Αρχιερατική Περιφέρεια Αποστόλου Παύλου

Εδρα: Μακροχώριον, Τ.Κ. 59100, Τηλ. πρόθεμα. 23310

Αρχιερατικός Επίτροπος Αποστόλου Παύλου: Αρχιμ. Δημήτριος Παπαδόπουλος

 

Μακροχώρι

Αγ. Γεώργιος , τηλ.ναού 2331041718

Εφημέριοι: 

Αρχιμ. Δημήτριος Παπαδόπουλος,6945296987

Πρεσβ. Αντώνιος Δήμου, 2331065030

Παρεκκλήσιο: Αγ. Θεόδωρος

 

Τίμιος Πρόδρομος, τηλ.ναού 2331041239

Εφημέριος : Ξενιτόπουλος Χρυσόστομος

Παρεκκλήσια : -

 

 

Διαβατός

Αγ. Κωνσταντίνος & Ελένη, τηλ.ναού 2331041831

Εφημέριος: Πρεσβ. Λάζαρος Μουρατίδης, 6947152102

Παρεκκλήσιο: Αγ. Απόστολοι Πέτρος & Παύλος

 

Κουλούρα

Αγ. Γεώργιος, τηλ.ναού 2331097354

Εφημέριος:  Αρχιμ. Νήφων Κυρλίδης, 2331064001

Παρεκκλήσια:
Αγ. Κωνσταντίνος & Ελένη
Αγ. Δημήτριος
Αγ. Γεώργιος

 

Νέα Λυκογιάννη

Αγ. Δημήτριος, τηλ.ναού 2331041818

Εφημέριος: Πρεσβ. Στέφανος Κουτσούκης, 2331041818

Παρεκκλήσια: -

 

Παλαιά Λυκογιάννη

Αγ. Απόστολοι, τηλ.ναού 2331051455

Εφημέριοι: -

Παρεκκλήσια: -

 

Νέα Νικομήδεια

Αγ. Νικόλαος , τηλ.ναού 2331090235

Εφημέριος: Αρχιμ. Ανθιμος Μπελμπάσης, 6947273834

Παρεκκλήσια: -