Καλλιτεχνική εκδήλωση για τον πολιούχο της Ναούσης με την συμμετοχή της ορχήστρας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. (ΦΩΤΟ)

EkdOsiosTheofanisNaousa2021 3

EkdOsiosTheofanisNaousa2021 3

Με την καθιερωμένη καλλιτεχνική εκδήλωση που διοργανώνει ο Δήμος της ηρωικής πόλεως της Ναούσης, ολοκληρώθηκαν την Πέμπτη 19 Αυγούστου το βράδυ στο θερινό δημοτικό θέατρο «Μελίνα Μερκούρη», οι εκδηλώσεις για τον προστάτη και πολιούχο της πόλεως Όσιο Θεοφάνη τον Θαυματουργό.

 

Στην εκδήλωση με την ευλογία του Μακαριωτάτου Αρ­χιεπισκό­που Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου συμμετείχε η ορχήστρα «ΟΡ.Ι.Μ.Α.Α.» του Ιδρύματος Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Συγκεκριμένα στην συναυλία συμμετείχαν η κ. Σοφία Παπάζογλου (τραγούδι), η κ. Στέλλα Βαλάση (σαντούρι), ο κ. Σωτήρης Μαργώνης (βιολί), ο κ. Νίκος Γύρας (λαούτο και ούτι) και ο κ. Αντώνης Γερογιάννης (κρουστά).

 

Στην αρχή της εκδήλωσης απηύθυναν χαιρετισμό ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων και ο Δήμαρχος της Ηρωικής πόλεως κ. Νικόλαος Καρανικόλας, ενώ την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης κ. Παύλος. 

 

Ο Σεβασμιώτατος στην χαιρετισμό του ανέφερε μεταξύ άλλων: Ἡ ἡρωϊκή πόλη τῆς Ναούσης ἑορ­τάζει σήμερα καί τιμᾶ τόν πολιοῦ­χο της, τόν ὅσιο Θεοφάνη, τόν ὅσιο, ὁ ὁποῖος ἄν καί δέν γεννή­θηκε στή Νάουσα, ἦρθε ἐδῶ, μετά ἀπό μία μακρά πορεία στό Ἅγιο Ὄρος, στή Μονή Δοχεια­ρίου, καί στή Σκήτη Βεροίας, καί συν­δέθηκε στενά μέ τήν πόλη μας καί τήν ἱστορία της, καί μάλιστα στά δύ­σκολα χρόνια τῆς σκλαβιᾶς, μέ τή Μονή τῶν Τα­ξι­αρχῶν, πού ὁ ἴδιος ἵδρυσε λίγο ἔξω ἀπό τή Νάουσα.

Παρότι ἡ Μονή δέν σώζεται σήμε­ρα, ὅπως δέν σώζεται καί ὁ ναός, τόν ὁποῖο ἀνή­γειραν πρός τιμήν του οἱ εὐσεβεῖς Ναου­σαῖοι, καί κα­τα­στρά­φη­κε κα­τά τό ὁλο­καύ­τωμα τοῦ 1822, χωρίς νά ἔχει ἀκόμη δυ­στυχῶς ἀποκατασταθεῖ, ἡ παρου­σία τοῦ ὁσίου Θεοφάνους εἶναι ζωντανή στήν πόλη μας μέ τή χα­ρι­τόβρυτη καί θαυματουργό κάρα του. 

Εἶναι ζωντανή, γιατί τά θαύματά του εἶναι πολλά καί οἱ Ναουσαῖοι δέν τά ξεχνοῦν καί τήν ἐπέμβασή του γιά τή σωτηρία τῆς πόλεως, ὅταν κινδύ­νευσε ἀπό τούς Τούρ­κους τό ἔτος 1681.

Χθές καί σήμερα τό πρωί τιμήσα­με τή μνήμη τοῦ πολι­ού­χου μας ὁσίου Θεοφάνους λει­τουρ­γικά, καί ἀπόψε τόν τιμοῦμε καί μέ ἕναν δια­φορετικό τρόπο, ὅπως καθιερώ­θηκε τά τελευταῖα χρόνια μέ πρω­τοβουλία τοῦ Δήμου Ναούσης. 

Τόν τιμοῦμε μέ μία ξεχωριστή καλ­λι­τε­χνική ἐκδή­λωση, πού παρά τίς δυ­σκολίες πού δημιουργεῖ σέ ὅλους μας ἡ παν­δη­μία, πραγματο­ποι­εῖται στόν φιλό­ξενο αὐτόν χῶ­ρο τοῦ Δήμου μας.

Εἶναι ἰδιαίτερη τιμή καί χαρά γιά ὅλους μας καί ἰδιαιτέρως γιά τήν Ἱερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναού­σης καί Καμπανίας, νά ὑποδεχό­με­θα στή Νάουσα τό Ἵδρυμα Μουσι­κῆς τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθη­νῶν καί τήν ὀρ­χήστρα του, πού μέ τήν εὐλογία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρ­χιεπισκό­που Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου καί τήν καλ­λι­τε­χνική διεύθυνση τοῦ Γενι­κοῦ Διευ­θυ­ντοῦ του, πανοσιολο­γιω­­τάτου ἀρ­­χιμανδρίτου π. Εἰρη­ναίου Νά­κου, εὑρίσκεται σήμερα στήν πόλη μας, γιά νά τιμήσει μαζί μας τόν πολιοῦχο μας, τόν ὅσιο Θεο­φάνη.

Ἡ χαρά μας εἶναι μεγαλύτερη, γιατί ἡ πόλη μας, ἡ Νάουσα, μία πόλη πού φημίζεται γιά τή μουσική της πα­ρά­δοση, εἶναι ὁ πρῶτος στα­θμός τῆς θερινῆς περιοδείας τοῦ Ἱδρύματος Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Ἀρ­χιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, πού τιμᾶ μέ τήν ἀποψινή συναυλία τόν πο­λι­οῦχο μας ὅσιο Θεοφάνη.

Συγχαίροντας τόν Δῆμο τῆς Να­ού­σης καί τόν Δήμαρχό μας, θέλω νά ἐκφράσω τίς εὐχαριστίες μου πρός τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπί­σκο­πο κ.κ. Ἱερώνυμο καί πρός τόν Γενικό Διευθυντή τοῦ Ἱδρύματος, τόν π. Εἰρηναῖο, ἀλλά καί νά εὐχα­ρι­στή­σω ἀπό καρδίας ὅλους τούς μου­σι­κούς καί τούς συντελε­στές τῆς ἀποψινῆς συναυλίας πρός τι­μήν τοῦ ὁσίου Θεοφάνους, τοῦ ὁποίου ἐπικαλοῦμαι ταπεινά τή χάρη καί τήν εὐλογία.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

EkdOsiosTheofanisNaousa2021