Η εορτή του Αγίου Παρθενίου, προστάτου των καρκινοπαθών, στην ενορία Κυριωτίσσης στη Βέροια.(φωτο)

AgiosParthenios2017 100

AgiosParthenios2017 100

Την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου, εορτή του Αγίου Παρθενίου Λαμψάκου, πανηγύρισε ο ιερός Ναός Αγίου Σάββα Κυριωτίσσης. Την πανηγυρική θεία λειτουργία τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, ο οποίος κήρυξε και το θείο λόγο.

Κατά τη διάρκεια του όρθρου και της θείας λειτουργίας τέθηκαν σε προσκύνηση αποτμήματα ιερών λειψάνων του Αγίου Παρθενίου, που είναι και ο Προστάτης των καρκινοπαθών.

Στη θεία λειτουργία παρέστησαν πολλά μέλη του Συλλόγου Καρκινοπαθών Ημαθίας και στο τέλος της θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος ανέγνωσε σχετική ευχή της Εκκλησίας καθώς επίσης τέλεσε μνημόσυνο για τα αποβιώσαντα μέλη του Συλλόγου.

 

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ

«Τῆς Λαμψάκου ὁ μέγας θαυματουργός, ἀναβάς ἐν τῷ ὕψει τῶν ἀρετῶν, ἀστράπτεις τοῖς πέρασι …».

Ἕνα ἀπό τά στοιχεῖα, ἀδελφοί μου, τά ὁποῖα οἱ θεοφόροι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας ὅρισαν νά θεωρεῖται ὡς κριτήριο ἁγιότητος, προκειμένου νά ἀναγραφεῖ τό ὄνομα κάποιου πιστοῦ στό Ἁγιολόγιο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί νά τιμᾶται ὡς ἅγιος, εἶναι ἡ ἐπιτέλεση ἀπό αὐτόν θαυμάτων τόσο πρό τῆς κοιμήσεώς του ὅσο καί μετά ἀπό αὐτή. 

Γιά ποιόν λόγο ὅμως ἐπέλεξαν οἱ Πατέρες τά θαύματα ὡς κριτήριο ἁγιότητος; 

Διότι, ἀδελφοί μου, τό θαῦμα εἶναι τό γεγονός ἐκεῖνο πού πιστοποιεῖ δύο στοιχεῖα στόν ἄνθρωπο. Πιστοποιεῖ πρωτίστως τή μεγάλη πίστη στόν Θεό αὐτοῦ πού ἐπιτελεῖ τό θαῦμα, διότι τό θαῦμα ὡς κάτι ὑπερφυσικό, ὡς κάτι πού ὑπερβαίνει τίς ἀνθρώπινες δυνάμεις καί δυνατότητες, δέν εἶναι κάτι πού μπορεῖ νά τό κάνει ὁ ἄνθρωπος χωρίς τήν ἐπίκληση τοῦ ὀνόματος καί τῆς βοηθείας τοῦ Θεοῦ.

Τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ καί τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ ὅμως δέν μπορεῖ νά τήν ἐπικαλεσθεῖ ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος δέν πιστεύει στόν Θεό. Ὅποιος πιστεύει ὅμως μπορεῖ νά ἐπιτελέσει θαύματα, διότι αὐτός ἔχει τή χάρη καί τή βοήθεια τῆς δυνάμεως τοῦ παντοδυνάμου Θεοῦ.

«Ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ τά ἔργα ἅ ἐγώ ποιῶ κἀκεῖνος ποιήσει καί μείζονα τούτων ποιήσει», διαβεβαιώνει ὁ ἴδιος ὁ Χριστός τούς μαθητές του, γιατί ὁ Θεός δέν κρατᾶ ἐγωιστικά τή δύναμή του γιά τόν ἑαυτό του, ἀλλά τή διοχετεύει ἀπό ἀγάπη στούς ἀνθρώπους πού ἔχουν ἀνάγκη, χρησιμοποιώντας ὡς ὄργανά του σ᾽ αὐτόν τόν σκοπό ἐκλεκτούς δούλους του, τούς ὁποίους ἐπιβραβεύει συγχρόνως καί γιά τήν πίστη καί τήν ἀφοσίωσή τους σ᾽ αὐτόν.

Καί ἕνας ἀπό αὐτούς τούς δούλους του εἶναι, ἀδελφοί μου, καί ὁ ἑορταζόμενος σήμερα ἅγιος Παρθένιος ἐπίσκοπος Λαμψάκου. 

Ἕνας ἁπλός καί ταπεινός ἐπίσκοπος ἦταν ὁ ἅγιος, πού ἀπό παιδί ἀγάπησε τόν Θεό καί μέ τόν πνευματικό του ἀγώνα καί τήν προσπάθειά του μέσα ἀπό τήν ἁπλότητα καί τήν ταπείνωσή του, ἀλλά κυρίως μέσα ἀπό τήν ἀγάπη του πρός τούς συνανθρώπους του καί τήν εὐσπλαγχνία του ἐπέτυχε νά κατακτήσει τήν ἁγιότητα, ἀλλά καί νά ἔχει τή χάρη τοῦ Θεοῦ στή ζωή του. 

Καί καθώς ὁ Θεός ἔβλεπε τή διάθεσή του νά βοηθήσει τούς ἀνθρώπους μέ ὅποιον τρόπο μποροῦσε, ἐνίσχυε αὐτή τή διάθεσή του μέ τή χάρη του, ὥστε νά ἔχει τή δυνατότητα νά τούς βοηθᾶ ὄχι μόνο μέ ἀνθρώπινα καί ὑλικά μέσα ἀλλά ἀξιώνοντάς τον νά ἐπιτελεῖ καί θαύματα καί νά θεραπεύει μέ τή χάρη του τίς ἀσθένειες τῶν ἀνθρώπων, καί ἰδίως τίς πιό δύσκολες καί τίς πιό ὀδυνηρές, ὅπως εἶναι ὁ καρκίνος.

Καί ὡς ἀπόδειξη ὅτι ὁ ἅγιος Παρθένιος εὐαρέστησε ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ χάρη στήν ἀγάπη του καί τήν πίστη του, ὁ Θεός τόν ἀξίωσε νά κάνει καί κάτι ἀκόμη, νά ἐπιτελεῖ θαύματα καί μετά τήν κοίμησή του, ὥστε νά ἀνακουφίζει καί μετά ἀπό αὐτή τή ζωή τούς ἀνθρώπους πού τόσο ἀγάπησε καί οἱ ὁποῖοι θά προσέτρεχαν σ᾽ αὐτόν ζητώντας τή βοήθειά του καί τή θεραπεία τους.

Καί τά θαύματα αὐτά, ἀδελφοί μου, τά ὁποῖα ἐπιτελεῖ διά τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ ὁ ἅγιος Παρθένιος εἶναι ἀναρίθμητα. Αἰῶνες τώρα εἶναι παρών στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας καί στή ζωή τῶν πιστῶν πού τόν ἐπικαλοῦνται καί παρέχει τήν ἴαση πού ζητοῦν, ἀποδεικνύοντας ἔτσι ὅτι ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ ἐνεργεῖ σέ ὅσους πιστεύουν, ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ ἐνεργεῖ καί θαυματουργεῖ, ὅταν αὐτό εἶναι πρός ὄφελος τῶν ἀνθρώπων, ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ ἐνεργεῖ καί θαυματουργεῖ γιά νά ἐνισχύει τήν πίστη μας ἀλλά καί γιά νά μᾶς παρηγορεῖ καί νά μᾶς ἀπαλλάσσει ἀπό τούς πειρασμούς καί τίς δοκιμασίες τίς ὁποῖες πολλές φορές ἀντιμετωπίζουμε, γιά λόγους τούς ὁποίους ὁ Θεός γνωρίζει. Καί ἀκόμη γιά νά μᾶς ὑπενθυμίζει ὅτι ὅσο καί ἐάν πολλοί στίς ἡμέρες μας ἀμφισβητοῦν τόν Θεό, πολλοί στίς ἡμέρες μας ἀμφιβάλλουν γιά τούς ἁγίους του καί συκοφαντοῦν τήν πίστη καί τήν εὐσέβεια τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν χριστιανῶν, ὁ Θεός ὑπάρχει, οἱ ἅγιοι ὑπάρχουν καί ἐπεμβαίνουν σωστικά σέ ὅσους θέλουν νά πιστεύσουν, σέ ὅσους δέν παρασύρονται ἀπό τίς φωνές πού ἀκούονται στόν κόσμο ὅτι δέν ὑπάρχει Θεός καί ὅτι τά θαύματα εἶναι προϊόν τῆς φαντασίας ὁρισμένων εὐσεβῶν.

Ἀδελφοί μου, τά ἀναρίθμητα θαύματα τοῦ ἁγίου Παρθενίου, οἱ πολυάριθμες ἐμφανίσεις του σέ ἀσθενεῖς καί οἱ ζωντανές ἐπεμβάσεις του στή ζωή τους ἐνισχύουν καί τή δική μας πίστη καί μᾶς ἐνθαρρύνουν νά προστρέχουμε στή φιλάνθρωπη βοήθεια τοῦ ἁγίου μας μέ ἐμπιστοσύνη· καί ἀκόμη, μᾶς προτρέπουν νά μιμηθοῦμε τήν ἀγάπη καί τήν εὐσπλαγχνία του πρός τούς ἀδελφούς μας γιά νά ἔχουμε καί ἐμεῖς τή χάρη τοῦ Θεοῦ στή ζωή μας. 

 

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ