ΚΔ΄ Παύλεια : «Την πόρτα ανοίγω, τραγούδι ν’  ακουστεί». Συναυλία για φιλανθρωπικό σκοπό στη Βέροια. (ΦΩΤΟ)

KDPauleiaSynauliaStathiPauleio2018.jpg

KDPauleiaSynauliaStathiPauleio2018.jpg

Στο πλαίσιο των ΚΔ´ Παυλείων, την Τετάρτη 13 Ιουνίου το απόγευμα στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας πραγματοποιήθηκε φιλανθρωπική εκδήλωση με τίτλο «Την πόρτα ανοίγω, τραγούδι ν’ ακουστεί».

Η εκδήλωση ήταν μία συναυλία αλληλεγγύης του μουσικού κ. Στάθη Γκαντζούρα με ένα σύνολο εξαιρετικών μουσικών από την Βέροια για την ενίσχυση της Τράπεζας Αγάπης (Συσσίτιο) της Ιεράς Μητροπόλεως μας. Γι΄αυτό και κατά την είσοδο αντί εισιτηρίου οι προσελθόντες προσέφεραν τρόφιμα τα οποία και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά στα συσσίτια της Ιεράς Μητροπόλεως.

Επίσης στην συναυλία συμμετείχε το φωνητικό σύνολο ‘’Ηχώ Βερόης’’ υπό την διεύθυνση της κ. Νατέλα Ιτσουαΐντσε.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, ο οποίος στο τέλος απένειμε και τα αναμνηστικά των ΚΔ΄ Παυλείων, ενώ την εκδήλωση παρουσίασε ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς Μητροπόλεως Αρχιμ. Δημήτριος Μπακλαγής.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

KDPauleiaSynauliaStathiPauleio2018-2.jpg

Ο χαιρετισμός του Σεβασμιωτάτου :

«Τήν πόρτα νοίγω, τραγούδι ν κουστε».

Μέ ατόν τόν ραο τίτλο νοιξε καί γιά μς σήμερα πόρτα το Παυλείου Πολιτιστικο Κέντρου γιά νά κουστε τό τραγούδι καί νά γε­μίσει στορικός ατός χρος μέ τίς μελωδίες τς ντεχνης καί παραδο­σιακς μουσικς μας. νοιξαν μως συγχρόνως καί ο καρδιές μας γιά νά κουσθον μέσα τους χι μόνο μελωδία τν τραγουδιν μέ λα τά συναισθήματα, τίς χαρές καί τίς συγ­κινήσεις τν νθρώπων, πού μετα­φέρουν, λλά γιά νά κουσθε μία κόμη ραιότερη, ψηλότερη, ορά­νια, θά λεγα, μελωδία, μελωδία τς γάπης, τήν ποία προσέφερε καθένας σας μέ τά τρόφιμα πού κα­τέ­θεσε εσερχόμενος γιά τούς δελ­φούς μας καί τίς τράπεζες τς γάπης τς ερς μας Μητροπόλεως.

«άν τας γλώσσαις τν νθρώπων λαλ καί τν γγέλων, γάπην δέ μή χω, γέγονα χαλκός χν κύμ­βαλον λαλάζον», λέγει ορανοβά­μων πόστολος. μως σες, δελ­φοί μου, γίνατε εηχα καί ναρμόνια ργανα τς γάπης, τοιμα νά συντο­νισθον μέ τούς χους τς γάπης πού κίνησαν τίς χορδές καί τίς ψυχές το Μουσικο Συνόλου «χώ τς Βερόης» καί το μουσικο καί τρα­γου­δοποιο κ. Στάθη Γκαντζούρα νά προσφέρουν τήν γάπη τους μέ τή σημερινή συναυλία πού πραγματο­ποι­εται στό πλαίσιο τν ΚΔ´ Παυ­λείων μέ σκοπό τήν νίσχυση τν δελφν μας πού χουν νάγκη.

Σέ λίγο θά χουμε τή χαρά νά πο­λαύσουμε τό πέροχο ατό μουσικό σύνολο «χώ Βερόης» πού τιμ τήν πόλη μας καί νά κούσουμε τίς ρα­ες μελωδίες πού πέλεξε νά μς παρουσιάσει. Καί πως χώ μς μεταφέρει χους πό μακριά, τσι καί τό μώνυμο μουσικό σύνολο θά μς παρουσιάσει τραγούδια, ντεχνα καί παραδοσιακά, πού μπορε νά ρ­χονται πό μακριά, λλά εναι τρα­γούδια πού γαπήθηκαν καί γι ατό γιναν κομμάτι τς παραδόσεώς μας, κομμάτι τς ντεχνης μουσικς μας πού κφράζει τήν λληνική ψυχή.

Πρίν νά πολαύσουμε τήν μορφη ατή συναυλία θά θελα νά εχαρι­στήσω σους συνέβαλαν στήν πραγ­μα­τοποίησή της. Νά εχαριστήσω τά μέλη τς χορωδίας καί τή χοράρχη του καί τόν μουσικό καί τραγου­δοποιό κύριο Στάθη Γκαντζούρα πού συνοδεύει τό μουσικό σύνολο. Νά τούς εχαριστήσω γιά τήν γάπη τους πρός τούς δελφούς μας πού χουν νάγκη καί τήν προσφορά τους πρός ατούς μέσω το φιλαν­θρωπικο ργου τς ερς μας Μητροπόλεως. Νά εχαριστήσω καί λους σς πού ρθατε στή σημερινή κδήλωση τς ερς μας Μητροπό­λεως γιά νά τιμήσετε τόν δρυτή τς κκλησίας μας, πρωτοκορυφαο πό­­στολο Παλο, καί γιά νά προσφέ­ρετε τήν γάπη σας στούς δελφούς μας.

ς νοίξουμε τήν πόρτα, γιά νά κου­στε τό τραγούδι. Καί ς τό πολαύσουμε.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 KDPauleiaSynauliaStathiPauleio2018-3.jpg