Ξεκίνησαν οι Αναστάσιμοι Αρχιερατικοί Εσπερινοί και οι πνευματικές ομιλίες της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής στη Νάουσα

Το Σάββατο 4 Μαρτίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον Αναστάσιμο Εσπερινό στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναούσης.

Μετά το πέρας του Εσπερινού ακολούθησε η καθιερωμένη πνευματική ομιλία που πραγματοποιείται κάθε Σάββατο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής και αποτελεί ποιμαντική μέριμνα και πρωτοβουλία του Σεπτού Ποιμενάρχου μας κ. Παντελεήμονος.

Πρώτος ομιλητής ήταν ο Αρχιερατικός Επίτροπος Αντιγονιδών, Αρχιμ. Παύλος Σταματάς, ο οποίος ομίλησε με θέμα: «Ο κανόνας της πίστεως».

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων ευχαρίστησε τον εκλεκτό ομιλητή αναφέροντας μεταξύ άλλων: Σάββατο τῆς πρώτης ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν καί ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία μᾶς προετοίμασε μέ τό διά κολλύβων θαῦμα τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου, τό ὁποῖο ἑόρτασε σήμερα, καί τούς ὕμνους τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς  πρώτης Κυριακῆς τῶν Νη­στειῶν, τῆς Κυ­ριακῆς τῆς Ὀρθοδο­ξίας, γιά τόν μεγάλο θρίαμβο τῆς πίστεως, τόν ὁποῖο ἀναμιμνή­σκε­ται καί τιμᾶ κατά τήν αὐριανή ἡμέρα, τόν θρί­αμ­βο τῆς ὀρθοδόξου πίστεως ἔνα­ντι τῶν αἱρετικῶν εἰκονο­μά­χων.

Γιά περισσότερο ἀπό ἕναν αἰώνα διήρκεσε ὁ ἀγώνας τῶν Ὀρθοδό­ξων ὑπέρ τῶν εἰκόνων. Γιά περισ­σό­τερο ἀπό ἕναν αἰώνα οἱ Ὀρ­θό­δοξοι πατριάρχες, ἀρχιερεῖς, ἱερεῖς, ἡγούμενοι, μοναχοί καί λαϊκοί δυσφημοῦντο ἀπό τούς εἰκονομά­χους αὐτοκράτορες καί τούς ὀπα­δούς τους, κληρικούς καί λαϊκούς, ὡς εἰδωλολάτρες. Διωκόταν, βασα­νιζόταν, ἐξοριζόταν γιά νά ἀποκη­ρύ­ξουν τίς ἱερές εἰκόνες, γιά νά παύ­σουν νά ἀποδίδουν τιμητική προσκύνηση στά ἱερά λείψανα καί νά πιστεύουν στά θαύματα τῶν ἁγί­ων, ὅμως δέν ὑποχώρησαν, δέν ἐνέδωσαν, δέν ἀρνήθηκαν τήν εὐ­σε­βῆ πίστη. Ὑπέμεναν τίς ταλαι­πω­ρίες μέ τήν πίστη ὅτι θά ὑπερι­σχύσει τό δίκαιο καί θά λάμψει ἡ ἀλήθεια, διότι ἡ Ἐκκλησία δέν εἶναι ἀνθρώπινο δημιούργημα ἀλ­λά θεῖο καθίδρυμα, θεμελιωμένο στήν πέτρα τῆς πίστεως.

Γι᾽ αὐτήν τήν πίστη θά μᾶς μιλή­σει ὁ ἀποψινός, πρῶτος ὁμιλητής στή σειρά τῶν ὁμιλιῶν τῆς Με­γά­λης Τεσσαρακοστῆς πού διοργα­νώνει καί φέτος ἡ Ἱερά μας Μητρό­πολη.

Εἶναι ὁ π. Παῦλος Σταματᾶς, Ἀρ­χιερατικός Ἐπίτροπος Ἀντιγονι­δῶν καί ὑπεύθυνος τοῦ Γραφείου Νεότητος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, καί θά μᾶς ἀναπτύξει τό θέμα: «Ὁ κανόνας τῆς πίστεως».

Τόν εὐχαριστῶ θερμά γιά τήν ἀνταπόκρισή του καί τόν καλῶ στό βῆμα γιά νά λάβει τόν λόγο.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ