ΚΓ΄Παύλεια: «Εν πνεύματι και αληθεία». Αντιαιρετική Ημερίδα στο Πλατύ Αλεξάνδρειας(φωτο).

Antiairetiko2017 100

Antiairetiko2017 100

Τη Δευτέρα 5 Ιουνίου το απόγευμα στο Συνεδριακό Κέντρο στο Πλατύ του Δήμου Αλεξάνδρειας πραγματοποιήθηκε αντιαιρετική ημερίδα ενταγμένη στο πλαίσιο των φετινών Παυλείων εκδηλώσεων.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, ενώ την εκδήλωση παρουσίασε με επιτυχία ο Ιεροκύρηκας και Αρχιερατικός Επίτροπος Καμπανίας Αρχιμ. Θεόφιλος Λεμοντζής, ο οποίος ήταν και εισηγητής. Την δεύτερη εισήγηση της ημερίδας έκανε ο ιστορικός ερευνητής κ. Ευάγγελος Φυλακτός.

Τέλος, ο Σεβασμιώτατος, ευχαρίστησε τον ομιλητή για τις εμπεριστατομένη ομιλία στα συγκεκριμένα θέματα και απένειμε, σε αυτούς, τα αναμνηστικά των ΚΓ΄ Παυλείων.

Ο ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ

Ἑορτή τοῦ Ἁγίου Πνεύματος σήμερα καί ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας διοργανώνει, ὅπως κάθε χρόνο αὐτή τήν ἡμέρα, στό πλαίσιο τῶν ΚΓ´ Παυλείων τήν Ἀντιαιρετική Ἡμερίδα της, γιά τήν ἐνημέρωση καί εὐαισθητοποίηση ὅλων τῶν εὐσεβῶν τέκνων ἀλλά καί ὅλων τῶν ἀνθρώπων καλῆς θελήσεως. Διότι δέν ἀρκεῖ ἁπλῶς νά πιστεύουμε στόν Θεό, δέν ἀρκεῖ ἀκόμη νά πιστεύουμε καί νά λατρεύουμε τόν Θεό «ἐν πνεύματι καί ἀληθείᾳ», ὅπως εἶναι ὁ γενικός τίτλος τῆς Ἀντιαιρετικῆς μας Ἡμερίδος, ἀλλά πρέπει νά γνωρίζουμε καί γιά τίς αἱρέσεις, γιά τίς ἀποκλίσεις δηλαδή ἀπό τήν ὀρθή πίστη, καί τίς πλάνες, πού δυστυχῶς κυκλοφοροῦν καί διαφημίζονται ἔντονα στίς ἡμέρες μας, καί ἀκόμη καί γιά ἄλλες θρησκεῖες καί παραθρησκεῖες πού ἐπίσης προπαγανδίζουν ἄλλοτε μέ ὕπουλο καί ἄλλοτε μέ προκλητικό τρόπο τή διδασκαλία τους, καπηλευόμενοι συχνά τίς εὐαισθησίες καί τήν ἄγνοια τῶν ἀνθρώπων.

Μᾶς προειδοποιεῖ, ἄλλωστε, σχετικά καί ὁ πρωτοκορυφαῖος ἀπόστολος Παῦλος γράφοντας πρός τόν μαθητή του ἀπόστολο Τιμόθεο: «ἄνθρωποι πονηροί καί γόητες προκόψουσιν ἐπί τό χεῖρον πλανῶντες καί πλανώμενοι· σύ δέ μένε ἐν οἷς ἔμαθες καί ἐπιστώθης» (2 Τιμ. 3.13-14).

Ποιοί εἶναι αὐτοί οἱ πονηροί πού γοητεύουν τούς ἀνθρώπους, τούς ἐξαπατοῦν δηλαδή καί τούς παρασύρουν μέ διάφορους τρόπους, μέ τή βοήθεια πού τούς προσφέρουν, μέ τά λόγια τους ἤ μέ τό ἐνδιαφέρον τους; Εἶναι αὐτοί τούς ὁποίους καί πάλι ὁ ἀπόστολος Παῦλος, μιλώντας πρός τούς πρεσβυτέρους τῆς Ἐφέσου, ὀνόμασε λύκους βαρεῖς, ἄγριους λύκους. «Οἶδα», λέγει, «ὅτι εἰσελεύσονται λύκοι βαρεῖς εἰς ὑμᾶς μή φειδόμενοι τοῦ ποιμνίου … λαλοῦντες διεστραμμένα τοῦ ἀποσπᾶν τούς μαθητάς ὀπίσω αὐτῶν» (Πράξ. 20.29-30).

Καί μεταξύ αὐτῶν τῶν λύκων εἶναι, ἀδελφοί μου, καί ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι ἐκμεταλλευόμενοι τόν πολιτισμό τῶν πατέρων μας, τόν ἀρχαῖο ἑλληνικό πολιτισμό, καί τήν ἀγάπη ὅλων μας πρός αὐτόν, προσπαθοῦν νά παρασύρουν ἀνθρώπους στήν εἰδωλολατρική θυσία τοῦ δωδεκαθέου καί νά τούς πείσουν, ὅπως ἔπεισαν καί τόν ἑαυτό τους, νά πιστεύουν καί νά λατρεύουν ἀνύπαρκτα καί ψεύτικα εἴδωλα, νά πιστεύουν στούς ἀνυπόστατους θεούς τοῦ Ὀλύμπου μέ τό δῆθεν ἐπιχείρημα ὅτι οἱ πατέρες μας μεγαλούργησαν πιστεύοντας καί ἐμπνευόμενοι ἀπό αὐτούς τούς ψεύτικους θεούς.

Καί δυστυχῶς δέν εἶναι λίγοι ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι παρασύρονται καί νομίζουν ὅτι οἱ τελετές τους γιά διάφορα φυσικά φαινόμενα εἶναι ἐξορμήσεις στή φύση καί ἔτσι καταλήγουν νά ἀρνοῦνται τόν Θεό καί νά λατρεύουν, ὅπως λέει ὁ ἀπόστολος, «τήν κτίσιν παρά τόν κτίσαντα».

Σέ αὐτούς τούς νεοειδωλολάτρες, τούς νεοπαγανιστές, τήν προέλευσή τους, τίς θέσεις τους καί τήν ἀναίρεσή τους, ἀλλά καί πῶς μποροῦμε νά προφυλαχθοῦμε ἀπό αὐτές καί νά προστατεύσουμε καί ἄλλους συνανθρώπους μας, εἶναι ἀφιερωμένη ἡ σημερινή Ἡμερίδα.

Ὁμιλητές μας εἶναι ὁ κ. Εὐάγγελος Φυλακτός, ὁ ὁποῖος ἀπό ἐτῶν μελετᾶ καί ἀσχολεῖται συστηματικά μέ τόν νεοπαγανισμό καί τίς κακοδοξίες του καί θά μᾶς μιλήσει μέ θέμα «Ἑλληνισμός καί Ὀρθοδοξία. Ὁ ξενόφερτος παγανισμός καί ἡ θρησκεία τοῦ δωδεκαθέου», καί ὁ πανοσιολογιώτατος ἀρχιμανδρίτης π. Θεόφιλος Λεμοντζής, διδάκτωρ Θεολογίας, ὑπεύθυνος τοῦ Ἀντιαιρετικοῦ γραφείου τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, ὁ ὁποῖος θά μᾶς ἀναπτύξει τό θέμα «Σύγκρουση καί σύνθεση ἀρχαιοελληνικοῦ πολιτισμοῦ καί χριστιανισμοῦ. Ἡ ἀναίρεση τῆς νεοπαγανιστικῆς κριτικῆς».

Πρίν νά παραχωρήσω τό βῆμα στόν πρῶτο ὁμιλητή, θά ἤθελα νά εὐχαριστήσω θερμά καί τούς δύο, γιατί μέ τίς ὁμιλίες τους καί μέ τίς γνώσεις τους θά διαφωτίσουν ὅλους μας σχετικά μέ τήν ἐπικίνδυνη αὐτή ὑπόθεση τοῦ νεοπαγανισμοῦ, ἀλλά καί ὅλους ἐσᾶς πού ἤρθατε ἀπόψε στήν Ἡμερίδα αὐτή τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας γιά νά τιμήσουμε καί δι᾽ αὐτῆς τόν ἀπόστολο Παῦλο, πού μᾶς ἐλευθέρωσε ἀπό τή δουλεία τῶν εἰδώλων καί μᾶς ὁδήγησε στό φῶς καί τήν πίστη τοῦ Χριστοῦ.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ