ΚΔ΄ Παύλεια: «Σύγχρονες Μορφές της Εκκλησίας». Ο μακαριστός Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης. (ΦΩΤΟ)

KDPauleiaAugoustinosKantiwths2018.jpg

KDPauleiaAugoustinosKantiwths2018.jpg

Την Τετάρτη 6 Ιουνίου στο πλαίσιο των ΚΔ΄ Παυλείων διοργανώθηκε από την Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας εσπερίδα στη σειρά των Συγχρόνων μορφών της Εκκλησίας, στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο Βεροίας αφιερωμένη στον μακαριστό Επίσκοπο Αυγουστίνο Καντιώτη, έναν σύγχρονο Ιεραπόστολο.

Στην αρχή απηύθυνε χαιρετισμό ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων ενώ ανέγνωσε και τον χαιρετισμό του Σεβ. Μητροπολίτου Φλωρίνης κ. Θεοκλήτου,ο οποίος δεν μπόρεσε να παρευρεθεί λόγω του συλλαλητηρίου για τη Μακεδονία μας στην Φλώρινα.

Ακολούθησαν οι εισηγήσεις α) «Η διακονία του μακαριστού στα Γρεβενά και την Κοζάνη» από τον Αρχιμ. Αυγουστίνο Μύρου, β) «Η διακονία του μακαριστού στην Αθήνα», από τον Αρχιμ. Δανιήλ Αεράκη και γ) «Η διακονία του μακαριστού στη Φλώρινα» απο τον Σεβ. Μητροπολίτη Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς κ. Ιουστίνο.

Στο τέλος ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, κ. Παντελεήμων ευχαρίστησε τους ομιλητές και απένειμε τα αναμνηστικά των ΚΔ΄ Παυλείων

Την εκδήλωση παρουσίασε ο Αρχιμ. Σωφρόνιος Φάκας.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Ο χαιρετισμός του Σεβασμιωτάτου:

Ἡ περσινή Ἑσπερίδα ὑπό τόν γε­νικό τίτλο «Σύγχρονες μορφές τῆς Ἐκκλησίας» συνέπεσε μέ τήν ἔκ­δο­ση ἑνός καλαίσθητου καί ἐντυ­πωσιακοῦ τόμου ὁ ὁποῖος περιε­λάμ­βανε τίς εἰσηγήσεις πού πραγ­ματοποιήθηκαν κατά τίς Ἑσπε­ρίδες τίς ὁποῖες εἶχε διοργανώσει τά περασμένα χρόνια ἡ Ἱερά Μη­τρόπολή μας στό πλαίσιο τῶν Παυλείων καί τίς εἶχε ἀφιερώσει σέ σύγχρονες ὁσιακές μορφές τῆς Ἐκκλησίας μας ὑπό τόν γενικό τίτλο «Σύγχρονες μορφές τῆς Ἐκκλησίας».

Στίς Ἑσπερίδες αὐτές εἶχαν παρουσιασθεῖ καί προβληθεῖ ἕνδεκα σύγχρονοι Γέροντες, δύο ἀπό τούς ὁποίους ἀναγράφηκαν ἤδη πρίν ἀπό λίγα χρόνια ἐπισήμως ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο στό Ἁγιολόγιο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, εἶναι οἱ ὅσιοι πλέον Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης καί Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης, καί γιά ἕναν ἀκόμη εἴχαμε τή χαρά, μόλις πρίν ἀπό τρεῖς ἡμέρες, νά τελεσθεῖ στήν Ἱερά Μονή του, στή Μονή τοῦ ὁσίου Δαβίδ τοῦ Γέροντος στήν Εὔβοια, μέ τήν παρουσία τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κυρίου Βαρθολομαίου, ἡ ἐπίσημη τελετή τῆς Ἁγιοκατατάξεως, ἐννοῶ τόν ὅσιο Ἰάκωβο Τσαλίκη, στόν ὁποῖο εἴχαμε ἀφιερώσει τήν Ἡμερίδα τῶν ΙΘ´Παυλείων.

Ἔτσι ἔκλεισε μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ καί τίς πρεσβεῖες τοῦ ἁγίου ἐνδόξου πρωτοκορυφαίου ἀποστόλου Παύλου ἕνας πρῶτος κύκλος.

Μέ τήν ἀποψινή Ἑσπερίδα ἀρχίζει ἕνας νέος κύκλος. Τό θέμα τῶν φετινῶν ΚΔ´ Παυλείων «Εὐ­αγ­γελισμός καί Ἱεραποστολή» ἦταν ἡ ἀφορμή γιά νά ἀφιερώ­σουμε τή φετινή ἐκδήλωση σέ μία μορφή τῆς Ἐκκλησίας μας διαφο­ρετική ἀπό τίς προηγούμενες. Σέ μία μορφή τήν ὁποία κάποιοι μπο­ρεῖ νά τήν χαρακτήριζαν ἀμφιλε­γόμενη, νά συμφωνοῦσαν ἤ νά δια­φωνοῦσαν μαζί του. Ὅμως κα­νείς δέν ἀμφιβάλλει ὅτι ἄφησε ἀνεξίτηλο τό ἴχνος τῆς πορείας του τόσο στήν Ἐκκλησία ὅσο καί στήν πνευματική γενικότερα ζωή τοῦ τόπου μας μέ τήν προσωπικό­τητά του καί τήν πολυετῆ ἐκκλη­σιαστική του διακονία, μέ τό ἔργο του καί τόν λόγο του, μέ τή φωνή του καί τή σιωπή του. Γιατί ἔτσι συμβαίνει συνήθως μέ τίς ἰσχυρές προσωπικότητες. Ἔτσι συμβαίνει συνήθως μέ ἐκείνους πού δημι­ουρ­γοῦν καί παράγουν ἔργο. Ἔτσι συμβαίνει συνήθως μέ ἐκείνους πού πρωτοποροῦν καί τέμνουν νέ­ους δρόμους. Καί χωρίς καμία ἀμφιβολία καί χωρίς καμία ἀμφι­σβήτηση μία τέτοια προσωπικότη­τα ἦταν ὁ μακαριστός ἐπί­σκο­πος Αὐγουστίνος Καντιώτης. Ἕνας κληρικός, ἕνας ἱεράρχης πού κοπίασε σέ ὅλη του τή ζωή γιά νά σπείρει τόν θεῖο λόγο στίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων, γιά νά τόν ποτίσει ὥστε νά βλαστήσει καί νά δώσει «καρπόν ἑκατονταπλασίονα». Ἕ­νας γνήσιος ἱεραπόστολος μέ εὐ­αγ­­γελικό φρόνημα, μέ λιτό καί ἀσκητικό βίο, ὅπως κάθε ἱεραπό­στολος.

Γεννημένος στήν Πάρο τό 1907 ἔλαβε μέ τή βάπτισή του ἕνα ἀπο­στολικό ὄνομα, τό ὄνομα τοῦ πρω­τοκλήτου ἀποστόλου Ἀν­δρέ­ου. Ὁ ζῆλος τοῦ ὁμωνύμου του ἀποστό­λου γιά τό κήρυγμα τοῦ Εὐαγγε­λίου στούς ἀνθρώπους τόν ἐνέ­πνεε ἀπό τά ἐφηβικά του χρόνια καί γι᾽ αὐτό ἀποφάσισε νά σπου­δάσει τήν ἱερά ἐπιστήμη τῆς Θεολογίας, στή Θεολογική Σχολή Ἀθηνῶν.

Στά χρόνια τῶν σπουδῶν του συνδέθηκε μέ τήν ἀδελφότητα θεo­λόγων «Ζωή». Στή συνέχεια ὅμως διαπιστώνοντας ὡς κληρι­κός, πρωτοσύγκελος τῆς Μητρο­πό­λεως Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας, ἱεροκήρυκας στήν Ἀθήνα σέ χρό­νια δύσκολα γιά τήν πατρίδα μας, καί ἀργότερα, στά χρόνια τῆς κατοχῆς ὡς ἀπεσταλμένος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, στή Μακεδονία, τή μεγά­λη ἀνάγκη τοῦ ἐπανευαγ­γελι­σμοῦ τοῦ λαοῦ, ἀφοσιώθηκε στόν σκοπό αὐτό ψυχῇ τε καί σώματι τόσο μέσῳ τῆς Ἱεραποστολικῆς ἀδελ­φότητος «Ὁ Σταυρός», τήν ὁποία ὁ ἴδιος ἵδρυσε, ὅσο καί ὡς ἐπί­σκοπος, ἀργότερα, στήν Ἱερά Μητρόπολη Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας.

Σέ ὅλη του τή μακρά ζωή καί ἐκκλησιαστική διακονία ὁ μακαρι­στός μητροπολίτης Αὐγουστίνος ὑπῆρξε φλογερός καί μαχητικός ἱεροκήρυκας, τόσο ὡς ὁμιλητής στούς ναούς ὅπου ἱερουργοῦσε ἀλλά καί σέ κάθε ἄλλη εὐκαιρία, ὅσο καί ὡς συγγραφέας πολυάρι­θμων βιβλίων καί ἄρθρων.

Ὁ ἱεραποστολικός του ζῆλος καί ἡ φλόγα πού ἔκαιε τήν ψυχή του γιά νά κηρύξει στόν λαό τοῦ Θεοῦ «Χριστόν ἐσταυρωμένον καί ἀνασ­τάντα», γιά νά ἀφυπνίσει συνε­ιδήσεις, γιά νά γνωρίσει στούς ἀνθρώπους τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, γιά νά καθοδηγήσει τούς ἀνθρώπους στήν ἐν Χριστῷ ζωῇ, γιά νά διδάξει τήν ἀγάπη πρός τόν Θεό καί στόν συνάνθρωπο, δέν τόν ἄφηνε νά δώσει «ὕπνον τοῖς ὀφθαλμοῖς καί τοῖς βλεφάροις» αὐτοῦ «νυσταγμόν». Βρισκόταν σέ διαρκῆ ἐγρήγορση ὡς καλός γεωργός τοῦ ἀμπελῶνος τοῦ Κυ­ρίου, σπέρνοντας καί ποτίζοντας διαρκῶς τό θεῖο γεώργιο ἀλλά καί ἀγωνιζόμενος μέ κάθε τρόπο γιά νά μήν ἀφήσει τά ζιζάνια νά ἐπε­κταθοῦν καί νά συμπνίξουν τή σπορά. Βρισκόταν σέ διαρκῆ ἐγρήγορση ὡς καλός ποιμένας προκειμένου νά προστατεύσει τά λογικά πρόβα­τα πού τοῦ εἶχε ἐμπιστευθεῖ ὁ ἀρχι­ποίμην Χριστός. Βρισκόταν σέ διαρκῆ ἐγρήγορση ὥστε νά κηρύττει εὐκαίρως ἀκαίρως τόν λόγο τοῦ Θεοῦ καί νά εὐαγγελίζεται τήν εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ στίς ψυχές τῶν ἀνθρώ­πων. «Ὡς ὡραῖοι οἱ πόδες τῶν εὐαγ­γε­λιζομένων τήν εἰρήνην, τῶν εὐαγ­γε­λιζομένων τά ἀγαθά».

Αὐτός εἶναι ὁ λόγος γιά τόν ὁποῖο θελήσαμε καί ἐμεῖς νά προβάλλουμε τή σεβάσμια μορφή του στήν ἀποψινή Ἑσπερίδα πού ἐντάσσεται στό πλαίσιο τῶν ΚΔ´ Παυλείων μέ γενικό θέμα «Εὐαγ­γε­λι­σμός καί ἱεραποστολή». Νά τόν προβάλλουμε ὡς ἕναν ἱερα­πό­στολο πού σφράγισε μέ τόν πύρινο λόγο του καί τή θυσιαστική προσ­φο­ρά του τό ἔργο τοῦ εὐαγ­γε­λισμοῦ τῶν ἀνθρώπων στήν πα­τρί­δα μας καί ἐργάσθηκε ἀκατα­πόνητα στόν τομέα πού συνηθί­ζουμε νά ὀνομάζουμε «ἐσωτερική ἱεραποστολή», ἀφήνοντας πλῆθος νεώτερων συνεργατῶν καί πνευ­μα­τικῶν του τέκνων τά ὁποῖα συνεχίζουν τό ἔργο του.

Κάποιους ἀπό αὐτούς ἔχουμε τή χαρά νά εἶναι σήμερα κοντά μας, ἐκτός ἀπό τόν Μητροπολίτη Φλωρίνης κύριο Θεόκλητο, ὡς ὁμιλητές στήν ἀποψινή Ἑσπε­ρίδα, ὥστε νά φωτίσουν μέ τόν λόγο τους τήν ἱεραποστολική δια­κο­νία τοῦ μακαριστοῦ μητροπολί­του Αὐγουστίνου.

Καλωσορίζω, λοιπόν, καί εὐχαρι­στῶ θερμά τόν Σεβασμιώτατο Μη­τροπολίτη Νέας Κρήνης καί Καλα­μαριᾶς κύριο Ἰουστίνο, πού θά μᾶς μιλήσει γιά τή διακονία τοῦ μακα­ριστοῦ ἱεράρχου στή Φλώ­ρινα, τόν πανοσιολογιώτατο καί σεβάσμιο ἀρχιμανδρίτη π. Δανιήλ Ἀεράκη, ὁ ὁποῖος θά μᾶς παρουσιάσει τό ἱεραποστολικό ἔργο του στήν Ἀθήνα, καί τόν πα­νο­σιολογιώτατο ἀρχιμανδρίτη π. Αὐγουστίνο Μύρου, πού θά μᾶς μιλήσει γιά τό ἔργο του στήν περιοχή τῶν Γρε­βενῶν.

Τούς εὐχαριστῶ ὅλους ἀπό καρ­δίας γιά τόν κόπο στόν ὁποῖο θέ­λησαν νά ὑποβληθοῦν καί γιά τήν ἀγάπη τους καί πρός τόν μα­κα­ριστό Μητροπολίτη Αὐγου­στί­νο ἀλλά καί πρός τήν Ἱερά μας Μη­τρόπολη πού τούς ἔφερε ἐδῶ, ὥστε νά συνεχίσουν καί μέ αὐτό τόν τρόπο τό ἔργο τοῦ εὐαγγε­λι­σμοῦ τῶν ἀνθρώπων πού διδά­χθη­καν ἀπό τόν τιμώμενο ἱεράρχη, ἀλλά καί νά τόν τιμήσουν μαζί μας ὡς ἱερα­πό­στολο.

Εὐχαριστῶ καί ὅλους ἐσᾶς, ἀδελ­φοί μου, πού ἤρθατε ἀπόψε γιά νά τιμήσετε καί σεῖς τόν μακαριστό ἱεράρχη, ὡς συνεχιστῆ τοῦ ἔργου τοῦ πρωτοκορυφαίου ἀποστόλου Παύλου, τοῦ μεγάλου ἱεραποστό­λου καί ἱδρυτοῦ τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, πού τιμοῦμε μέ ὅλες τίς ἐκδηλώσεις τῶν Παυλείων ἀλ­λά καί μέ τήν ἀποψινή Ἑσπε­ρίδα.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

KDPauleiaAugoustinosKantiwths2018-2.jpg