ΚΔ´ Παύλεια: «Ο γύρος του κόσμου σε 7 νότες», μουσική εκδήλωση του ωδείου της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας. (φωτο)

KDPauleiaogurostoukosmouse7notes2018.jpg

KDPauleiaogurostoukosmouse7notes2018.jpg

Την Πέμπτη 7 Ιουνίου το απόγευμα πραγματοποιήθηκε, στο πλαίσιο των ΚΔ´ Παυλείων, μουσική εκδήλωση στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας με τίτλο «Ο γύρος του κόσμου σε 7 νότες».

Στην εκδήλωση τα παιδιά του τμήματος μουσικής προπαιδείας του Ωδείου της Ιεράς Μητροπόλεως, υπό την καθοδήγηση της κ. Δήμητρας Μητρέντση ταξίδεψαν τους παρευρισκόμενους μέσα από την μουσική σε όλες τις ηπείρους καταλήγοντας στην Ευρώπη.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων, ενώ την εκδήλωση παρουσίασε ο Αρχιμ.Πρόδρομος Γκιρτζαλιώτης.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΣΤΗΝ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Μετά τή μεγάλη μουσική κδή­λω­ση, τή συναυλία βυζαντινς μου­σι­κς πού πραγματοποιήθηκε τήν πε­ρα­­σμένη Κυριακή στόν παλαιό Μη­τρο­πολιτικό ναό τς πόλεώς μας καί μέ τήν ποία γκαινιάσαμε τίς καλ­λι­τεχνικές κδηλώσεις τν φετινν ΚΔ´ Παυλείων, σήμερα χουμε τή μεγάλη χαρά νά παρακολουθήσουμε δ, στό Παύλειο Πολιτιστικό Κέ­ντρο, μία δια­φορετική μουσική κ­δήλωση, μλλον χουμε τή χαρά καί τήν ε­και­ρία νά κάνουμε να τα­ξίδι, νά κά­νουμε τόν γύρο το κό­σμου, χι μέ να συνηθισμένο τρόπο λλά μέ 7 νότες.

Σέ ατό τό ταξίδι θά χουμε δη­γούς τά παιδιά μας, τούς μικρότερους μα­θητές καί μαθήτριες το δείου τς ερς μας Μητροπόλεως, τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες το Τμή­ματος Μου­σικς Προπαιδείας πό τή διεύθυνση τς κ. Δήμητρας Μη­τρέ­ντζη.

Καί άν κάθε ταξίδι, κόμη καί ν εναι κουρα­στικό, μς πλουτίζει μέ εχάριστες μπειρίες καί πολύτιμες γνώσεις, μέ εκόνες καί συναι­σθή­ματα, να μουσικό ταξίδι μς προσ­φέ­ρει μιά μορφη καί μαγευτική δια­δρομή πού ναπαύει τήν ψυχή μας καί ξεκουράζει τό πνεμα, πού μς συγκινε καί μς εχαριστε.

Τέτοιο θά εναι καί τό μουσικό τα­ξίδι πού θά πολαύσουμε σέ λίγο μέ τίς φωνές τν παιδιν μας, πού πρτα ατά, πρίν πό μς, ταξί­δευ­σαν μέ τίς νότες στόν πέροχο κόσμο τς μουσικς καί τώρα εναι δ γιά νά τιμήσουν καί κενα τόν μεγάλο πόστολο, τόν πρωτοκορυφαο Πα­λο, τόν δρυτή τς τοπικς μας κ­κλη­σίας, γιά νά το προσφέρουν «κ στόματος νηπίων» ανο γάπης καί τιμς καί εγνωμοσύνης γιά τό με­γάλο δρο πού κανε μέ τήν πί­σκεψη καί τό κήρυγμά του στήν πόλη μας.

Πρίν νά πολαύσουμε ατό τό πέ­ροχο ταξίδι πού τοίμασαν τά παιδιά το Τμήματος Μουσικς Προ­παιδεί­ας το δείου μας, θέλω νά τά συγ­χαρ καί νά τά εχαριστήσω λλά καί νά συγχαρ καί νά εχαριστήσω καί τή χοράρχη τους, τήν κ. Δήμητρα Μη­τρέντζη, καί νά σς ζητήσω νά τούς προσφέρουμε τό πιό θερμό μας χειροκρότημα γιά τόν κόπο καί τήν προσπάθειά τους, λλά καί γιά τήν γάπη τους πρός τόν πόστολο Πα­λο πού κφράζουν μέ 7 νότες.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

KDPauleiaogurostoukosmouse7notes2018-2.jpg