Η θαυματουργός Ιερά Εικόνα της Παναγίας Σουμελά στην πανήγυρη του Αγ. Ιωάννου του Βαζελώνος. (ΦΩΤΟ)

PanagiaSoumelaKozanh2019

PanagiaSoumelaKozanh2019

Την Κυριακή 23 Ιουνίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο του Σωματείου Παναγία Σουμελά κ. Γεώργιο Τανιμανίδη και άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετέφερε την Ιερά Εικόνα της Παναγίας Σουμελά στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Βαζελώνος, επί τη εορτή του Γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου.

 

Μαζί με την Ιερά Εικόνα της Παναγίας Σουμελά μεταφέρθηκαν και οι Ιερές Εικόνες του Αγίου Γεωργίου του Περιστερεώτα από την Ιερά Μητρόπολη Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας και της Παναγίας Γουμεράς από την Ιερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου.

 

Τα Ιερά Σεβάσματα του Πόντου υποδέχθηκε ο οικείος Ιεράρχης Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης κ. Παύλος, επικεφαλής κλήρου και λαού.

 

Μετά την υποδοχή τελέστηκε Δοξολογία και ο Σεβ. Μητροπολίτης Κοζάνης κ. Παύλος εξέφρασε την συγκίνηση του και τις ευχαριστίες του προς τον Σεβ. Μητροπολίτη Βεροίας καθώς και τους εκπροσώπους των Ιερών Προσκυνημάτων και ευχήθηκε η χάρις των Αγίων Εικόνων να διατηρεί ενωμένους όλους τους απανταχού Ποντίους, ενώ ο Σεβ. Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων ευχαρίστησε με την σειρά του για την πρόσκληση.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

Ο χαιρετισμός του Σεβ. Μητροπολίτου Βεροίας κ. Παντελεήμονος :

«Πόθεν μοι τοῦτο ἵνα ἡ Μήτηρ τοῦ Κυρίου μου ἔλθῃ πρός με;»

Τήν ἐρώτηση αὐτή τῆς μητέρας τοῦ τιμίου Προδρόμου, τῆς εὐσε­βοῦς καί ἁγίας Ἐλισάβετ, τήν ὁ­ποία ἀκούσαμε πρό ὀλίγου νά ἐπαναλαμβάνει ὁ ἱε­ρός ὑμνογρά­φος στό Θεοτοκίο περιγράφοντας τή συνάντηση τῆς Παναγίας Μη­τέ­ρας τοῦ Κυρίου μας μέ τήν μη­τέ­ρα τοῦ Τιμίου Προδρόμου, ὅταν καί οἱ δύο ἔφεραν ἀκόμη τά βρέφη στήν κοιλία τους, θά μποροῦσε νά ἐπα­ναλάβει σήμερα καί ὁ ἅγιος Ἰω­­άν­νης ὁ Πρόδρομος καί βαπτι­στής τοῦ Κυρίου μας. Καί ἡ ἀπά­ντηση θά ἦταν ἡ ἴδια μέ ἐκείνη πού θά ἔδινε ἡ Παναγία μας, ἐάν ἀπα­ντοῦ­σε τότε, πρίν ἀπό 2000 χρόνια, στό ἐρώτημα τῆς Ἐλισά­βετ.

Ἄς μήν ἀφήσουμε ὅμως, ἀδελφοί μου, τήν ἐρώτηση ἀναπάντητη.

Ἡ Μητέρα τοῦ Κυρίου μας ἦλθε σήμερα ἐδῶ, στήν Ἱερά Μονή τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Βαζελῶνος γιά νά τιμήσει τήν ἱερά πανήγυρη τοῦ Προ­δρόμου τοῦ Υἱοῦ της καί νά συνε­ορτάσει μαζί μέ τά εὐσεβῆ της τέκνα, τούς Ποντίους καί τούς εὐλαβεῖς προσκυνητές τοῦ ἱεροῦ αὐτοῦ καθιδρύματος, τό Γενέσιο τοῦ τιμίου Προδρόμου.

Ἦλθε γιά νά τιμήσει μέ τήν πα­ρου­σία τῆς ἱστορικῆς καί θαυ­μα­τουργοῦ εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς Σουμελᾶ, ἀλλά καί τῆς Παναγίας Γουμερᾶ, μαζί μέ τόν μεγαλο­μάρ­τυρα καί τροπαιοφόρο ἅγιο Γεώρ­γιο, τοῦ ὁποίου παρίσταται ἡ χα­ρι­τό­βρυτη εἰκόνα ἀπό τήν ἱστο­ρική μονή τοῦ Περιστερεῶτα, τήν κοινή αὐτή πανήγυρη τῶν Πο­ντίων ἀλ­λά, καί τίς ἐκδηλώσεις μνήμης γιά τή συμπλήρωση τῶν 100 χρόνων ἀπό τή γενοκτονία τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ πού τιμοῦμε καί μνη­μονεύουμε φέτος. 

Ἦλθε ἡ Παναγία μας ἀπό ἀγάπη γιά τά τέκνα της, τά ὁποῖα δέν τήν ξέχασαν στίς δύσκολες ὧρες τοῦ διωγμοῦ καί τῆς προσφυγιᾶς, ὅ­πως δέν ξέχασαν καί τίς ἄλλες ἱε­ρές εἰκόνες τῶν ἁγίων τους, τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου καί τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Γε­ωρ­γίου, αὐτές πού δέν τίς ξεχνοῦ­σαν γιά αἰῶνες, ὅσο ζοῦσαν εἰρη­νικά καί προόδευαν στίς πατρο­γο­νικές ἑστίες τοῦ Πόντου. 

Γι᾽ αὐτό καί ὄχι μόνο τίς ἔφεραν ἐδῶ, μαζί τους, στίς νέες πατρίδες τους, ἀλλά μέ πολλή ἀγάπη καί κόπο προσπάθησαν νά στήσουν τά νέα αὐτά κατοικητήριά τους, τούς να­ούς καί τά μοναστήρια τους, γιά νά τούς θυμίζουν τίς πατρίδες καί τούς πατέρες τους, γιά νά τούς θυ­μίζουν τήν ἱστορία καί τόν σύν­δεσμό τους μαζί τους, καί γιά νά προστρέχουν μαζί μέ τίς οἰκογέ­νει­ες καί τά παιδιά τους στή χάρη τους, νά τιμοῦν τίς πανη­γύ­ρεις τους καί νά ἀποτελοῦν γιά ὅλους τούς Ποντίους σημεῖα ἀνα­φο­ρᾶς, σημεῖα ἑνότητος τοῦ Πο­ντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ, ὁρατά τε­κ­μή­ρια ὅτι οἱ Πόντιοι δέν ξε­χνοῦν ποτέ οὔτε τήν πίστη οὔτε τίς πα­ρα­δόσεις τους.

Αὐτό δηλώνουμε καί ἐμεῖς σή­με­ρα συνεορτάζοντες καί συμπρο­σευ­χόμενοι ἐδῶ, στήν πα­­νη­γυρί­ζου­­σα Ἱερά Μονή ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Βαζελῶνος, παρα­μο­νή τῆς ἑορ­­τῆς τοῦ Γενεσίου του.

Καί ἐάν ὁ πατέρας τοῦ Προδρό­μου, ὁ εὐσεβής Ζα­χαρίας, δυσκο­λεύ­θηκε νά πι­στεύ­σει τό θαῦμα πού ἦλθε νά τοῦ ἀναγγείλει ὁ ἄγ­γελος τοῦ Κυρίου, ὅτι δηλαδή ὁ Θε­ός ἄκουσε τίς προσευχές τους καί θά τούς χάριζε τό παιδί πού ἐπί πολλά χρόνια τοῦ ζητοῦσαν, ἐμεῖς θέλουμε νά πι­στεύ­ουμε στό θαῦμα. Θέλουμε νά πιστεύουμε ὅτι ὁ Ποντιακός Ἑλ­λη­νισμός πού ἐξο­ντώθηκε τόσο ἄδι­κα καί ἐκδιώ­χθη­κε τόσο βά­ναυ­σα ἀπό τήν κοι­τίδα του, θά δικαιωθεῖ. Θά ἀνα­γνω­ρισθεῖ τελικά ἡ ἀδικία πού ὑπέστη καί ἡ θυσία τῶν χιλιά­δων ἀδελφῶν μας πού χάθη­καν, γιατί δέν θέλησαν νά ἀρνη­θοῦν τήν ἑλ­ληνική τους ταυτό­τη­τα καί τή χριστιανική τους πίστη. 

Καί θά δικαιωθεῖ, ἐάν ἐμεῖς ἀγω­νι­ζό­μαστε ἑνωμένοι καί πιστεύ­ουμε στόν Θεό ὄχι ἐπιφανειακά, ἀλλά οὐσιαστικά, ὅπως πίστευε ἡ Πα­να­γία Μητέρα του, ὅπως πί­στευε ὁ τίμιος Πρόδρομος, ὅπως πί­στευε ὁ ἅγιος μεγαλομάρτυς καί τροπαιο­φό­ρος Γεώργιος, ὅπως πί­στευαν οἱ πατέρες μας, πού δέν ἀνέ­βαιναν στό ἱστορικό μοναστήρι τοῦ Βαζε­λῶνος μόνο στό πανηγύρι τοῦ Προ­δρόμου, ἀλλά εἶχαν τόν τίμιο Πρόδρομο στή ζωή τους κα­θη­μερινά. 

Ζοῦσαν οἱ πατέρες μας μέ τήν παρουσία τῶν ἁγίων. Τούς ἐπικα­λοῦντο καί τούς εὐλαβοῦντο, καί ἀγωνιζόταν στή ζωή τους νά πορεύονται τήν ὁδό τῆς εὐσεβείας καί τῆς πίστεως πού τούς εἶχαν κληροδοτήσει οἱ πατέρες τους, καί αὐτό θά πρέπει νά συνεχίσουμε νά κάνουμε καί ἐμεῖς.

Εὔχομαι, λοιπόν, ἀδελφοί μου, ἀφοῦ εὐχαριστήσω θερμά τόν Σε­βα­σμιώτατο ἅγιο Σερβίων καί Κο­ζάνης κύριο Παῦλο, γιά τήν ἀδελ­φι­κή πρόσκλησή του νά ἔλ­θουμε σήμερα ἀπό τήν Ἱερά Μη­τρόπολη Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας καί τό Ἱερό Προ­σκύνη­μα τῆς Πα­να­γίας Σουμελᾶ, μετα­φέ­ροντας τή σεβάσμια καί θαυ­ματουρ­γή της εἰ­κόνα, καί νά συνεροτάσουμε μαζί τόν τίμιο Πρόδρομο, ἡ χάρη τῶν ἱερῶν εἰκόνων τοῦ Ποντια­κοῦ Ἑλ­λη­νισμοῦ, ἡ χάρη τῆς Πα­να­γίας, τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρό­μου καί τοῦ ἁγίου Γεωργίου νά μᾶς συνοδεύει, καί νά στηρίζουν πάντοτε τόν Ποντιακό Ἑλληνισμό.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

PanagiaSoumelaKozanh2019 2