Αναστάσιμος Εσπερινός και ομιλία από τον π. Νίκωνα Αγιορείτη στη Νάουσα

Το Σάββατο 11 Μαρτίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον Αναστάσιμο Εσπερινό στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναούσης.

Μετά το πέρας του Εσπερινού ακολούθησε η καθιερωμένη πνευματική ομιλία που πραγματοποιείται κάθε Σάββατο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής και αποτελεί ποιμαντική μέριμνα και πρωτοβουλία του Σεπτού Ποιμενάρχου μας κ. Παντελεήμονος από τα πρώτα χρόνια της Ποιμαντορίας του.

Δεύτερος ομιλητής ήταν ο Ιερομόναχος Νίκων Αγιορείτης, ο οποίος μίλησε με θέμα: «Περί νοεράς προσευχής».

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων ευχαρίστησε τον εκλεκτό ομιλητή αναφέροντας μεταξύ άλλων: Διανύσαμε ἤδη μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ τίς δύο πρῶτες ἑβδομάδες τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακο­στῆς, μιᾶς περιόδου ἐντόνου πνευ­ματικοῦ ἀγῶνος, τόν ὁποῖο μᾶς κάλεσε ἡ Ἐκκλησία μας νά ἀνα­λάβουμε, θέτοντας στή διάθεσή μας δύο ἰσχυρά ὅπλα, τή νηστεία καί τήν προσευχή.

Ἡ νηστεία στήν ἀντίληψη τῶν περισσοτέρων ταυτίζεται μέ τή Μεγάλη Τεσσαρακοστή, καί αὐτό ἴσως μᾶς κάνει κάποιες φορές νά περιοριζόμεθα καί νά ἀρκούμεθα σέ αὐτήν καί νά παραθεωροῦμε τήν προσευχή. Ὅμως ἡ προσευχή εἶναι ἀπαραίτητο στοιχεῖο τοῦ πνευματικοῦ ἀγῶνος. Εἶναι τό μέσο μέ τό ὁποῖο μπορεῖ ὁ πιστός νά ἀντιμετωπίσει τούς πειρασμούς, εἶναι ὅπλο κατά τοῦ διαβόλου, εἶναι ὁ τρόπος τῆς ἐπικοινωνίας τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεό.

Καί ἐάν μέ τή νηστεία προ­σπα­θοῦμε νά ἀναπληρώσουμε τό ἔλ­λει­μα τῆς νηστείας τῶν πρωτοπλά­στων, πού εἶχε ὡς συνέπεια τήν ἔξωσή τους ἀπό τόν παράδεισο τῆς Ἐδέμ καί τή διακοπή τῆς ἐπικοινω­νίας τους μέ τόν Δημιουργό μας Θεό, ἡ προσευχή εἶναι τό μέσο τό ὁποῖο ἀποκαθιστᾶ αὐτή τήν ἐπικοι­νωνία, εἶναι αὐτό πού μᾶς κάνει νά αἰσθανόμεθα τέκνα τοῦ Θεοῦ καί νά τόν νιώθουμε Πατέρα μας.

Ὅπως ὅμως τά ὅπλα πού χρησι­μοποιεῖ ὁ ἄνθρωπος στόν πόλεμο ἐναντίον τῶν ὁρατῶν ἐχθρῶν ἔχουν εἴδη, κατηγορίες ἀλλά καί ὁδηγίες χρήσεως, καί δέν μπορεῖ νά τά χρησιμοποιεῖ ὁ ἄνθρωπος κατά βούληση καί μέ τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο ἐκεῖ­νος κρίνει, ἔτσι καί τά πνευματικά ὅπλα, γιά νά τά χρησιμοποιήσουμε, θά πρέπει νά τά γνωρίζουμε καί νά ἀκολουθοῦμε τίς ὁδηγίες, πού δέν εἶναι στήν περίπτωση αὐτή ἄλλες παρά ἡ διδασκαλία καί ἡ ἐμπειρία τῆς Ἐκκλησίας μας.

Αὐτήν θά μᾶς παρουσιάσει καί ὁ ἀποψινός σεβαστός καί ἀγαπητός ὁμιλητής μας, ὁ πανοσιολογιώ­τα­τος ἀρχιμανδρίτης π. Νίκων Ἁγιο­ρείτης, ὁ ὁποῖος θά μᾶς ὁμιλήσει περί νοερᾶς προσευχῆς.

Τόν εὐχαριστοῦμε ἀπό καρδίας καί γιατί ἀνταποκρίθηκε στήν πρόσ­κλησή μας ἀλλά καί γιατί θά μᾶς ἀναπτύξει ἕνα θέμα τό ὁποῖο ἔχει σχέση μέ τόν τιμώμενο ἀπό σήμερα μεγάλο ἅγιο καί πατέρα τῆς Ἐκ­κλη­σίας μας, τόν ἅγιο Γρηγόριο τόν Παλαμᾶ, ἀρχιεπίσκοπο Θεσ­σαλο­νίκης ἀλλά καί καύχημα τῆς Σκήτης τῆς Βεροίας καί διδάσκαλο τῆς νοε­ρᾶς προσευχῆς. Ἔτσι θά ἔχουμε τήν εὐκαιρία νά ἀκούσουμε τόν π. Νίκωνα νά μᾶς ὁμιλεῖ μέσα καί ἀπό τή δική του προσωπική ἐμπειρία γιά τή σπουδαία αὐτή, θά ἔλεγα, τέχνη τῆς νοερᾶς προσευχῆς.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ