ΚΓ΄Παύλεια: Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο στην Αλεξάνδρεια. (φωτο)

PauleiaArxieratikoAlexandreia.2017.jpg

PauleiaArxieratikoAlexandreia.2017.jpg

Στα πλαίσια των ΚΓ΄Παυλείων, την Κυριακή 25 Ιουνίου τελέστηκε λαμπρό Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο,στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλεξανδρείας.

Στο πολυαρχιερατικό συλλείτουργο συμμετείχαν οι Μητροπολίτες: Ιεραπύτνης κ. Κύριλλος, εκπρόσωπος της ΑΘΠ του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ο οποίος προεξήρχε και στο Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο, Τριπόλεως κ.Θεοφύλακτος,εκπρόσωπος του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, Αρχιεπίσκοπος Ιορδάνου κ. Θεοφύλακτος,εκπρόσωπος του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, o οποίος χοροστάτησε στην ακολουθία του Όρθρου, Λεμεσού κ.Αθανάσιος,ο Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος εκπρόσωπος της Εκκλησία της Κύπρου και Βεροίας κ.Παντελεήμων ο οποίος κήρυξε και τον θείο λόγο.Επίσης συμμετείχαν ο Αρχιμ. Εφραίμ, Καθηγούμενος της Ιεράς Μ.Μονής Βατοπαιδίου και ο Ηγούμενος Ανδρέας εκπρόσωπος της Εκκλησίας της Πολωνίας.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας στον αυλειο χώρο του Ναού πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις με εξαιρετικά χορευτικά της Εστίας Ρουμλουκιωτών, υπό το βλέμμα των Ιεραρχών και πλήθους κόσμου.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Η ομιλία του Σεβ.Μητροπολίτου Βεροίας κ.Παντελεήμονος στην Θ.Λειτουργία:

«Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐκκέχυται ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν διά τοῦ Πνεύμα- τος τοῦ ἁγίου τοῦ δοθέντος ἡμῖν».
Τήν πνευματική διαδρομή τῆς πίστεως περιγράφει στό σημερινό ἀπο- στολικό ἀνάγνωσμα ὁ πρωτοκορυφαῖος ἀπόστολος Παῦλος.
Ἡ πίστη στόν Θεό, στήν ὁποία μᾶς ὁδήγησε ὁ Χριστός, λέγει ὁ ἀπό- στολος, εἶναι αὐτή πού μᾶς χάρισε τήν εἰρήνη. Εἶναι αὐτή πού κατήργησε τόν πόλεμο, τόν ὁποῖο εἶχε δημιουργήσει ἡ ἁμαρτία καί ἡ ἀπομάκρυνση τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν Θεό, καί ἔφερε τήν καταλλαγή καί τήν εἰρήνη στίς σχέσεις μεταξύ Θεοῦ καί ἀνθρώπων καί στίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων.
Καί τήν ἔφερε σέ τέτοιο βαθμό, ὥστε οἱ θλίψεις δέν ἐπηρεάζουν τόν πιστό, ὁ ὁποῖος γνωρίζει ὅτι ἡ θλίψη τόν ἀσκεῖ στήν ὑπομονή, καί ἡ ὑπομονή εἶναι αὐτή πού τόν καθιστᾶ δόκιμο γιά νά ἔχει τήν ἐλπίδα του στόν Θεό, ὁ ὁποῖος δέν τόν ἀπογοητεύει ποτέ, διότι μέ τήν ἀγάπη του ὑπερπληροῖ διά τοῦ ἁγίου Πνεύματος τίς καρδιές ὅσων πιστεύουν σ ̓ Αὐτόν καί ἀναθέτουν χωρίς ἀμφιβολία τίς μέριμνές τους στήν ἀγάπη του.
Πόσο σημαντικό προνόμιο εἶναι αὐτό, ἀδελφοί μου, πού μᾶς χαρίζει ὁ Θεός!
Ζοῦμε σέ ἕνα κόσμο στόν ὁποῖο οἱ θλίψεις βαρύνουν τήν ψυχή καί τή ζωή τῶν ἀνθρώπων. Θλίψεις πού ὀφείλονται σέ ποικίλες αἰτίες καί ἔχουν διαφορετικές ἀφορμές πού ὁ καθένας μας γνωρίζει. Θλίψεις πού δέν ἀφήνουν τήν ψυχή νά εἰρηνεύσει καί νά δεῖ μέ ἠρεμία πῶς μπορεῖ νά τίς ἀντιμετωπίσει, ἔτσι ὥστε ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος νά μήν τίς ἀντιμετωπίζει μέ ὑπομονή, ὅπως λέγει ὁ ἀπόστολος, γιατί ἡ ὑπομονή θεωρεῖται καί συκοφαντεῖται ὡς ἀφέλεια καί ὡς ἀδυναμία, ἀλλά νά τίς ἀφήνει νά γε- μίζουν τήν ψυχή του μέ ἄγχος καί νά τόν ὁδηγοῦν συχνά στήν ἀπογοή- τευση καί στήν ἀπόγνωση.
Ὅμως ἐμεῖς, ἀδελφοί μου, μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ, γνωρίζουμε τόν ἀληθινό θησαυρό καί τήν ἀληθινή δύναμη τῆς ὑπομονῆς, ὅπως τή βλέπουμε νά βιώνεται ἀπό τούς ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως βλέπουμε νά τή βιώνει ὁ πρωτοκορυφαῖος ἀπόστολος Παῦλος, καί αὐτό πρέπει νά γεμίζει τήν ψυχή μας ἐλπίδα, τήν ἐλπίδα πού δίνει σέ ὅλους τούς πιστούς ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, τήν ὁποία μᾶς προσφέρει διά τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν μυστηρίων της.
Ὁ Θεός εἶναι ἀγάπη καί αὐτή τήν ἀγάπη του μᾶς τήν προσφέρει, ἀδελ- φοί μου, ὄχι μόνο ὅταν φθάσουμε στήν τελειότητα, στήν ὁποία ἔφθασε ὁ πρωτοκορυφαῖος ἀπόστολος Παῦλος, ἀλλά τήν προσφέρει σέ ὅλους μας «κατά τό μέτρον τῆς δωρεᾶς», γιά νά μᾶς στηρίξει, γιά νά μᾶς ἐνισχύσει στόν ἀγώνα τῆς ὑπομονῆς, γιά νά μᾶς ἑλκύσει περισσότερο κοντά του, γιά νά μᾶς κάνει νά τόν ἀγαπήσουμε περισσότερο· γιατί ὅσο περισσότερο ἀγαπᾶ ὁ ἄνθρωπος τόν Θεό, τόσο περισσότερη ἀγάπη λαμβάνει ἀπό τόν Θεό. Ὄχι γιατί ὁ Θεός προσφέρει διαφορετική ἀγάπη στόν καθένα μας, ἀλλά γιατί ὁ ἄνθρωπος, ἀνάλογα μέ τήν ἀγάπη πού προσφέρει, μπορεῖ νά ἀφομοιώσει τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ.
Αὐτή τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, τήν ὁποία τόσο πολύ ὕμνησε ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ἀπολαμβάνουμε οἱ πιστοί μέσα στήν Ἐκκλησία, γιατί, ἐφόσον ἡ ἀγάπη του δίδεται διά τοῦ ἁγίου Πνεύματος, ὑπάρχει καί δίδεται διά τῆς Ἐκκλησίας. Τήν ἀπολαμβάνουμε ὅμως ἰδιαιτέρως στήν τοπική μας Ἐκκλησία καί μέσα ἀπό τίς ἐκδηλώσεις τῶν ΚΓ´ Παυλείων πού ἄρχισαν πρίν ἀπό ἕνα περίπου μήνα καί πραγματοποιοῦνται σέ ὅλες τίς ἀρχιε- ρατικές περιφέρειες τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως καί κορυφώνονται μέ τό Διεθνές Ἐπιστημονικό Συνέδριο πού ἀρχίζει αὔριο μέ θέμα: «Πόλεμος καί εἰρήνη κατά τόν ἀπόστολο Παῦλο» καί μέ τήν παρουσία τῶν Σεβασμιωτάτων καί Θεοφιλεστάτων ἐκπροσώπων τῶν πρεσβυγενῶν καί νεωτέρων Πατριαρχείων καί τῶν Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν.
Κάποιους ἀπό αὐτούς, πού εἶχαν ἤδη ἀφιχθεῖ ἀπό χθές στήν Ἱερά μας Μητρόπολη, ἔχουμε τή χαρά καί τήν εὐλογία νά τούς ἔχουμε σήμερα συλλειτουργοῦντες στό Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο ἐδῶ στόν ἱερό ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἀλεξανδρείας.
Θά ἤθελα, λοιπόν, νά τούς καλωσορίσω καί στήν Ἀλεξάνδρεια καί νά τούς ἐκφράσω τήν εὐγνωμοσύνη μου τόσο γιά τήν προσωπική τους παρουσία ὅσο καί γιά τίς εὐχές τῶν Ἁγιωτάτων προκαθημένων τίς ὁποῖες μᾶς μεταφέρουν.
Νά εὐχαριστήσω πρωτίστως τόν ἐκπρόσωπο τοῦ Παναγιωτάτου Οἰ- κουμενικοῦ Πατριάρχου κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου, Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ἱεραπύτνης καί Σητείας κύριο Κύριλλο, τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Τριπόλεως κύριο Θεοφύλακτο τοῦ Πατριαρχείου
Ἀλεξανδρείας, τόν Σεβασμιώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἰορδάνου κύριο Θεο- φύλακτο τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, τόν Σεβασμιώτατο Μη- τροπολίτη Λεμεσοῦ κύριο Ἀθανάσιο καί τόν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Μεσαορίας κύριο Γρηγόριο ἀπό τήν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου, τόν πανοσιολογιώτατο Καθηγούμενο κύριο Ἀνδρέα ἀπό τήν Ἐκκλησία τῆς Πολωνίας, καί τόν Καθηγούμενο τῆς Μεγίστης Μονῆς Βατοπεδίου Γέροντα Ἐφραίμ πού μέ τήν παρουσία τους λαμπρύνουν τά ΚΓ ́ Παύλεια καί τιμοῦν μαζί μας τόν ἱδρυτή τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας ἅγιο ἔνδοξο καί πρωτοκορυφαῖο ἀπόστολο Παῦλο.
Θέλω ἐπίσης νά εὐχαριστήσω ἀπό καρδίας τή Χορωδία «Εἱρμός» πού μᾶς ἔψαλε τόσο ὡραῖα καί νά εὐχηθῶ ὁ ἀπόστολος Παῦλος νά τούς δίδει τή χάρη του γιά νά συνεχίζουν νά ψάλλουν καί νά ὑμνοῦν τόν Θεό μέ ὅση δύναμη ἔχουν
Καί ἀκόμη νά εὐχαριστήσω καί ὅλους ἐσᾶς, τίς ἀρχές καί τούς ἐκπροσώπους τους, πού ἤρθατε γιά νά τιμήσουμε ὅλοι μαζί τόν ἀπόστολο Παῦλο, αὐτόν πού μᾶς ἕνωσε μέ τόν Θεό, πού εἶναι ὁ πνευματικός μας πατέρας καί μᾶς χαρίζει ὅλες αὐτές τίς πνευματικές εὐκαιρίες τῶν Παυλείων. Εὔχομαι οἱ πρεσβεῖες του νά μᾶς ἐνισχύουν καί νά μᾶς πληροῦν μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ τή ζωή μας.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

.PauleiaArxieratikoAlexandreia.2017-121.jpg