Υπό Ανασύσταση.
Εδράζεται στη Σκήτη Βεροίας παρά τον Αλιάκμονα