Η θαυματουργή Εικόνα της Παναγίας Σουμελά στην πανήγυρη του Αγ. Γεωργίου Περιστερεώτα. (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

SoumelaPeristerewtas2018.jpg

SoumelaPeristerewtas2018.jpg

Την Κυριακή 22 Απριλίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων συνοδευόμενος από τον Πρωτοσύγκελλο της Ιεράς Μητροπόλεως Αρχιμ. Αθηναγόρα Μπίρδα καθώς και από τον Πρόεδρο του Σωματείου Παναγία Σουμελά κ. Γεώργιο Τανιμανίδη και άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετέφερε την Ιερά Εικόνα της Παναγίας Σουμελά στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Περιστερεώτα στο Ροδοχώρι Ναούσης.

Μετά την υποδοχή τελέστηκε Πανηγυρικός αρχιερατικός εσπερινός χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος ο οποίος κήρυξε και το θείο λόγο και συνχοροστατουντος του οικείου Ιεράρχου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας κ. Ιωήλ.

Να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά με αφορμή την 1221η επέτειο από την ίδρυση της Ιεράς Μονής του Αγίου Γεωργίου Περιστερεώτα στον Πόντο και την 50ή επέτειο της ανιστόρησής της στο Ροδοχώρι Ναούσης μεταφέρθηκαν για να συνεορτάσουν με τον Άγιο Γεώργιο και οι θαυματουργές εικόνες της Παναγίας Σουμελά καθώς και του Αγίου Ιωάννου Βαζελώνα από τον Αγ. Δημήτριο Κοζάνης.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Η ομιλία του Σεβ. Μητροπολίτου Βεροίας κ. Παντελεήμονος :

«Ἀνευφημοῦσι λαοί ψαλμοῖς καί ὕμνοις, σοῦ τήν παναοίδιμον μνή­μην Γεώργιε· … καί σκιρτῶσι νῦν Ἀγγέλων τάγματα· ἐπικροτοῦσι δέ Μάρτυρες σύν Ἀποστόλοις, τῶν σῶν ἀγώνων Μάρτυς τά ἔπαθλα, καί ἀνυμνοῦσι τόν δοξάσαντά σε Σωτῆρα Χριστόν».

Καί ἐάν οὐρανός καί γῆ, ἄγγελοι καί μάρτυρες μαζί μέ τούς ἀπο­στό­λους τιμοῦν σήμερα, κατά τόν ἱερό ὑμνο­γράφο, σέ ὁλόκληρη τήν οἰ­κου­­μέ­νη τήν παναοίδιμο μνήμη τοῦ μεγάλου ἐν ἀθληταῖς, ἁγίου Γεωργίου τοῦ τροπαιοφόρου, καί ἀνευφημοῦν μαζί μέ τούς εὐσεβεῖς λάτρεις τοῦ ἁγίου τούς ἀγῶνες καί τά ἔπα­θλα τῆς νίκης του, δοξά­ζο­ντας τόν δοξάσαντα αὐτόν ἀνα­στά­ντα Κύ­ριο,

ἐδῶ, στόν πανη­γυ­ρί­ζοντα ἱερό ναό τοῦ ἁγίου Γεωρ­γίου τοῦ Πε­ρι­στερεῶτα, τόν ὁποῖο πρό πεντηκο­ντα­ετίας ἀνίδρυσε ἡ εὐ­λάβεια τῶν Ποντίων εἰς ἀνά­μνη­­ση τῆς παλαι­φάτου καί ἱστο­ρι­κῆς μονῆς τοῦ Πόντου, καί προκειμένου νά ἀπο­τε­λεῖ τόν νέο οἶκο τῆς θαυ­μα­τουρ­γοῦ καί ἱστο­ρι­κῆς εἰ­κό­νος τοῦ ἁγίου μεγα­λο­μάρ­τυρος Γεωργίου, τήν ὁποία με­τέ­φεραν ὡς κειμήλιο ἱερό ἀλλά καί ὡς προστάτη καί φρουρό τοῦ ξεριζωμένου ἀπό τίς πατρογονικές ἑστίες του ἄδικα καί βίαια Πο­ντια­κοῦ Ἑλληνισμοῦ ἐδῶ, στούς πρό­ποδες τοῦ Βερμίου, στό Ροδοχώρι τῆς Να­ούσης, οἱ μονα­χοί ἀπό τό μοναστήρι τοῦ Πόντου στήν Ἑλλάδα, ὅταν ἀνα­γκάστηκαν νά ἐγκαταλείψουν τήν πατρώα γῆ,

ἐδῶ, λοιπόν, δέν συνεορτάζει μό­νο γῆ καί οὐρανός, δέν τιμοῦν μό­νο ἄγγελοι καί μάρτυρες τόν με­γαλώνυμο μάρτυρα τοῦ Χρι­στοῦ, παρίσταται χαίρουσα καί σεμνυνο­μέ­νη ὡς φιλόστοργη μη­τέ­ρα γιά τό τέκνο της καί ἡ Πα­ναγία Μη­τέ­ρα τοῦ Κυρίου μας, ἡ Παναγία τῶν Ποντίων καί ὅλων τῶν εὐσεβῶν χρι­στιανῶν, τῆς ὁποίας τήν ἱστο­ρική καί θαυμα­τουργό εἰκόνα τῆς Παναγίας Σου­μελᾶ μεταφέραμε σή­­­μερα ἀπό τό γειτονικό Ἱερό Προσκύνημά της, συνοδευόμενη καί ἀπό τήν ἱστορική εἰκόνα τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Βαζελῶνος.

Μεταφέραμε τήν ἱστορική εἰκόνα τῆς Παναγίας Σουμελᾶ ἀνταποκρι­νό­μενοι, μέ ὁμόφωνη ἀπόφαση τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, στήν πα­ράκληση τοῦ Διοικητικοῦ Συμ­βουλίου τοῦ Σωματείου «Ἅγιος Γεώργιος Περιστερεῶτα» καί μέ τήν ἄδεια καί εὐλογία τοῦ Σε­βα­σμιωτάτου Μητροπολίτου Ἐ­δέσ­­­σης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας κυρίου Ἰωήλ, στό ἱερό αὐτό προ­σκύνημα, προκειμένου νά τιμήσει καί ἡ Πα­ναγία μας τόν πιστό μαθητή τοῦ Υἱοῦ της, τόν ἀθλοφόρο καί τρο­παι­ο­φόρο ἅγιο Γεώργιο, καί νά συνε­ορ­τάσει τήν παμφαῆ μνήμη του μέ ὅλο τόν Ποντιακό Ἑλλη­νι­σμό καί τούς φιλαγίους προσκυ­νη­τές τοῦ ἱεροῦ αὐτοῦ ναοῦ.

 Ἦλθε ἡ σεβάσμια εἰκόνα τῆς Πα­ναγίας τῆς Σουμελιώτισ­σας γιά νά τιμήσει τήν ἑορτή τοῦ μεγα­λομάρ­τυρος ἁγίου Γεωργίου καί νά ἀντα­­­ποδώσει τήν τιμή τῆς παρου­σίας τῆς ἱστορικῆς καί θαυματουρ­γοῦ εἰκόνος του στήν ἱερά πανή­γυ­ρη τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεώς της, τόν περασμένο Αὔγουστο στό ἱερό Προσκύνημά της στό Βέρμιο.

Ἦλθε γιά νά μεταφέρει σέ ὅλους σας τή Θεομητορική της χάρη καί συγχρόνως νά ὑπενθυμίσει πρός ὅλους μας τήν ἀνάγκη τῆς μεταξύ μας ἑνότητος ἀλλά καί τῆς ἑνό­τη­τός μας μέ τόν Χριστό καί μέ τήν Ἐκκλησία.

Αὐτή ἡ ἑνότητα εἶναι ἡ διακαής ἐπιθυμία τῆς Πα­να­γίας μας, καθώς ἀποτελεῖ καί ἐπιθυμία τοῦ Υἱοῦ της, τήν ὁποία ἐκφράζει ὡς εὐχή στήν ἀρχιε­ρα­τική του προσευχή, λίγο πρίν ἀπό τό Πάθος του, ἀλλά εἶναι καί ὁ μόνος τρόπος γιά νά ζήσουμε, ἀδελφοί μου, τήν ἐν Χρι­στῷ ζωή.

Αὐτό ἔκανε καί ὁ τιμώμενος ἅγι­ος μεγαλομάρτυς καί τροπαιο­φό­ρος Γεώργιος.

Ὑπέμεινε ἀνα­ρί­θμη­τα καί πολυ­ώ­δυνα μαρτύρια, τά ὁποῖα ἐμ­πνεύ­σθηκε ἡ κακία τοῦ αὐ­το­κράτορος Διοκλητιανοῦ γιά νά πεί­σει τόν ἐκλεκτό ἀξιωματικό του νά ἀρνηθεῖ τόν Χριστό καί νά προσκυνήσει τά ψεύτικα εἴδωλα.

Τά ὑπέμεινε, ἀδελφοί μου, ὁ ἅγι­ος Γεώργιος μέ θάρρος καί γεν­ναι­ό­τητα, γιατί δέν ἤθελε νά ἀρνηθεῖ τόν Χριστό, γιατί δέν ἤθελε νά χω­ρισθεῖ ἀπό τήν ἀγάπη του. Διότι ὅποιος χωρίζεται ἀπό τόν Χριστό, χωρίζεται καί ἀπό τήν Ἐκκλησία, χωρίζεται καί ἀπό τούς ἀδελφούς του, καί χωρίζεται αἰώνια.

Ὅμως ὁ ἅγιος Γεώργιος παρέ­μει­νε ἑδραῖος καί ἀμετακίνητος στήν πίστη του καί τήν ἀγάπη του στόν Χριστό. Ἔμεινε μέχρι τέλους ἑνω­μένος μαζί του καί συνέχισε νά ζεῖ ἑνωμένος μαζί του στή βασιλεία τῶν οὐρανῶν, γιατί οὔτε ὁ θάνα­τος δέν μπορεῖ νά χωρίσει τόν πι­στό καί πολύ περισσότερο τόν μάρ­­­­τυρα, ὅπως γράφει καί ὁ πρω­το­κορυφαῖος ἀπόστολος Παῦλος, ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ.

Ἔμεινε ἑνωμένος καί μέ ὅλους ἐκείνους οἱ ὁποῖοι, βλέ­­­­ποντας τήν καρ­τε­ρία του στά βα­σανι­στή­ρια ἀλλά καί τά θαυ­μα­στά πού ἐπιτε­λοῦσε ὁ Θεός χάριν τοῦ μάρτυρός του, πί­στευ­σαν ὅτι ὁ Χριστός εἶναι ὁ ἀλη­θινός Θεός καί ὁμολόγησαν τήν πί­στη τους, ὑπο­μένοντας τόν μαρ­τυρικό θάνατο μαζί μέ τή σύζυγο τοῦ ἀσεβοῦς Διοκλητιανοῦ πού εἶχε πιστεύσει καί αὐτή.

Διότι δέν νοεῖται ἑνότητα μέ τόν Χριστό χωρίς ἑνότητα μέ τούς ἀδελ­φούς μας, πού ἀποτελοῦν καί αὐτοί, ὅπως καί ἐμεῖς, μέλη τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ καί «μέρη ἐκ μέρους», ἀλλά καί δέν νοεῖται ἑνό­­­τητα μέ τούς ἀδελφούς μας χω­ρίς τήν ἑνότητα μέ τόν Χριστό.

Αὐτό εἶναι, ἀδελφοί μου, καί τό νόημα τῆς σημερινῆς ἑορτῆς, ἀλλά καί τό μήνυμα τοῦ προστάτου σας ἁγίου μεγαλομάρτυρος Γε­ωρ­­γίου τοῦ Περιστερεῶτα, πού μᾶς συνε­κάλεσε ἐδῶ γιά νά τιμή­σουμε καί νά πανηγυρίσουμε τήν ἱερά μνήμη του.

Καί εἶναι χρέος ὅλων μας ἡ ἑνό­τη­τα, ἐάν θέλουμε νά ἔχουμε τή χάρη τῆς Παναγίας καί τῶν ἁγίων μας, τοῦ ἁγίου Γεωργίου ἀλλά καί τοῦ τιμίου Προδρόμου, τοῦ ὁποίου ἡ ἱστορική καί θαυματουργός εἰ­κό­­να ἦρθε καί αὐτή ἀπό τό γει­το­νικό προσκύνημα τοῦ ἁγίου Ἰω­άν­νου τοῦ Βαζελῶνος, γιά νά μᾶς δώ­σει τό ἴδιο μήνυμα, τό μήνυμα τῆς ἑνότητος, πού εἶναι τόσο ἀνα­γκαία γιά νά προοδεύουμε ὡς ἄτο­μα ἀλλά καί γιά νά διεκδι­κοῦ­με τά δίκαιά μας, πού συχνά ἀμφι­σβη­τοῦ­νται, ὡς Ποντιακός Ἑλ­λη­νι­σμός ἀλλά καί ὡς Ἔθνος, ἰδιαι­τέ­ρως στίς δύσκολες αὐτές συγ­κυ­ρίες πού διέρχεται καί ἡ πα­τρίδα καί ἡ Μακεδονία μας καί ὁ κόσμος ὁλόκληρος.

Θά πρέπει νά εἴμεθα ὅλοι μία ψυ­χή, καί ὅλοι οἱ Πόντιοι ἁπα­ντα­χοῦ τῆς γῆς καί τά Διοικητικά Συμβού­λια τῶν τριῶν Προσκυ­νη­μάτων, ὅπως εἴμεθα μία ψυχή καί οἱ τρεῖς ἱε­ράρ­χες, οἱ τρεῖς Μητροπολίτες, στή δικαιοδοσία τῶν ὁποίων εὑ­ρί­σκονται τά τρία αὐτά προσκυνή­ματα, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπο­λί­της Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλ­μω­πίας κύ­ριος Ἰωήλ, ὁ Σεβασμιώ­τατος Μη­­τροπολίτης Σερβίων καί Κοζάνης κύ­ρι­ος Παῦλος καί ἡ ἐλαχιστότητά μου.

Καί εὔχομαι ταπεινῶς ἡ χάρη τοῦ ἁγίου με­γαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ τρο­παιοφόρου, τοῦ Περιστερεῶτα, καί οἱ πρεσβεῖες τῆς Παναγίας τῆς Σου­μελιώτισσας καί τοῦ ἁγίου Ἰω­άννου τοῦ Βαζελῶνος νά μᾶς ἐνι­σχύ­ουν στόν ἀγώνα μας καί νά μᾶς προστατεύουν πάντοτε στή ζωή μας.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Η θαυματουργή Εικόνα της Παναγίας Σουμελά στην πανήγυρη του Αγ. Γεωργίου Περιστερεώτα. (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

SoumelaPeristerewtas2018.jpg

SoumelaPeristerewtas2018.jpg

Την Κυριακή 22 Απριλίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων συνοδευόμενος από τον Πρωτοσύγκελλο της Ιεράς Μητροπόλεως Αρχιμ. Αθηναγόρα Μπίρδα καθώς και από τον Πρόεδρο του Σωματείου Παναγία Σουμελά κ. Γεώργιο Τανιμανίδη και άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετέφερε την Ιερά Εικόνα της Παναγίας Σουμελά στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Περιστερεώτα στο Ροδοχώρι Ναούσης.

(περισσότερα…)