν ὑπερδισχιλίων ἁγί­ων Νεομαρτύρων ἀποτελεῖ γιά τήν ἡρωική καί ἁγιοτόκο πόλη μας ἀλλά καί γιά ὁλόκληρη τήν Ἠμα­θία μία σημα­ντική ἐπέτειο, πού μᾶς συγκινεῖ καί πρέπει νά μᾶς συγκινεῖ ὅλους, Ναουσαίους καί μή. 

Μᾶς συγκινεῖ, γιατί μᾶς θυμίζει ὄχι μόνο τή δύναμη τῆς ψυχῆς τῶν προγόνων μας νά ἀγωνισθοῦν γιά τήν ἐλευθερία χωρίς νά ὑπολο­γίσουν τήν ἴδια τους τή ζωή, ἀλλά καί τό θάρρος τους νά προτιμήσουν τόν θάνατο ἀπό τή ζωή γιά νά μήν ἀρνηθοῦν τήν πίστη τους στόν Χριστό, εἴτε σφαγιαζόμενοι κατά τήν εἴσοδο τῶν Τούρκων στόν ναό τοῦ ἁγίου Γεωργίου, εἴτε πέφτο­ντας στά νερά τῆς Ἀράπιτσας μέ τά παιδιά τους στήν ἀγκαλιά, γιά νά μήν ὑποστοῦν τήν ἀτίμωση ἀπό τούς Τούρκους ἤ ἀναγκασθοῦν νά ἀρνηθοῦν τόν Χριστό, εἴτε ὁμολο­γώντας ὁ ἕνας μετά τόν ἄλλο ἐνώ­πιον τοῦ φοβεροῦ Λουμπούτ πασᾶ τήν πίστη τους καί ὑπομέ­νοντας τόν ἀποκεφαλισμό στό Κιό­σκι τῆς Ναούσης, εἴτε ὑπομένοντας τά φρικτά βα­­σανι­στήρια στίς φυλακές τῆς Θεσ­σαλο­νίκης.

Κληρικοί καί λαϊκοί, ἄνδρες καί γυναῖκες, νέοι καί νέες, παιδιά καί βρέφη θυσιάσθηκαν γιά τόν Χρι­στό, ἔγιναν ἥρωες καί μάρ­τυ­ρες, πρεσβευτές στόν θρόνο τῆς Χάρι­τος τοῦ Θεοῦ γιά τούς συμπολίτες του καί γιά ὅλους ὅσους ἐπικα­λοῦ­νται τίς πρεσβεῖες καί τή μεσι­τεία τους.

Τιμώντας τό μαρτύριο καί τή θυ­σία τους ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καί τό Οἰκουμενικό μας Πατριαρ­χεῖο, ἀνταποκρινόμενο στό αἴτημα τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, πού ἦταν αἴτημα τοῦ λαοῦ, καί ἐξεπλήρωνε μέ αὐτό τόν τρόπο τό ὀφειλόμενο χρέος στούς προγό­νους μας, οἱ ὁποῖοι ἁγίασαν μέ τά αἵματα καί τά μαρτυρικά λείψανα αὐτή τή γῆ, κατέταξε τούς μάρ­τυρες τοῦ Ὁλοκαυτώματος τῆς Να­ού­σης στή χορεία τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας. 

Ἤδη ἀπό τό ἔτος 2010, ὁπότε καί ἐξεδόθη ἡ Πατριαρχική καί Συνο­δική Πράξη τῆς Ἁγιοκατατάξεως ἡ Ἱερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναού­σης καί Καμπανίας, εἶχε ἑτοιμάσει Ἀκολουθία πρός τιμήν τῶν ἁγίων Νεομαρτύρων τῆς Ναούσης, ποίη­μα τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκου­μενικοῦ Θρόνου π. Στυ­λια­νοῦ, τήν ὁποία καί ψάλαμε κατά τήν ἑορτή τους.

Μέ τήν εὐκαιρία ὅμως τῆς ἐπε­τείου τῶν 200 χρόνων ἀπό τό Ὁλο­καύτωμα τῆς Ναούσης ὁ π. Στυ­λι­α­νός συνέθεσε δύο νέες Ἀκολου­θίες πρός τιμήν τῶν ἁγίων πέντε Ἱερο­μαρτύρων καί τῶν σύν αὐτοῖς, οἱ ὁποῖοι σφαγιάσθηκαν στόν ναό τοῦ ἁγίου Γεωργίου κατά τήν εἴσο­δο τῶν Τούρκων, καί πρός τιμήν τῶν γυναικῶν πού βρῆκαν μαρτυ­ρικό θάνατο στήν Ἀράπιτσα, ἀλλά καί δύο παρακλητικούς κανόνες, ἕναν γιά τούς δισχιλίους ἁγίους Νεο­μάρ­­τυρες, τόν ὁποῖο καί ψάλαμε ἀπόψε, καί ὁ ὁποῖος ἀναφέρεται καί στούς ἁγίους ἱερομάρτυρες στόν ἅγιο Γεώργιο καί στίς γυναῖκες πού ἔπεσαν στήν Ἀράπιτσα καί τά παιδιά τους, καί αὐτούς πού μαρτύρησαν στό Κιόσκι, ἀλλά καί στίς γυναῖκες πού τελειώθησαν μαρτυρικῶς στή Θεσσαλονίκη. 

Ἀπόψε εἴχαμε τήν εὐκαιρία νά ψά­λουμε γιά πρώτη φορά τόν πα­ρα­κλητικό κανόνα γιά τούς ἁγίους Ναουσαίους Νεομάρτυρες καί νά τούς παρακαλέσουμε νά προστα­τεύουν τήν πόλη τους καί νά μεσι­τεύουν στόν Θεό καί γιά τή Νάουσα καί γιά τήν πατρίδα μας καί γιά ὅλο τόν κόσμο.

Γιά τό νέο αὐτό ὑμνογραφικό πό­νημα τοῦ π. Στυλιανοῦ, ὁ ὁποῖος ἰδιαιτέρως εὐλαβεῖται τούς ἁγίους Νεομάρτυρες τῆς Ναούσης, θά μᾶς μιλήσει στή συνέχεια ὁ κ. Παῦλος Κυριακίδης, συνεργάτης τοῦ ραδιο­φωνικοῦ σταθμοῦ τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως.

Θά ἤθελα, κλείνοντας, νά συγχαρῶ καί νά εὐχαριστήσω τόν π. Στυλια­νό γιά τήν ἀγάπη του πρός τούς ἁγίους τῆς Ναούσης καί τά νέα ὑμνο­γραφήματα πού συνέ­θεσε πρός τιμήν τους, ἀλλά καί τόν κ. Κυριακίδη γιά ὅσα θά μᾶς πεῖ στή συνέχεια. 

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

EsperNaousaNeomartyres2022 2