ΚΔ΄ Παύλεια: Θεατρική Παράσταση « ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΙΑΤΡΟΣ: Εργάτης στον αμπελώνα του Κυρίου». Τιμητική διάκριση για τον Δήμο Βεροίας. (ΦΩΤΟ)

KDPauleiaTheatrikoAgiosLoukas2018.jpg

KDPauleiaTheatrikoAgiosLoukas2018.jpg

Την Τετάρτη 27 Ιουνίου το βράδυ, στον Χώρο Τεχνών Βεροίας, πραγματοποιήθηκε η Θεατρική Παράσταση απο το θεατρικό εργαστήρι της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας « ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΙΑΤΡΟΣ: Εργάτης στον αμπελώνα του Κυρίου».

Το θεατρικό εργαστήρι της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας,Ναούσης και Καμπανίας ιδρύθηκε πριν απο 22 χρόνια απο τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτης μας κ.Παντελεήμονα στο πλαίσιο της πολυδύναμης και εμπνευσμένης ποιμαντικής του μέριμνας για τους νέους και τις νέες της επαρχίας μας.

Έχει παρουσιάσει πολλές θεατρικές παραστάσεις, δρώμενα και εκδηλώσεις ήχου και λόγου με θρησκευτικό, εθνικό και παιδαγωγικό χαρακτήρα.

Το έργο έγραψε και επιμελήθηκε ο Αρχιμανδρίτης Αρσένιος Χαλδαιόπουλος ο οποίος παρουσίασε και την εκδήλωση. Η θεατρική παράσταση είναι σκηνοθεσία του Μοναχού Γερασίμου Μπεκέ.

Στο τέλος ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας,Ναούσης και Καμπανίας κ.Παντελεήμων απηύθυνε χαιρετισμό και απένειμε τον Χρυσό Σταυρό του Αποστόλου Παύλου στον Δήμο Βεροίας με την ευκαρία συμπληρώσεως 100 ετών από της ιδρύσεως του.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Ο χαιρετισμός του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας κ.Παντελεήμονος :

Ὅπως κάθε χρόνο ἔτσι καί φέτος τίς ἡμέρες αὐτές ἡ Ἱερά Μη­τρό­πολη Βεροίας, Ναούσης καί Καμπα­νίας πραγματοποιεῖ στό πλαί­σιο τῶν ἑορταστικῶν καί λα­τρευτικῶν ἐκδηλώσεων τῶν Παυ­λείων, πού διοργανώνει γιά εἰ­κο­στή τέταρτη φορά, ἕνα μεγάλο Διεθνές Ἐπιστημονικό Συνέδριο ἀφιερωμένο στόν ἀπόστολο Παῦ­λο.

Τό θέμα τοῦ φετινοῦ ΚΔ´ Συ­νε­δρίου εἶναι «Εὐαγγελισμός καί Ἱεραποστολή κατά τόν ἀπόστολο Παῦλο».

Εἶναι φυσικό ὁ πρωτοκορυφαῖος ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν καί τῆς οἰκουμένης νά ἀποτελεῖ πρότυπο «εὐαγγελιστοῦ», ὅπως θά ἔλεγε ὁ ἴδιος, «ἔργον ποίησον εὐαγγε­λι­στοῦ», προτρέπει τόν μαθητή του ἀπόστολο Τιμόθεο, ἤ «ἱεραπο­στό­λου», ὅπως λέμε συχνά ἐμεῖς. Διό­τι τό μεγαλειῶδες ἔργο τοῦ κη­ρύγματος, τό ὁποῖο ἐπετέλεσε ὁ οὐρανοβάμων ἀπόστολος Παῦλος μέ τίς ἀποστολικές του περιοδεῖες ἀπό τά Ἱεροσόλυμα μέχρι τή Ρώμη καί ὁ ὑποδειγματικός τρόπος μέ τόν ὁποῖο τό ἐπετέλεσε, «νυκτός καί ἡμέρας ἐργαζόμενος», ἀκόμη καί «ταῖς ἰδίαις χερσίν», «πρός τό μή ἐπιβαρῆσαί τινα ὑμῶν» (1 Θεσ. 2.9), ἀλλά «ἵνα ἀδάπανον θήσῃ τό εὐαγγέλιον» (1 Κορ. 9.18), καί ἐπιπλέον μέ θυσιαστική ἀγάπη προ­κειμένου νά σώσει τίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων, ἄφησε τή σφρα­γίδα του στήν Ἐκκλησία τοῦ Χρι­στοῦ καί ἐνέπνευσε ὅλους ἐκεί­νους, οἱ ὁποῖοι μετά ἀπό αὐτόν ἐπότισαν ὅ,τι ὁ ἴδιος ἐφύτευσε, ἤ ἔσπειραν ἐκεῖ ὅπου ἡ Πρόνοια τοῦ Θεοῦ τούς κάλεσε νά διακονήσουν τόν ἀμπελώνα τοῦ Κυρίου.

Σέ ἕναν ἀπό αὐτούς, οἱ ὁποῖοι ἐργάσθηκαν μέ ζῆλο καί ἀφο­σίωση στό ἔργο τοῦ εὐαγγελισμοῦ τῶν ψυχῶν, σέ ἕναν ἀπό αὐτούς πού ἀποφάσισε νά σπείρει τόν σπό­ρο τοῦ εὐαγγελίου σέ ψυχές πού λαχταροῦσαν γι᾽ αὐτόν ἀλλά δέν μποροῦσαν νά τόν βροῦν, γιατί τά πετεινά τῆς ἀθεΐας τόν ἅρπαζαν καί ὁ ἀέρας της ἔκανε τό χῶμα σκληρό, ξηρό καί πετρῶδες, ὥστε νά εἶναι δύσκολο ἤ καί ἀδύ­νατο νά σπείρει κανείς τόν σπόρο καί νά βλαστήσει, εἶναι ἀφιε­ρω­μέ­νη ἡ ἀποψινή καλλιτεχνική ἐκ­δήλωση.

Μία θεατρική παράσταση, πού δέν ἔχει ὡς σενάριο μία ἱστορία ἀλλά μία ἀλήθεια. Τήν ἀλήθεια τῆς ζωῆς ἑνός προσφιλοῦς μας ἁγίου ἱεράρχου, τοῦ ἁγίου Λουκᾶ τοῦ ἰατροῦ καί θαυματουργοῦ, ἀρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως, ὁ ὁποῖος ἐργάσθηκε ἀκατάβλητα γιά τόν εὐαγγελισμό τῶν ἀδελ­φῶν του μέσα στίς ἀντίξοοες συν­θῆκες πού δημιουργοῦσε τό ἄθεο καί ἀντίθεο σοβιετικό καθεστώς τῆς ἐποχῆς του· πού ἐργάσθηκε ἱεραποστολικά ὡς ἰατρός, ὡς κα­θη­γητής καί ὡς ἐπίσκοπος, ὅπου καί ἄν βρέθηκε, στούς ναούς, στίς ἐξορίες, στίς φυλακές, στή Σιβηρία ἤ τή Κριμαία, μιμούμενος τή θυ­σιαστική διακονία τοῦ ἀποστόλου Παύλου, ἔτσι ὥστε νά ἀντιλη­φθοῦ­με ὅλοι ἐναργέστερα τί ση­μαίνει εὐαγγελισμός, ἱεραποστο­λή, διακονία ψυχῶν.

«Ἅγιος Λουκᾶς ὁ ἰατρός: ἐργάτης στόν ἀμπελώνα τοῦ Κυρίου» εἶναι ὁ τίτλος τῆς θεατρικῆς παραστά­σεως πού θά παρακολουθήσουμε.

Γιά τή μεταφορά τῆς ζωῆς τοῦ ἁγίου Λουκᾶ στά κείμενα τῆς ἀπο­ψινῆς θεατρικῆς παραστάσεως θά ἤθελα νά εὐχαριστήσω θερμά τόν πανοσιολογιώτατο ἀρχιμανδρίτη π. Ἀρσένιο Χαλδαιόπουλο· γιά τήν παρουσίαση τά μέλη τοῦ Θεατρι­κοῦ Ἐργαστηρίου τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, τά ὁποῖα παρά τίς ἐξεταστικές τους ὑποχρεώσεις προσπάθησαν νά ἀνταποκριθοῦν στίς ἀπαιτήσεις τοῦ ἔργου ὑπό τίς σκηνοθετικές ὁδηγίες, ὅπως πά­ντο­τε, τοῦ π. Γερασίμου Μπεκέ, ὑπευθύνου τοῦ Γραφίου τύπου τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, ὁ ὁποῖος εἶχε καί τήν ὅλη ἐπιμέλεια τῆς θεα­τρικῆς παραστάσεως.

Τούς εὐχαριστῶ καί τούς συγχαί­ρω ὅλους γιά τήν προσπάθεια καί τόν κόπο τους, καί σᾶς καλῶ νά τούς χειροκροτήσουμε θερμά.

Ἡ ἀποψινή κεντρική καλλιτε­χνι­κή ἐκδήλωση τῶν ΚΔ´ Παυλείων εἶναι, ὅπως κάθε χρόνο, ἡμέρα βραβεύσεως ἀνθρώπων πού δια­κρί­θηκαν γιά τό ἔργο τους καί τιμοῦν μέ τήν προσφορά τους τήν πόλη μας καί τήν Ἱερά μας Μη­τρόπολη.

Σήμερα θά θέλαμε νά τιμήσουμε ἕνα θεσμό τῆς πόλεώς μας, θά θέλαμε νά τιμήσουμε στό πρόσω­πο τοῦ Δημάρχου μας, τοῦ κ. Κων­σταντίνου Βοργιαζίδη, καί στά πρό­σωπα τῶν μελῶν τοῦ Δημο­τικοῦ Συμβουλίου τόν Δῆμο τῆς Βεροίας, πού φέτος συμπληρώνει 100 χρόνια ζωῆς καί λειτουργίας, καί συγχρόνως καί ὅλους τούς διατελέσαντες δημάρχους, γιά τήν προσφορά τους στήν πόλη καί τούς κατοίκους της ἀλλά καί γιά τήν ἁρμονική καί ἐποικοδομητική συνεργασία τους μέ τήν Ἐκκλησία σέ πολλές κοινές δράσεις ἀλλά καί στά Παύλεια, ἀπονέμοντας στόν Δήμαρχο τῆς Βεροίας τόν χρυσό Σταυρό τοῦ ἀποστόλου Παύλου.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ